Tip 2 diyabet ile ura´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆCuraga: ┼čeker hastalar─▒ yemek m├╝mk├╝n m├╝

Tip 2 diyabette kuru kay─▒s─▒ yemek m├╝mk├╝n m├╝?

Birinci veya ikinci tipte diyabetli bir ki┼činin sindirim ve ┼čeker problemleri varsa, hasta sadece kendisine kesinlikle zarars─▒z olan yiyecekleri seçmelidir. Aksi takdirde, normal sa─čl─▒k durumu ve sa─čl─▒─č─▒n iyile┼čtirilmesi söz konusu olamaz.

─░lk diyabet tipinde, mümkün oldu─čunca s─▒k─▒ ve güvenli olmas─▒ gereken özel bir diyete uymak son derece önemlidir. Bu tür g─▒dalar sadece glikoz konsantrasyonunu normal seviyede tutmaya yard─▒mc─▒ olmayacak, ayn─▒ zamanda ba─č─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ da artt─▒racakt─▒r.

Kuru kay─▒s─▒ ve diyabet mellitus


┼×eker hastalar─▒ için, kuru kay─▒s─▒ hem yararl─▒ hem de zararl─▒ yiyecekler olabilir. Bugüne kadar, diyabet hastalar─▒ için kuru kay─▒s─▒lar─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒n mümkün olup olmad─▒─č─▒ konusunda ilaç kesin bir cevap vermemi┼čtir.

Bir yandan, bu tür yiyecekler, hastal─▒k için tavsiye edilmeyen yüksek do─čal ┼čeker içeri─či nedeniyle kalorilerde yüksektir. Öte yandan, kuru kay─▒s─▒ aç─▒s─▒ndan çok zengin olan besinlerin tüketilmesinde tip 2 diyabetli bir hastay─▒ inkar etmek istenmeyen bir durumdur.

Kuru kay─▒s─▒, yakla┼č─▒k% 85 oran─▒nda ┼čeker içerir, ancak glisemik indeks normal seviyededir.

Kuru kay─▒s─▒lar─▒n─▒z─▒ dikkatli bir ┼čekilde yerseniz, o zaman sadece olumlu anlar─▒ alabilirsiniz. Bu kurutulmu┼č meyve, herhangi bir türden diabetes mellitus aç─▒s─▒ndan çok zengindir. Ürün, bu tür yararl─▒ içeriklerle yeterince zengindir:

  • eser elementler;
  • organik asitler;
  • Vitamin C, P, B2, B1.

Kuru kay─▒s─▒lar─▒n kesinlikle ayn─▒ miktarda bak─▒r, demir ve kobalt ile taze kay─▒s─▒ içerdi─či dikkati çekmektedir.

Kuru Kay─▒s─▒ Kullanman─▒n Özellikleri

Günlük yiyecek ihtiyac─▒n─▒z─▒ tam olarak kar┼č─▒lamak için en fazla iki dilim kuru kay─▒s─▒ kullanabilirsiniz. Belirlenen s─▒n─▒r─▒ a┼čarsan─▒z, ┼čeker hastal─▒─č─▒ durumunda bir sa─čl─▒k durumu ile doludur, çünkü kan ┼čekeri h─▒zla yükselebilir.

─░kinci tip ┼čeker hastal─▒─č─▒ durumunda, kuru kay─▒s─▒ sadece endüstriyel ┼čartlarda pi┼čirilmedi─činde yenebilir, ancak kurutulmu┼č meyveler yerine taze meyveler tercih edilmelidir.

Bir incelik nas─▒l yenir?

Kuru kay─▒s─▒ tüketemedi─činizi belirten bir kural var:

  • Tip 1 diyabetli, günde 50 g'dan fazla;
  • Tip 2 diyabet ile günde 100 g'dan fazla.

Saf bir ürün olabilir ve birçok yararl─▒ tarife de dahil edilebilir.


Is─▒l i┼člem ile kuru kay─▒s─▒ pi┼čirmemesi önemlidir. Bir mutfak yeme─čine eklenmesi isteniyorsa, bu durumda haz─▒rl─▒k i┼čleminden sonra yap─▒lmal─▒d─▒r.

Bu nüans gözlenmezse, ürünün tüm faydas─▒ tamamen kaybolur ve sadece birinci veya ikinci tip diyabet için tavsiye edilmeyen glikoz kal─▒r.

Kuru kay─▒s─▒, etlere, salatalara eklenirse ya da ┼čeker hastalar─▒ için tatl─▒lar gibi bir tatl─▒ olarak yerseniz, yenilebilir.

Diyabet hastas─▒ olan ki┼či, kurutulmu┼č meyvenin a┼č─▒r─▒ sevgisinin vücudun artan hassasiyetinden dolay─▒ alerjik reaksiyonlara neden olabilece─čini hat─▒rlamal─▒d─▒r.

Kuru kay─▒s─▒ yememek ne zaman daha iyidir?

Gastrointestinal sistemde sorun oldu─ču takdirde, kuru kay─▒s─▒n─▒n diyetten ç─▒kar─▒lmas─▒ gereklidir. Kuru kay─▒s─▒, herhangi bir türde diabetes mellitusta daha büyük bir sindirim bozuklu─čuna neden olabilir.

Kalbin ve vasküler sistemin yan─▒ndan, kan bas─▒nc─▒ dü┼čebilir.Artan ┼čeker konsantrasyonu hipotansiyon ile takviye edilirse, bu kombinasyon hastal─▒─č─▒n semptomlar─▒n─▒ ┼čiddetlendirerek diyabetik bir ┼čaka oynayabilir.

Zararl─▒ olmas─▒, haz─▒rlanmas─▒ s─▒ras─▒nda kimyasal ar─▒tmaya uygun kuru kay─▒s─▒d─▒r. Böyle bir ürünü, karakteristik parlak ve çok do─čal olmayan renkleriyle ö─črenebilirsiniz.

Kuru kay─▒s─▒lar diyabet için bir tedavi olabilir mi?


Kuru kay─▒s─▒ diyabetik sa─čl─▒k üzerinde faydal─▒ bir etki yapabilir ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini niteliksel olarak güçlendirebilir.

Buna ek olarak, ─▒l─▒ml─▒ tüketim ile, ürün hasta bir ki┼činin vücudunu cilalar, radyonüklitler ve a─č─▒r metallerin ç─▒kar─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olacak, onun için önemli olan tüm maddeler ile doyurur.

Kuru kay─▒s─▒ meyveleri, beraberindeki diabet problemleri ile birlikte çok fazla talep görecektir:

  1. böbrek ve karaci─čer hastal─▒klar─▒. Kuru kay─▒s─▒larda, bu organlardan gelen do─čal bir toksin ak─▒┼č─▒ provokatörü haline gelen özel elementler bulunur;
  2. bula┼č─▒c─▒ lezyonlar ile. Antibiyotiklerle tedavi varsa, bu durumda, az miktarda kuru kay─▒s─▒ kullanman─▒z gerekir.Bu, ilaçlar─▒n olumsuz etkilerini azaltmay─▒ mümkün k─▒lacakt─▒r;
  3. Görsel kalitede önemli bir azalma ile. Diyabetes mellitusta, görme s─▒kl─▒kla bozulabilir. Bir kural olarak, optik sinir etkilenir ve organ disfonksiyonu olu┼čur.

Bir ki┼či damarlar─▒n patolojisine sahipse, bu durumda, kuru kay─▒s─▒lar terk edilmek zorundad─▒r, ancak her ┼čey çok aç─▒k de─čildir. Her ┼čey do─črudan hastal─▒─č─▒n karma┼č─▒kl─▒─č─▒na ve yap─▒n─▒n geri kalan─▒ üzerindeki etkisine ba─čl─▒ olacakt─▒r.

Di─čer kuru meyvelerle birlikte en iyi kuru kay─▒s─▒ vard─▒r. Bu, ürünün kendisinin kalitatif olarak mideyi doyurmamas─▒ için gereklidir. Örne─čin, kuru kay─▒s─▒, kuru erik, f─▒nd─▒k ve baldan olu┼čan tatl─▒ bir salata yapmak mümkündür. Böyle bir ürün grubu sadece tad─▒ güzelle┼čtirmekle kalmayacak, ayn─▒ zamanda her türden diyabetin ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirecektir.

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: