İm️💉👨⚕️Simvastatin ve Atorvastatin: Kandaki kolesterolü düşürmek için ne kadar fark ve daha iyi ve daha etkilidir?

Simvastatin ve Atorvastatin: Son kuşağın statinlerinden daha iyi olan nedir?

Kardiyolojik uygulamada, endojen kolesterol düzeyini azaltan ilaçlar, bazı popülerlik kazanmıştır. Bu tür istatistikler, lipidlerin dengesinin ihlali nedeniyle oluşan yüksek kardiyovasküler hastalık insidansı ile ilişkilidir. Uluslararası protokollere göre, statin grubunun ilaçları hastanın ilaç tedavisindeki ilk adımdır.

Çoğu zaman doktorlar bir seçenek var – Simvastatin veya Atorvastatin?

Bu iki ilaç arasındaki seçim, hastanın tüm özelliklerini hesaba katarak sadece hastanın doktoru tarafından yapılır.

Şüpheli şöhrete rağmen, birçok komplikasyon varlığında provoke olan statinler, aterosklerotik süreçlerdeki mortaliteyi azaltmak için en etkili ilaçlardır.

Reçete yazma için endikasyonlar

Statinler hipolipidemik ajan grubuna aittir.

Randevu için ana endikasyon lipid metabolizmasının düzeltilmesidir.

İlacın erken uygulanması, yağ metabolizmasını normalleştirmeye ve aterosklerotik vasküler lezyonların tüm belirtilerini ortadan kaldırmaya izin verir.

Tıbbi uygulamada, statin kullanımı aşağıdakiler için önerilir:

 • Kandaki yüksek oranda aterojenik lipidleri olan hastaların dozlanmış fiziksel yüklerinin bir diyetiyle kombinasyon halinde karmaşık tedavi;
 • anti-aterojenik lipoproteinlerin seviyesini arttırmak için;
 • Kardiyak patolojinin subjektif şikayetlerini gözlemleyen ancak risk altında olan hastalarda kullanım için (kalıtsal anamnez, sigara, hipertansif bozukluklar, diabetes mellitus);
 • angina pektoris ile kendini gösteren koroner kalp hastalığının tedavisi;
 • akut kardiyovasküler afetlerin önlenmesi;
 • dislipidemik bozukluklarla ilişkili kalıtsal hastalıkların tedavisi.
 • metabolik sendromun tedavisi.

Her iki ilacın uygulama noktası lipid metabolizmasıdır.

Aynı madde grubuna ait olan atorvastatin veya simvastatin lehine seçim, birçok faktöre bağlı olacaktır. Örneğin, ilk statin önleme için daha etkili, tedavi için ikinci olabilir.

Ayrıca, seçim kontrendikasyonların kullanılabilirliği ve kullanım sınırlamalarına bağlıdır.

Klinik durumdan habersiz olan bir veya başka bir ilaç verilmesi, ihmalkar bir hatadır. Randevu, hastanın sağlık durumu ile ilgili tam bir farkındalık gerektirir.

Statinlerin genel özellikleri

Uluslararası sınıflandırmaya göre, statinler erken sentezlenmiş yarı sentetik ilaçlara ve daha sonra sentetik olanlara ayrılır. Ayrıca 4 nesil ilaç vardır.

Simvastatin ilk neslin yarı sentetik statinlerine aittir. Atorvastatin – 4. nesil sentetik ilaçlara. Dördüncü nesil statin, yüksek etkinlik ve küçük bir yan etki yelpazesi ile karakterizedir.

Hipolipidemik tedavi aterojenik lipidlerin konsantrasyonunu en az üçte bir oranında azaltmak mümkündür.

Rasyonel beslenme ve dozlanmış fiziksel aktivite ile kombinasyon halinde, ilaçlar lipit metabolizmasını tamamen normalleştirmeye izin verir.

Birçok hasta ilaç Simvastatin ve daha popüler Rosuvastatin (ticari isim-Krestor) arasındaki farkın ne olduğunu merak ediyor. Bugüne kadar, uzmanlar Rosuvastatin ilacını tercih ediyor. İkincisi, modern bir farmasötik gelişme ürünüdür. Daha iyi olan simvastatin veya rosuvastatin seçimi, Rosuvastatin'e verilmelidir.Etkisinin mekanizması, aktif moleküllerin sentezlenmiş kolesterol seviyesinde aktif bir etki gösterdiği hepatositlere hızlı yayılmasıdır. Sonuç olarak, endojen kolesterol konsantrasyonu azalır ve oluşan aterosklerotik kitleler çöker.

Bir doktor reçete etmeden statin kullanmanın yasak olduğunu anlamak önemlidir. Böyle sıkı bir yasak, çok çeşitli kontrendikasyonlar ve sınırlamalar ile ilişkilidir.

Statin alan hastaların yarısından fazlası çare hakkında yorum yapamamıştır. Bununla birlikte, yan etkilerin çoğu ilacın geri çekilmesi için bir gösterge değildir.

Genel olarak, statinler iyi tolere edilir ve lipit metabolizması üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

Kullanım Simvastatin Talimatları


İlaç, birinci nesil statinlerin yarı sentetik bir temsilcisidir. Düzenli alımı aterojenik kolesterol seviyesinde önemli bir azalmaya katkıda bulunur ve çoğu kalp hastalığının gelişmesini engeller.

Ne yazık ki, simvastatinin diğer jenerasyonlarla karşılaştırıldığında etkinliği düşüktür. Bununla birlikte, hafif ve orta şiddette ateroskleroz şiddeti ve diyet ve egzersiz ile kombinasyon halinde, bu ilacın hastanın tedavisi için yeterli etkisi vardır.

Kabul talimatlarına göre, ürün dahili alım için tasarlanmıştır. İlaç tablet formunda mevcuttur.

Kabuğun bütünlüğünden ödün vermeden, ilacın tek bir dozu, akşam alınmalıdır.

Günlük doz bir defada belirlenir. Simvastatin tedavisinin başlamasından önce, yeterli fiziksel aktivite ve akılcı beslenme yardımı ile lipid metabolizmasının maksimum düzeltilmesini sağlamak önerilir. İlaç sadece diyet ve egzersizin etkisinin yokluğunda reçete edilebilir.

Kurs süresi ve simvastatinin dozajı, hastanın başlangıç ​​seviyesi olan kolesterolün ve organizmanın özelliklerinin göz önüne alınarak hastanın doktoru tarafından belirlenir.
İlacın günlük dozu 5 ila 80 miligram arasında değişir.
Dozun düzeltilmesi, tedavinin başlangıcından itibaren ayın bitiminden daha erken olmamalıdır.

Terapiyi bağımsız olarak değiştirmek ve takviye etmek yasaktır.

İlacın doğru alımı, tedavinin ilk ayının bitiminden sonra bile terapötik bir etkinin başlamasını sağlar.

Bir buçuk ay sonra, aterojenik kolesterol seviyesi normalize edilir.

Statinler kümülatif bir etkiye sahip değildir.İlaç sadece uygulama zamanında etkilidir.

İlacın çekilmesinden sonra sağlıklı yaşam tarzına uyulmazsa, bir süre sonra endojen kolesterol konsantrasyonu tekrar artabilir.

Kullanım atorvastatin Talimatları


Bu ilaç daha belirgin ve hızlı etki gösterebilir. Yüksek kolesterol, iskemik kalp hastalığı, şiddetli diyabet ve akut kardiyovasküler felaketlerin önlenmesi için reçete edilmelidir.

Atorvastatin tıbbi uzmanlardan olağanüstü etkinliğine dair en yüksek yanıtı aldı.

Atorvastatin, oral uygulama için amaçlanmış bir ilaçtır. Simvastatin ile benzer şekilde, Atorvastatin sadece ilaç tedavisinin tamamen başarısız olmasından sonra reçete edilmelidir.

Günlük doz, hastalığın ciddiyetini ve hastanın bireysel özelliklerini dikkate alarak seçilir.
İlacın başlangıç ​​dozu 10 mg'dır. Düzeltme, tedavinin başlamasından bir ay sonra gerçekleştirilir.
İlacın düzenli alımı, aterojenik lipitlerin konsantrasyonunda yarıdan fazla bir azalma sağlar.

İlacın özel bir özelliği nefronlar üzerinde hafif bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar tarafından kullanılması tavsiye edilir. İlacın maksimum dozu 80 mg'dır. Çocuklar 20 mg'dan fazla olmayan bir dozda atorvastatin gösterilir.
Resepsiyondan önce, karaciğer enzimlerini taramak gereklidir.

Tedavi sırasında karaciğerin enzimatik aktivitesini değerlendirmek de önemlidir.

Yan etkiler ve statin kontrendikasyonları


Atorvastatin ve Simvastatin kullanımının özel bir özelliği hayati organların ve sistemlerin göstergelerinin sürekli izlenmesidir. İlaçların yağ metabolizması üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu bağlamda, vücudun homeostazisini sürdürmeye dahil olurlar.

Statinler belirgin bir farmakolojik aktiviteye sahiptir, bu yüzden bunların uygulanması bazı fizyolojik ve patolojik koşullarda sınırlıdır.

Aşağıdaki durumlar statins kullanımı için kontrendikasyonlardır:

 1. Tarihte seçilen ilaçlara karşı aşırı duyarlılık.
 2. Laktoz intoleransı. İlaçların bileşimi laktozdur.
 3. Miyopatilerin çeşitli şekilleri.
 4. Aktif formda karaciğer hastalıkları.
 5. 10 yıla kadar çocuklar.
 6. Alkolizm.
 7. Şiddetli bulaşıcı hastalıklar.
 8. Yüksek akut böbrek yetmezliği riski.
 9. İmmünsüpresanlar ile tedavi.
 10. Kapsamlı ameliyat planlama.
 11. Statinler alınırken, yüksek konsantrasyon ve dikkat gerektiren araç ve mekanizmaların kullanılması yasaktır.
 12. Gebelik. İlaç güçlü teratojenik etkiye sahiptir. Bu bağlamda hamile kadınlarda kullanım yasaktır.
 13. Emzirme.

Yarı sentetik statinlerin alınması sırasında, kombine halde yan etki riski arttıkça, narenciye suyunu terk etmek gerekir.

Yan etkiler genellikle yanlış seçilmiş bir doz nedeniyle gelişir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, yan etkiler ilacın dozajı ile ilişkili değildir.

Aşağıdaki yan etkiler statinler için tipiktir:

 • Küme ağrısının ve migren gelişimine kadar baş ağrıları;
 • sindirim sistemi bozuklukları;
 • Rahatsız uyku ve uyku fazları;
 • halsizlik, yorgunluk;
 • karaciğer disfonksiyonu;
 • alerji;
 • CNS bozuklukları.

Statin tedavisinin en zorlu ve özgül komplikasyonu rabdomiyoliz gelişmesidir.Bu fenomen ilacın kas lifleri üzerindeki toksik etkisinden kaynaklanır.

Rabdomiyoliz böbrek tübüllerinin yenilmesine ve akut böbrek yetmezliğinin gelişmesine yol açan çok tehlikeli bir durumdur.

Tıbbi ürün seçimi


Belirli bir ilacın etkinliğini belirlemek sadece belirli bir hastaya uygulandığında mümkündür. Farmakolojik özelliklerle değerlendirildiğinde, Atorvastatin yarı sentetik ajanları dikkate alırsa daha modern ve güçlü bir yöntemdir. En önemli fark ilaçların sentezi ve farmakodinamiğinin özelliklerinde yatmaktadır.

Atorvastatin kullanımı, kas yapıları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olan bir toksik metabolik ürünün – sterol birikimini gerektirir. Resepsiyon Simvastatin ayrıca miyotoksik etkilerle de ilişkilidir, ancak daha azdır.

İlaçların karşılaştırmalı analizi, kolesterol atorvastatin düzeyini daha hızlı normalleştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu faktör, iki araç arasındaki ana farktır.

Çalışmaya göre, fito ilaçlar ile kombine tedavi etkilidir.Bu kombinasyonun güçlendirici bir etkisi vardır ve ajanların yan etkilerini azaltır. Örneğin, Atheroklefit veya Ravisol gibi fitopreparasyonların klasik ilaç Atorvastatin'den daha etkili olduğu söylenemez, fakat bunları bir kompleks halinde almak daha iyidir.

İstatistiklere göre, ihmal edilmiş hastalık hallerinde atorvastatinin kullanımı doğrulanırken, Simvastatin profilaksiyi gerçekleştirmesi önerilir. İlaç satın almak resmi eczane zincirlerinde veya çevrimiçi eczanelerde olmalıdır. Rusya ve BDT'deki fiyatlar üreticiye bağlıdır.

Bu makaledeki videoda statinlerin faydaları açıklanmaktadır.

Videoyu izle: Aydınlık LDL’li hastalar için eylemin statik mekanizması

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: