At´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ Penis aterosklerozu: halk ila├žlar─▒ ile damar ve k─▒lcal damarlar─▒n tedavisi

Penisin damar ve kapiller aterosklerozu: semptomlar ve tedavi

Penisin yap─▒s─▒nda çok say─▒da kan damar─▒ vard─▒r. Onlar─▒n i┼člevi, vücudun kanla doldurulmas─▒n─▒ sa─člamak ve cinsel uyar─▒lma s─▒ras─▒nda bir ereksiyon durumuna getirmek.

Bir erke─čin cinsel organ─▒n─▒n dola┼č─▒m sisteminin i┼čleyi┼činde bir rahats─▒zl─▒k olmas─▒ durumunda, güçte bir azalma gözlenir. Organ─▒n vasküler sisteminin ba┼čar─▒s─▒z olmas─▒n─▒n nedenlerinden biri penisin aterosklerozudur.

Penisin k─▒lcal damarlar─▒n─▒n aterosklerozu çe┼čitli faktörlerin olumsuz etkisi alt─▒nda olu┼čur.

Erkek cinsel organ─▒ 3 atardamar ile kan verilir:

 • Bulbourethral – bir ampul ve süngerimsi bir vücuda kan sa─člar.
 • Kavernöz arter, kavernöz vücuda beslenme sa─člar ve üssüne ula┼č─▒r.
 • Dorsal arter, ereksiyon s─▒ras─▒nda kavernöz cisimlerin kanla doldurulmas─▒ sürecinde ┼či┼čmesinden sorumludur.

Kan─▒n penisten d─▒┼čar─▒ ç─▒kmas─▒ venöz vasküler sistem taraf─▒ndan sa─član─▒r. Yüzey, orta ve derin olmak üzere 3 damardan olu┼čur. En az bir sistemde i┼čteki ba┼čar─▒s─▒zl─▒klar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ durumunda, potansiyel bir azalma ve patolojilerin geli┼čmesi riski vard─▒r.

Patoloji olu┼čum mekanizmalar─▒

Penis damarlar─▒n─▒n ateroskleroz geli┼čimine ili┼čkin semptomlar, kolesterol plak─▒n─▒n olu┼čmas─▒ndan hemen sonra meydana gelir ve kan dola┼č─▒m─▒n─▒ ┼čiddetlendirir. Kolesterol birikimlerinin olu┼čumu, penisin dokular─▒na kan ak─▒┼č─▒nda bir azalmaya yol açar. Ço─ču zaman, patoloji geli┼čiminin ilk belirtileri, güç ile ilgili küçük problemlerdir.

Erkekler böyle bir organizma reaksiyonunu stresli durumlar─▒n s─▒k etkisine veya küçük sa─čl─▒k problemlerinin ortaya ç─▒kmas─▒na tepki olarak alg─▒larlar.

Patoloji, kolesterol plak─▒n─▒n önemli boyutlara ula┼čt─▒─č─▒ durumlarda, ilerlemesinin o a┼čamas─▒nda s─▒kl─▒kla kaydedilir. Bu a┼čamada, hastal─▒─č─▒n tedavisi son derece zordur ve ço─ču durumda cerrahi tedavi yöntemleri gereklidir.


Penisin vasküler sistemindeki aterosklerozun geli┼čmesiyle ba─člant─▒l─▒ ana tehlike, patolojinin etkisi alt─▒nda iç organlardaki kan ak─▒┼č─▒n─▒n süreçlerinin stabilize olmas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r.

Kan ak─▒┼č─▒n─▒n ihlali, hücrelere yetersiz besin ve oksijen kayna─č─▒ sa─člar.

Yetersiz kan beslemesi nedeniyle hastada a┼ča─č─▒daki anormalliklerin geli┼čimi gözlenir:

 1. Erektil disfonksiyon, de─či┼čen derecelerde ┼čiddet ile kendini gösterir;
 2. prostatik adenom olu┼čumu ve geli┼čimi gözlenir;
 3. yava┼č yava┼č kronik bir iktidars─▒zl─▒─ča dönü┼čen istikrarl─▒ bir iktidars─▒zl─▒─č─▒n varl─▒─č─▒n─▒ ortaya ç─▒kar─▒r.

Geli┼čimin ilk a┼čamas─▒nda patoloji tespit edilirse, ilaç tedavisine kolayl─▒kla uygulanabilir. Özel farmasötiklerin kullan─▒m─▒, vasküler sistemin durumunu önemli ölçüde art─▒rabilir. Terapi yap─▒ld─▒─č─▒nda, kolesterol birikintilerinin ortadan kalkmas─▒ ve kan dola┼č─▒m─▒n─▒n iyile┼čtirilmesi.

Hastada bu hastal─▒─č─▒n varl─▒─č─▒, ya─č metabolizmas─▒n─▒ sa─člayan metabolik süreçlerdeki anormalliklerin ortaya ç─▒k─▒┼č─▒n─▒ gösterebilir.

Penis damarlar─▒n─▒n arterioskleroz tedavisi

Hastal─▒k ilerlemenin erken a┼čamalar─▒nda tespit edildi─činde, hastal─▒─č─▒n tedavisi ilaç tedavisi ile gerçekle┼čtirilir. Bu amaçla, vücutta metabolik süreçlerin normalle┼čmesini sa─člayan ilaçlar kullan─▒l─▒r.

Bu tür ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ sayesinde, hastal─▒─č─▒n semptomlar─▒ ortadan kald─▒r─▒l─▒r ve arteriyel bas─▒nç normale döner.

Buna ek olarak, doktorlar hastalar─▒n çal─▒┼čma hematopoetik sistemi iyile┼čtirmek için yard─▒mc─▒ ilaçlarla tedavi alt─▒na öneririz.

Terapi sürecinde aterosklerotik plaklar─▒n rezorpsiyonu meydana gelir.

Hastal─▒─č─▒n ileri formda saptanmas─▒ durumunda, hastal─▒─č─▒n tedavisi için cerrahi yöntemler kullan─▒l─▒r.


Hastaya arteriyel stenoz te┼čhisi konulursa cerrahi müdahale gereklidir.

stenoz tedavisi üzerine tespit kolesterol yataklar─▒n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ veya geminin tüm hastal─▒kl─▒ k─▒sm─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ yoluyla gerçekle┼čtirilir.

Operasyon müdahalesinin amac─▒, erkek cinsel organ─▒na kan ak─▒┼č─▒n─▒ iyile┼čtirmektir. Bu operasyon sadece a┼č─▒r─▒ durumlarda ve hastan─▒n uygun endikasyonlar─▒ varsa kullan─▒l─▒r.

Patolojinin geli┼čimi, metabolik süreçlerdeki bozukluklardan kaynaklan─▒r. Hasta ya┼čam tarz─▒n─▒ de─či┼čtirmez ve onun için doktor tavsiye diyete uymak nedenle, aterosklerotik hastal─▒klar tekrar kendime hat─▒rlatmak.

Ateroskleroz varl─▒─č─▒nda erkek iktidars─▒zl─▒─č─▒ geli┼čtirmek, tedaviye entegre bir yakla┼č─▒m gerektirir.

Venöz yetmezli─čin varl─▒─č─▒nda, doktor venöz damarlar─▒n duvarlar─▒n─▒n esnekli─činde art─▒┼ča katk─▒da bulunan ilaçlar─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒ önerir.

Karma┼č─▒k tedaviyi yaparken, birkaç ilaç grubu kullan─▒l─▒r:

 • Patolojinin geli┼čmesi ve artan kan bas─▒nc─▒n─▒n belirtileri ile mücadele için ilaçlar.
 • Metabolik süreçlerin normalle┼čmesini sa─člayan anlam─▒na gelir.
 • Eylem, kan─▒n seyreltilmesi ve p─▒ht─▒la┼čma h─▒z─▒n─▒ azaltmay─▒ amaçlayan eylem.
 • ─░laçlar, kolesterol birikintilerini gev┼četerek ve kolesterolün vücuttan at─▒lmas─▒n─▒ optimize eder.

Tedavinin karma┼č─▒k yakla┼č─▒m─▒, vücudun çal─▒┼čmas─▒n─▒ normalle┼čtirmek için oldukça k─▒sa bir süre sa─člar.

Penis aterosklerozunun tedavisi için halk ilaçlar─▒


Hastal─▒k ile geleneksel t─▒p yöntemleri ile sava┼čabilirsiniz.

Kullan─▒lan tedaviden en uygun sonucu elde etmek için klasik ilaçlar─▒n klasik ilaç tedavisiyle birlikte kullan─▒lmas─▒ önerilmektedir.

Halk yöntemlerinin kullan─▒m─▒ önemli bir avantaja sahiptir – bunlar─▒n kullan─▒m─▒ hastan─▒n sa─čl─▒─č─▒ için kesinlikle zarars─▒zd─▒r.

Doktorunuzla uygun bir konsültasyondan sonra, halk tariflerini kullanabilirsiniz. Kolesterolü ç─▒karmak ve normalize etmek için kan ak─▒┼č─▒ yard─▒mc─▒ olacakt─▒r:

 1. Is─▒rgandan banyo yapmak. Onu haz─▒rlamak için ─▒s─▒rgan otunun taze yapraklar─▒n─▒ toplaman─▒z, banyoya koyman─▒z ve kaynar su dökmeniz gerekir. Haz─▒rlamadan 30 dakika sonra, elde edilen kar─▒┼č─▒m so─čuk su ile seyreltilir. Prosedürün süresi en az 30 dakika olmal─▒d─▒r. Böyle bir banyonun kullan─▒lmas─▒ vasküler duvar─▒n tonunu artt─▒r─▒r. Bir ay boyunca prosedürlerin kullan─▒lmas─▒ tavsiye edilir.
 2. Japon Sophora'n─▒n tentürü. Ürünü haz─▒rlamak için bitkinin 100 gram podu gerekir. Baklalar ezildi ve 500 ml votka içerisine döküldü. Elde edilen kar─▒┼č─▒m üç hafta boyunca so─čuk bir yere konur. ─░nfüzyon periyodunun bitiminden sonra, tentür kullan─▒ma haz─▒rd─▒r. Yemeklerden önce günde üç kez 10 ml çare. Tedavinin süresi en az üç ayd─▒r.
 3. Aterosklerozun etkili bir infüzyonu, k─▒rm─▒z─▒ yoncadan haz─▒rlanan infüzyondur. Bir ilaç haz─▒rlamak için 40 gram çiçek al─▒n ve 500 ml votka dökün. ─░laç 14 gün boyunca ─▒srar edilmelidir.Bu sürenin sonunda, elde edilen kar─▒┼č─▒m filtrelenir. Elde edilen tentür yemekten önce 20 ml için kullan─▒l─▒r. ─░laç günde bir kez al─▒n─▒r. Terapötik tedavinin süresi üç ayd─▒r. Bu dersten sonra iki hafta ara vermeli ve aradan sonra tedavi sürecini tekrarlaman─▒z önerilir.

Geleneksel t─▒p kullan─▒m─▒ ile e┼čzamanl─▒ olarak, ya┼čam ┼čeklini ve yeme al─▒┼čkanl─▒klar─▒n─▒ de─či┼čtirmek gerekir. Bu yakla┼č─▒m, olumlu tedavi sonuçlar─▒n─▒n al─▒nmas─▒n─▒ h─▒zland─▒racakt─▒r.

Patolojinin geli┼čimi ve önleyici tedbirlerin sonuçlar─▒


Penisin vasküler sistemindeki aterosklerotik de─či┼čimlere, cinsel istekte azalma ve zamanla ç─▒plak gözle görülebilen anatomik de─či┼čikliklerin görünümü e┼člik eder.

Hastan─▒n vücuda zay─▒f kan beslemesiyle ili┼čkili güçte bir azalmas─▒ vard─▒r. Ek olarak, testislerin i┼čleyi┼činde, gonadlar─▒n kan ak─▒┼č─▒n─▒n olmamas─▒yla ili┼čkili sorunlar vard─▒r. Boyutlar─▒nda ilerleyen bir azalma var.

Ço─čunlukla damarlarda azalma veya art─▒┼č sonucu olu┼čan penisin e─črilikleri vard─▒r.

Üreme organ─▒n─▒ kanla besleyen damarlar─▒n zarar görmesi tamamen telafi edilebilir, ancak bu amaçla, hem tedavi s─▒ras─▒nda hem de sonras─▒nda, ilgilenen hekimin tüm tavsiyelerine uyulmal─▒d─▒r.

Diyet ve ya┼čam tarz─▒ndaki de─či┼čiklikler için tavsiyelere uyulmamas─▒, patolojinin geri dönü┼čünü ve yeniden geli┼čimini tetikleyebilir.

Hastal─▒─č─▒n nüksünü önlemek için ┼čunlar─▒ yapmal─▒s─▒n─▒z:

 • Bir ürolog ve androlog taraf─▒ndan düzenli olarak izlenir;
 • yüksek kolesterolden özel dü┼čük karbonhidratl─▒ bir diyet gözlemlemek;
 • Düzenli olarak egzersiz terapisine kat─▒l─▒r;
 • Yüksek C vitamini içeren g─▒dalar─▒n al─▒m─▒n─▒ artt─▒r─▒n veya bu bile┼čenin artan konsantrasyonunu içeren vitamin kompleksleri almaya ba┼člay─▒n.

Hastan─▒n patolojinin geli┼čimine genetik yatk─▒nl─▒─č─▒ varsa, en az 8-9 ayda bir muayene ve konsültasyon için doktora gitmesi önerilir.

Önleyici tedbirlere uyum, sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruman─▒za ve vakalar─▒n neredeyse% 100'ünde bir hastal─▒k görünümünden kaç─▒nman─▒za izin verir.

Bu makaledeki videoda Dr. Bokeria ateroskleroz hakk─▒nda konu┼čacak.

Videoyu izle: Tiroid Nod├╝l├╝n├╝n Belirtileri ve Tedavisi – G├╝ndem Sa─čl─▒k TRT Avaz

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: