­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆSakharin: ne, diyabet eki e954 yararlar─▒ ve zarar

Sakarin sodyum: nedir, diyabet i├žin zararl─▒ bir tatland─▒r─▒c─▒ m─▒?

Sakarin – Bu yapay üretilen tatland─▒r─▒c─▒lar─▒n ba┼čl─▒ca ve özgün türlerinden biridir. Bu katk─▒ maddesi s─▒radan ┼čekerden yakla┼č─▒k 300-500 kez daha tatl─▒d─▒r.

Bu besin takviyesi E954 adland─▒r─▒l─▒r ve diyabet gibi bir hastal─▒─č─▒ olan ki┼čiler için özel olarak tavsiye edilir. Buna ek olarak, Yard─▒mc─▒s─▒ s─▒radan ┼čeker bir diyet ve çok fazla kilo istemeyen ki┼čiler için kullan─▒lmas─▒ tavsiye edilir.

─░lk defa sakarin aç─▒l─▒┼č bilim adamlar─▒ ellerini y─▒kamak için unuttum ve tatl─▒ tad─▒ bu maddelerin varl─▒─č─▒n─▒ fark çal─▒┼čmada, s─▒ras─▒nda 1879 y─▒l─▒nda oldu. Bir süre geçti ve madde resmen patent alt─▒na al─▒nm─▒┼čt─▒r bundan sonra sakarin sentezi, hakk─▒nda konu┼čtuk bir makale vard─▒ etmi┼čtir.

ayr─▒ca ara┼čt─▒rmadan sonra buna maksimum miktarda alman─▒n bir garantisi ile büyük hacimlerde sakarin sentezlemek mümkün olmu┼čtur Buna göre, bu maddeyi üreten özgün yöntemler etkisiz oldu─čundan ve yaln─▒zca önceki yüzy─▒l─▒n 50'li y─▒llarda, bilim adamlar─▒, belirli bir tekni─či belirledik anla┼č─▒lm─▒┼čt─▒r.

Sodyum Natrium – temel özellikleri ve uygulama yöntemleri

Sakarin sodyum, herhangi bir koku olmadan kristal formunda sunulan bir maddedir. Bu maddenin ana özellikleri aras─▒nda, tatl─▒ bir tad─▒n bulunmas─▒ ve s─▒v─▒da dü┼čük bir çözünürlük seviyesi bulunmaktad─▒r. Sakarini eritmek için s─▒cakl─▒k 228 santigrat derecedir.

Sakarin insan vücudunda emilemez, ancak ayn─▒ formda basitçe ç─▒kar─▒labilir. Bu ba─člamda, bu maddenin kullan─▒lmas─▒, diabetes mellitus hastalar─▒nda bile izin verilebilir, çünkü vücuda zarar tamamen yoktur.


Bir dizi çal─▒┼čma yapt─▒ktan sonra, sakarinin insan di┼čleri üzerinde özellikle olumsuz bir etkisi olmad─▒─č─▒ kan─▒tlanm─▒┼čt─▒r. Bu maddenin kalori içeri─či% 0'd─▒r, dolay─▒s─▒yla vücutta a┼č─▒r─▒ ya─č birikmesi ve glikoz seviyesinde de─či┼čiklik riski yoktur. Sakarinin kilo vermede yard─▒mc─▒ oldu─ču bir varsay─▒m vard─▒r, ancak bu gerçe─čin bir kan─▒t─▒ yoktur.

Bu maddenin çok say─▒da inceleme ve deneyle kullan─▒lmas─▒ndan olumsuz bir faktör, yemekten sonra bile doygunluk etkisinin olmamas─▒d─▒r.Böylece a┼č─▒r─▒ bir etki riski vard─▒r.

Bir kural olarak, sakarin üretimi için kullan─▒l─▒r:

  1. anl─▒k içecekler, meyve sular─▒, vb. dahil olmak üzere çe┼čitli içecekler;
  2. ┼čekerlemeler, reçeller ve marmelatlar bile;
  3. diyet amaçl─▒ süt ürünleri;
  4. çe┼čitli bal─▒k konserveleri ve di─čer konserve ürünleri;
  5. sak─▒z ve di┼č macunu;

Ek olarak, sakkarinin kullan─▒m─▒ tablet kaplaman─▒n üretiminde ve süspansiyonlar─▒n, ┼čuruplar─▒n, vb. Üretiminde yayg─▒nla┼čm─▒┼čt─▒r.

Sodyum sakarinat─▒n kullan─▒m─▒, yarar ve zarar

Saf formunda, tats─▒zla┼čt─▒r─▒c─▒ son derece nadiren kullan─▒l─▒r, çünkü ho┼č olmayan ac─▒ bir tad─▒ vard─▒r. Bu ba─člamda, ço─ču zaman, pek kullan─▒┼čl─▒ olmayan yiyeceklerin bile┼čiminde bulunabilir. Ek olarak, bu tatland─▒r─▒c─▒ maddenin kullan─▒m─▒ s─▒kl─▒kla kozmetikte (örne─čin di┼č macunu) bulunur.

Anti-inflamatuar ve antibakteriyel ilaçlar─▒n üretimi de bu maddenin kullan─▒m─▒n─▒ içerir. Sektörde bile, sakarin, makine yap─▒m─▒ yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒lar─▒n, kauçuklar─▒n ve kopyalama makinelerinin üretimi için kullan─▒l─▒r.

Tüm olumlu özelliklerine ra─čmen (minimum kalori miktar─▒, ┼čeker seviyesinin art─▒r─▒lmas─▒n─▒n etkisi, vb.), Baz─▒ durumlarda sakarin almak zarar─▒d─▒r.

Bunun nedeni, sakarinin bir insanda açl─▒k hissini artt─▒rmas─▒d─▒r. Böylece, doygunluk hissi daha sonra gelir ve ki┼či a┼č─▒r─▒ya kaçmaya ba┼člar, bunun sonucunda obezite ve diyabet ortaya ç─▒kabilir. Bu sonuçlar, s─▒çanlarda yap─▒lan deneyler temelinde elde edildi.

Zamanla, bu deney de─či┼čtirildi ve insan vücudu için izin verilen sakarin miktar─▒n─▒n, insan vücuduna herhangi bir zarar vermeden, 1 kg a─č─▒rl─▒─č─▒nda 5 mg oldu─ču kan─▒tland─▒.

Sakarinat kullan─▒m─▒ a┼ča─č─▒dakiler için arzu edilmez:

  • safra kesesi ve safra yollar─▒ ile ilgili problemleri olan ki┼čiler;
  • hamilelik ve emzirme döneminde kad─▒nlar;

Çocuklar─▒n kullan─▒lmas─▒ önerilmez.

Sakarin kullan─▒m─▒ için talimatlar

Asl─▒nda, bu maddenin kullan─▒m─▒ için özel bir talimat yoktur. Temel kural, günde toplam sakarin miktar─▒n─▒n, bir ki┼činin kilosunun 1 kg'─▒ ba┼č─▒na 5 mg'─▒ geçmemesi gerekti─čini hat─▒rlamakt─▒r.Bu temel tavsiyenin kar┼č─▒lanmas─▒ halinde, bedenin olumsuz sonuçlar─▒% 100 olacakt─▒r.

Tabi ki, ┼ču anda bile, sakarinat─▒n kullan─▒m─▒ndan kaynaklanan herhangi bir zarara veya faydaya dair somut bir kan─▒t yoktur. ┼×u anda, en zarars─▒z ilac─▒n bile a┼č─▒r─▒ kullan─▒m─▒n─▒n, obezite, alerjiler, hiperglisemi vb. Dahil olmak üzere vücut için olumsuz sonuçlara yol açabilece─či do─črudur.

T─▒pk─▒ farkl─▒ ┼čeker türleri gibi, onun yerine koydu─ču çe┼čitler vard─▒r. Tüm ┼čeker ikameleri, do─čal ┼čekerden daha tatl─▒ olsa da, daha az veya neredeyse s─▒f─▒r kalorik de─čere sahip olan yapay olarak elde edilen g─▒da katk─▒ maddeleridir. Siklizat, izolemat, aspartam ve di─čer ikame türleri en popüler ve vücut üzerinde en az etkiye sahiptir. Kural olarak, tüm bu ikameler, tabletler veya toz formunda üretilir.

Sentetik tatland─▒r─▒c─▒lar─▒n yararlar─▒n─▒n zaten kan─▒tlanm─▒┼č olmas─▒na ra─čmen, baz─▒ olumsuz yönler vard─▒r. Örne─čin, herhangi bir ikame, i┼čtah─▒ önemli ölçüde art─▒r─▒r.Bu maddelerin a┼č─▒r─▒ miktarlar─▒ haz─▒ms─▒zl─▒─ča yol açabilir. onlara çe┼čitli hastal─▒klar─▒n nedenini dü┼čünürken Ayr─▒ca birçok ülkede, bilim adamlar─▒, zararl─▒ yerine geçen kan─▒tlamak.

inand─▒r─▒c─▒ delil yetersizli─činden, bu maddelerin eksiklikleri hakk─▒nda konu┼čmak çok erken hala.

Tatland─▒r─▒c─▒ olarak sakarin


Sakarinin bir tatland─▒r─▒c─▒ olarak kullan─▒lmas─▒n─▒n yarar─▒ aç─▒kt─▒r. Bu maddenin olumlu etkileri maksimum say─▒da al─▒n, günde bunlar─▒n maksimum miktar─▒n─▒ art─▒rmadan mümkündür. Onlar─▒n sa─čl─▒─č─▒na zarar riski vard─▒r Ancak, madde kötüye gerçekten gerekli de─čildir.

─░laç özellikle sadece izin verilen dozaj─▒ geçmeyen tavsiyelerine kullan─▒m─▒ için özel bir reçete olmad─▒─č─▒ gerçe─či ile ise memnun, kan glikoz artmaz, vücut üzerinde olumsuz etkileri vard─▒r ve bu nedenle ilac─▒ kullanan Diyabet, tehlikeli de─čildir. Tabii ki, i┼če yaramaz madde ile prosedür shugaring geçirirler. Ama ┼čeker özelliklerinin geri kalan─▒, bu ilaç ba┼čar─▒yla tekrarlar.

Bu nedenle, sodyum sakarinat kullan─▒m─▒n─▒n ┼čüphe içinde kullan─▒lmas─▒na ra─čmen ┼ču anda bilinmeyen güvenilir kontrendikasyonlar olmas─▒na ra─čmen, ┼čüphelere yol açabilece─či sonucuna var─▒labilir. Di─čer kurallarda oldu─ču gibi, temel kural orant─▒l─▒d─▒r. Aksi halde, ┼čeker hastalar─▒ için bile sakarin tamamen güvenli bir destek olarak kabul edilir. Bu maddeyi buna kan─▒t olmadan da kullanabilirsiniz. Rusya'da bu ilac─▒n fiyat─▒ bölgeye ba─čl─▒ olarak de─či┼čir.

Bu makaledeki videoda sakarin hakk─▒nda bilgi verilmektedir.

Videoyu izle: Di┼č sa─čl─▒─č─▒nda flor ve di─čer zehirler 1

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: