Ed´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆMedvedic ya─č: t─▒bbi ├Âzellikleri ve kontrendikasyonlar─▒

┼×eker hastal─▒─č─▒ ve diyabet i├žin kontrendikasyonlar─▒n t─▒bbi ├Âzellikleri

Ay─▒ ya─č─▒, büyük miktarda protein, vitamin, mineral ve nükleik asit içeren e┼čsiz bir do─čal üründür. Bu maddeler, de─či┼čmeden insan vücudunun her hücresine nüfuz edebilir. Ay─▒lar─▒n çabuk ve özel sorunlar─▒ olmadan ya─člar─▒ vücut taraf─▒ndan emilir, ancak bazen baz─▒ kontrendikasyonlar─▒ vard─▒r.

Ay─▒ ya─č─▒, dünyan─▒n birçok ülkesinde ve özellikle ülkemizde halk hekimli─činde uzun süredir kullan─▒lmaktad─▒r. Bu ürün, gücün, so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒n seyri üzerinde yararl─▒ bir etkiye sahip olabilir, öksürük ile ba┼č etmede yard─▒mc─▒ olur, hastal─▒klardan sonra zay─▒fl─▒k, ayr─▒ca diyabet ve diyabetik ayak gibi komplikasyonlar─▒.

Ya─č─▒n iyile┼čtirici güçleri nelerdir?

Yüksek popülerlik tamamen hakl─▒d─▒r, çünkü ürünün t─▒bbi özellikleri geleneksel t─▒pta bile ┼čüphe uyand─▒rmaz. Ay─▒ ya─č─▒, birçok sa─čl─▒k problemiyle ba┼ča ç─▒kmaya yard─▒mc─▒ olur, örne─čin:

 • diyabetin ho┼č olmayan semptomlar─▒n─▒ azalt─▒r, alt ekstremite ile ilgili problemleri önlemeye yard─▒mc─▒ olan kan dola┼č─▒m─▒n─▒ art─▒r─▒r (ço─ču zaman diyabeti etkileyen ayaklard─▒r);
 • so─čuk öksürü─čün hafifletilmesine katk─▒da bulunur, vokal kordlar─▒ yararl─▒ bir ┼čekilde etkiler, kalitatif balgam ak─▒nt─▒s─▒n─▒ uyar─▒r ve mukus farenksinin durumunu iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olur;
 • hasta bir ki┼činin ba─č─▒┼č─▒kl─▒k güçlerinin güçlendirilmesine yard─▒mc─▒ olur;
 • vücutta anti-inflamatuar ve bakterisit etkileri vard─▒r;
 • diyabetik organizman─▒n patojenik mikroorganizmalara direncini art─▒r─▒r;
 • metabolizmay─▒ geli┼čtirir;
 • çal─▒┼čma kapasitesini niteliksel olarak geli┼čtirir (hem fiziksel hem de zihinsel);
 • kardiyovasküler sistemin i┼čleyi┼čini iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olur, normal kan bas─▒nc─▒na yol açar, plak ve tromboz olas─▒l─▒─č─▒n─▒ azalt─▒r.


Medikal ürünün son özelli─či, bile┼čimde omega-3 ve omega-6 ya─č asitlerinin yüksek içeri─či ile aç─▒klanmaktad─▒r. Bu maddeler, insan vücudu üzerinde belirgin bir vazodilatasyon ve antiaritmik etkiye sahiptir; bu, ilk ve ikinci tipteki ak─▒┼člar─▒n diyabet mellitusu için en uygun olan─▒d─▒r.

Ya─č kullan─▒m─▒ kan plazmas─▒n─▒n reolojik özelliklerini iyile┼čtirir ve E vitamininin varl─▒─č─▒ sayesinde kan damarlar─▒ kan p─▒ht─▒lar─▒ndan temizlenir.

Ay─▒ ya─č─▒n─▒n di─čer özellikleri vard─▒r.Bir ki┼činin stresli durumlarda ve d─▒┼č etkenlere maruz kalma s─▒ras─▒nda daha iyi uyum sa─člamas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Ürün vücudu yat─▒┼čt─▒r─▒r ve güçlendirir ve ayr─▒ca karaci─čeri korumak için mükemmel bir araç haline gelir.

Ay─▒ ya─č─▒n─▒n kullan─▒m─▒, erkek ve di┼či üreme sistemleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve bu da takviye edici bir etki gösterir. Toksinleri, cüruflar─▒, a─č─▒r metallerin tuzlar─▒n─▒ ve daha az zararl─▒ bile┼čik içermez.

Ya─č, onkolojinin olas─▒l─▒─č─▒n─▒ önemli ölçüde azalt─▒r.

uygulama

┼×eker hastal─▒─č─▒ d─▒┼čtan ya─č uygulamak için kullan─▒l─▒yorsa, eklemlerde, kaslarda, omurgada ve alt ekstremitelerde a─čr─▒n─▒n ┼čiddetini azaltmaya yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Sadece ideal diyabetik ayaklarda ürünün uygulanmas─▒d─▒r. Ya─č yaralar─▒ iyile┼čtirmeye ve kalitatif olarak dezenfekte etmeye yard─▒mc─▒ olur.

Bu araç sadece mümkün oldu─čunca çabuk de─čil, ayn─▒ zamanda cilt lezyonlar─▒ndan kurtulabilir, ayn─▒ zamanda onlardan sonra skarla┼čma ve skarla┼čma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ da en aza indirir. ┼×eker hastalar─▒ için bu önemlidir, s─▒kl─▒kla baca─č─▒ndaki bir yara s─▒kl─▒kla iltihaplan─▒r ve uzun süre ülserler iyile┼čmez.

Bu tür durumlarda ya─člar─▒n özellikleri en iyi ┼čekilde aç─▒klanacakt─▒r:

 • kemoterapi sonras─▒ rehabilitasyon süresi;
 • Nörolojik, duygusal ve psikiyatrik bozukluklardan kaynaklanan normal kan dola┼č─▒m─▒n─▒n ihlali;
 • çe┼čitli ilaçlar─▒n uzun süreli kullan─▒m─▒na ba─čl─▒ karaci─čer hasar─▒;
 • ra┼čitizmlerin önlenmesi.

Ay─▒ ya─č─▒, ileri ya┼čtaki diyabetikler için, malnütrisyondan muzdarip, ayn─▒ zamanda ┼čiddetli stresli durumlara maruz kalan hastalar için mükemmel bir koruyucu olacakt─▒r.

Ay─▒ ya─č─▒n─▒n, distrofi ve anoreksiyadan muzdarip hastalar üzerinde terapötik etkileri olacakt─▒r.

E─čer ilk veya ikinci tipte bir diyabetik gastrointestinal sistem ile ilgili sorunlardan muzdaripse, bu durumda bu durumda ya─č oran─▒ a┼ča─č─▒dakilerden kurtulacakt─▒r:

 1. mide ülserleri;
 2. gastrit;
 3. kolesistit ve pankreatit;
 4. duodenum ülserleri;
 5. enterokolit.

Olumlu özelliklerine ra─čmen, bir ay─▒ ya─č─▒n─▒n kontrendikasyonlar─▒ olabilir!

Bir diyabetik solunum hastal─▒klar─▒ varsa, bu durumda ilac─▒n kullan─▒m─▒ yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Bu ya─č─▒n bir kombinasyonu (d─▒┼č ve iç) birle┼čtirildi─činde maksimum verim elde edilebilir.

Tedavi ve dozaj

Bu evrensel çözümün do─čru dozaj─▒ sadece bir doktor taraf─▒ndan tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, ilac─▒n kullan─▒m─▒ için standart kurallar vard─▒r. Yani, bir kural olarak, bir ┼čeker hastas─▒, ürünü g─▒da kullan─▒m─▒ndan önce yar─▒m saat süreyle günde iki kez kullanmal─▒d─▒r.


Ya─č öncelikle dikkatlice eriyik olmal─▒d─▒r. Bu bir su banyosunda yap─▒labilir. Ek olarak, bir süre mutfakta b─▒rak─▒l─▒rsa, ya─č sadece oda s─▒cakl─▒─č─▒nda eriyecektir.

Tedavinin seyri 30 güne kadar sürecektir. Bir ihtiyaç varsa, o zaman iki kez, hatta y─▒lda üç kez tekrarlanabilir.

Yeti┼čkin diyabet ilaçlar─▒ günde iki kez bir tatl─▒ ka┼č─▒─č─▒ ile tüketilebilir.

Çocuklar için çok farkl─▒ tüketim kurallar─▒ vard─▒r:

 • 3 ila 6 ya┼č aras─▒ çocuk – 1/3 çay ka┼č─▒─č─▒ günde 2 kez;
 • 6-12 ya┼č aras─▒ çocuk – 1/2 çay ka┼č─▒─č─▒ günde 2 kez;
 • 12 ila 16 ya┼č aras─▒ çocuk – günde 2 kez bir çay ka┼č─▒─č─▒.

Bu tür bir tedavi, ya─č─▒n yüksek do─čall─▒─č─▒ nedeniyle zararl─▒ etkileri inkar etmeyecektir.

Kontrendikasyonlar

Ay─▒ ya─č─▒n─▒n kullan─▒lmamas─▒n─▒n daha iyi oldu─ču baz─▒ durumlar vard─▒r, örne─čin:

 1. 3 ya┼č─▒ndan küçük çocu─čun ya┼č─▒;
 2. hamilelik ve emzirme dönemi;
 3. Sindirim sistemi hastal─▒klar─▒n─▒n alevlenmesi.

Ba┼čka bir kontrendikasyon, dü┼čü┼č ya─č─▒n─▒n bireysel ho┼čgörüsüzlü─čüdür.

Araç pratikte nas─▒l çal─▒┼č─▒r?

Birçok ┼čeker hastas─▒ defalarca ya─č kullanm─▒┼čt─▒r. Bu izlenimin ço─čunda sadece olumlu var. Bu iyile┼čtirici ajan en etkili ve ayn─▒ zamanda birçok rahats─▒zl─▒─č─▒ ortadan kald─▒rmak için do─čal bir yol olacakt─▒r, örne─čin, diyabet en ilgili diyabetik ayak sendromudur. ─░laveten, ilac─▒n olumsuz sonuçlara neden olmadan insanlar taraf─▒ndan iyi tolere edilir.

Ürünün kullan─▒m─▒ sonucunda a┼č─▒r─▒ duyarl─▒l─▒k meydana gelirse, bu durumda yard─▒m için doktora ba┼čvurmal─▒s─▒n─▒z. ─░lac─▒n kullan─▒m─▒n─▒ s─▒n─▒rland─▒rmay─▒ veya dozunu yar─▒ya indirmeyi tavsiye edebilir.

Ya─č ilk kez kullan─▒l─▒yorsa, küçük dozlarla tedaviye ba┼člamak daha iyidir.

Videoyu izle: Fitoterapi – Dr. ├ťmit AKTA┼× Diyabet Tedavisinde Fitoterapi

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: