­čĹęÔÜĽ­čĹęÔÜĽ­čĺë­čĹĘÔÜĽ­čĺë­čĹĘÔÜĽ blood in in in in blood blood blood blood blood blood blood blood::::::::::::::::::::::::::::

Kan─▒nda ins├╝lin varsa, bu ne anlama geliyor?

Kanda artm─▒┼č insülin, ne anlama geliyor? Bu soru, yüksek bir hormon düzeyini ortaya koyan tan─▒ çal─▒┼čmalar─▒ s─▒ras─▒nda birçok hasta taraf─▒ndan sorulmaktad─▒r.

─░nsülinin artt─▒r─▒lmas─▒n─▒n nedenleri nelerdir ve yerle┼čik normatif göstergelerden ayr─▒lmaya ne yol açabilir?

Hormonun özellikleri ve vücuttaki rolü

─░nsülin üretimi, insan vücudundaki glikoz seviyesini normale getirmek için pankreas taraf─▒ndan üretilir.

Hormon insülini, pankreas─▒n beta hücreleri taraf─▒ndan üretilir.

Bu polipeptid hormon tüm organ ve sistemlerin normal çal─▒┼čmas─▒ için önemlidir.

Fonksiyonel özellikleri ┼čunlard─▒r:

 • Vücudun hücrelerine amino asit ve potasyum kayna─č─▒.
 • kas kütlesinin hacmini art─▒rma süreçlerine kat─▒l─▒m.
 • Gelen ┼čekeri, kan plazmas─▒ndan vücuda ve dokulara ta┼č─▒r.
 • Karbonhidrat metabolizmas─▒n─▒ korumaya ve düzenlemeye yard─▒mc─▒ olur.
 • Protein ve lipid metabolizmas─▒nda aktif bir rol al─▒r.

Normal olarak, hormon insülini insan vücudunda 3 ila 20 ╬╝U / ml aral─▒─č─▒nda tutulmal─▒d─▒r. Do─čru veri elde etmek için, aç karn─▒na kan plazmas─▒ analizi ┼čeklinde bir tan─▒ çal─▒┼čmas─▒ yap─▒l─▒r.

Prosedür gün içinde gerçekle┼čtirilirse, göstergeler öncelikle g─▒da al─▒m─▒ nedeniyle do─čru olmayabilir. Yemekten sonra kan plazmas─▒ndaki glikoz seviyesinde bir art─▒┼č oldu─ču, demirin girdi─či ┼čekerin düzenlenmesi için bir hormon üretmeye ba┼člad─▒─č─▒ bilinmektedir.

Çocukta böyle bir özellik yoktur, analiz çocuklar istedi─či zaman teslim edebilir. Kandaki insülin seviyesindeki art─▒┼č, her ┼čeyden önce, vücudun cinsel olgunla┼čmas─▒yla ili┼čkili olan ergenlerde ortaya ç─▒kmaya ba┼člar.

Pankreas─▒n performans─▒n─▒ de─čerlendirmek için üretilen hormon miktar─▒n─▒n analizi gereklidir. Normal seviyeden sapma, insan vücudunun iç organlar─▒n─▒n ve sistemlerinin i┼čleyi┼činde hastal─▒k veya di─čer bozukluklar─▒n varl─▒─č─▒n─▒ gösterebilir ve konu┼čabilir. Bu durumda, insülin göstergelerinin üretilmesine bak─▒lmaks─▒z─▒n, veriler reçeteli belirteçlerden daha dü┼čük veya daha yüksek olmamal─▒d─▒r. Negatif bilgiler hem insülin de─čerlerinin azalmas─▒ ve fazlas─▒ ile gösterilir.

Laboratuarda, ki┼či tespit ve sapmalara sahip testlerden birini yapabilir:

 1. Damardan veya parmaktan kan testi.
 2. Tolerans testi.
 3. K─▒rm─▒z─▒ kan hücrelerinin say─▒s─▒ üzerinde tan─▒ – glikoz hemoglobin analizi.

Son çal─▒┼čma, hastan─▒n ya┼čam tarz─▒na ba─čl─▒ olmad─▒─č─▒ için en etkili tan─▒ yöntemidir.

Normatif göstergelerden sapma nedenleri


Kan plazmas─▒ndaki yüksek bir insülin seviyesi, bir ki┼činin çe┼čitli faktörlerini ve ya┼čam tarz─▒n─▒ verir.

Vücuttaki yüksek bir insülin seviyesi, tüm hastal─▒klar kompleksine neden olabilir.

Vücutta insülinin art─▒r─▒lmas─▒n─▒n nedenlerinden biri, pankreatik hücrelerin hipersekresyonu olabilir.

Kandaki artm─▒┼č insülinin nedenleri ┼čöyledir:

 1. Bir ki┼či önemli miktarda tatl─▒ ve basit karbonhidrat içeren yiyecekler tüketir. Genellikle pankreas─▒n birçok insülin üretti─či gerçe─činin bir sonucu olan dengesiz bir diyettir.
 2. Artm─▒┼č insülin nedenleri kat─▒ diyetlere uyulmas─▒n─▒, uzun açl─▒k grevlerini içerebilir.
 3. Spor salonunda mant─▒ks─▒z fiziksel aktivite ve a┼č─▒r─▒ a┼č─▒r─▒ çal─▒┼čma.
 4. Reklam─▒ yap─▒lan haplar da dahil olmak üzere insanlar─▒n ald─▒klar─▒ baz─▒ ilaçlar kilo verme arac─▒d─▒r.
 5. Duygusal tükenme, stresli durumlar sadece kandaki insülini te┼čvik etmekle kalmaz, ayn─▒ zamanda diyabet dahil çe┼čitli hastal─▒klar─▒n geli┼čmesine de neden olabilir.
 6. Fazla kilo ve obezite, normal ya─č al─▒m─▒n─▒ yava┼člatmaya yard─▒mc─▒ olur ve pankreas─▒n normalin üstünde çal─▒┼čmas─▒na neden olan karbonhidratlar─▒ korur, kan dola┼č─▒m─▒n─▒ azalt─▒r.
 7. Gebelikte kad─▒nlarda.
 8. hipofiz bezi ve böbrek üstü bezi i┼čleyi┼činde Kesilmesi.
 9. Karaci─čerde meydana gelen baz─▒ patolojik süreçler.
 10. kanda yüksek ensülin düzeyleri vücutta temel iz elementler ve vitaminler yetersiz miktarlarda gösterebilir. Her ┼čeyden önce, E vitamini ve krom ile ilgilidir.

Baz─▒ patolojik ve inflamatuar süreçler, hormonun normatif parametrelerinin a┼č─▒lmas─▒na yol açabilir. ─░nsülin s─▒kl─▒kla böbrek ve böbrek üstü bezlerinde, gastrointestinal sistem organ kanserlerine tezahürü, çe┼čitli enfeksiyonlar─▒n etkilerinin çe┼čitli patolojilerin geli┼čimine yükselir.

Diabetes mellitus gibi bir hastal─▒k ortaya ç─▒karsa, kanda artm─▒┼č bir insülin de olabilece─či unutulmamal─▒d─▒r. Hücresel düzeyde pankreas bunun çok daha fazla miktarda üretmek gerekir, ki bu hormon, bir azalma hassasiyeti olan bir süreç – Bu durum, insülin direnci denir t─▒bbi çevrelerde bilinmektedir.

Kandaki artm─▒┼č insülinin belirtileri ve belirtileri


Genellikle bunun erken dönemlerinde belirtiler tezahürü, insanlar evde veya i┼č yerinde stres ve sürekli gerginlik varl─▒─č─▒na ba┼čvurabilir. Her ┼čeyden önce, bu gibi belirtiler bedenin zay─▒flamas─▒, h─▒zl─▒ yorgunluk ve azalt─▒lm─▒┼č verimi içerir. Ek olarak, zorluk büyük miktarda bilgiyi ezberlemekle, konsantre olmama ile ba┼člar.

Dikkat edilmelidir ki, hormon seviyesindeki bir art─▒┼č─▒n semptomlar─▒, alt ekstremitelerin kaslar─▒ndaki konvülsiyonlar─▒n görünümü, terleme seviyesinin artmas─▒ ve solunumla ilgili zorluklar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ ┼čeklinde olabilir. Solunum sistemi, çok küçük fiziksel efor ile bile meydana gelen ┼čiddetli dispne ┼čeklinde çok fazla insüline tepki verir.

Ayr─▒ca, i┼čtah art─▒┼č─▒na da dikkat etmelisiniz, çünkü insülin yükselirse, sürekli bir açl─▒k vard─▒r.

Bazen çe┼čitli cilt problemleri olabilir. Bu, bir kural olarak, kendini iyile┼čtirmek zor olan cilt, k─▒zar─▒kl─▒k veya yaralar─▒n görünümü üzerinde vytypov ┼čeklinde kendini gösterir.

Daha ciddi vakalarda, kandaki artm─▒┼č insülin düzeylerinin semptomatolojisi, bir uyku bozuklu─ču veya böbreklerin normal i┼čleyi┼činde sorunlar olarak ortaya ç─▒kabilir.

Artm─▒┼č insülinin belirtileri ve semptomlar─▒ bir t─▒p uzman─▒n─▒ ziyaret etmenin ve gerekli te┼čhislerin yap─▒lmas─▒n─▒n nedeni olmal─▒d─▒r. Onlar─▒n tezahürlerinin ilk a┼čamalar─▒nda, birçok iç organ ve sistemin çal─▒┼čmas─▒nda çe┼čitli hastal─▒k ve bozukluklar─▒n geli┼čmesini önlemek mümkündür.

Kandaki artm─▒┼č insülin tedavisi, bu tür anormalliklere neden olan altta yatan nedenler göz önünde bulundurularak tedavi eden doktor taraf─▒ndan reçete edilmelidir.

Vücudun olas─▒ komplikasyonlar─▒


Artan miktarda insülin, vücutta çe┼čitli olumsuz sonuçlara ve bozukluklara yol açabilir.

Bu bozukluklar uzam─▒┼č tezahür ile ciddi hastal─▒klar─▒n geli┼čimini provoke etme yetene─čine sahiptir.

En büyük tehlike insülin direncinin tezahürünün bir sonucu olarak ortaya ç─▒kan art─▒┼čt─▒r.

Bu durumda, a┼ča─č─▒daki sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n riski artar:

 1. Glikozun ya─č birikintilerine geçi┼č süreci h─▒zlan─▒yor. Yani, gelen ┼čekerler, hormonun normatif parametreleri ile olmas─▒ gerekti─či gibi enerjiye dönü┼čtürülmez. Sonuç olarak, a┼č─▒r─▒ kilo ve obezite olas─▒l─▒─č─▒ artmaktad─▒r.
 2. Kan damarlar─▒n─▒n durumu ve artm─▒┼č kan bas─▒nc─▒na olumsuz etkiler, bu da hipertansiyona ve di─čer kardiyovasküler sistem hastal─▒klar─▒na neden olabilir.
 3. Bir organizman─▒n normal çal─▒┼čma kapasitesinde, bir insülinin etkisi alt─▒ndaki tüm gelen glikoz kafesler ve kuma┼člar üzerine da─č─▒t─▒l─▒r. Bir insülin direnci sendromu varsa, glikoz sentezi bozulur, bu da kandaki art─▒┼č─▒na katk─▒da bulunur ve diyabetin ba┼člang─▒c─▒ için bir giri┼čim haline gelir. Ayr─▒ca, bu tür ihlaller karaci─čer fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemekte, organ üzerindeki yükü önemli ölçüde artt─▒rmaktad─▒r.
 4. Yüksek bir insülin seviyesi ile, kalp kas─▒n─▒n glikoz tüketiminin ihlali söz konusu olabilir, ki bu genellikle iskemik hastal─▒k ┼čeklinde kendini gösterir.

Ek olarak, insülin direncinin geli┼čimi beynin çal─▒┼čmas─▒n─▒ olumsuz yönde etkileyebilir ve nörodejeneratif patolojik süreçlerin geli┼čmesine yol açabilir.

Yüksek insülini nas─▒l azaltabilirim?


Kat─▒lan hekim, kandaki insülin düzeyini normale döndürmek için baz─▒ ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒n─▒ reçete edebilir.

─░laç tedavisinin kapsaml─▒ bir tedavinin sadece bir parças─▒ oldu─ču ve diyet ve fiziksel egzersizler olmadan istenen sonucu elde etmek mümkün olmayaca─č─▒ unutulmamal─▒d─▒r.

Bu nedenle, tüm reçeteli ilaçlar do─čru ve aktif bir ya┼čam tarz─▒ ile birle┼čtirilmelidir.

─░laç a┼ča─č─▒daki ilaçlar─▒ içerebilir:

 • inme veya kalp krizi riskini azaltmaya yard─▒mc─▒ olan hipotonik ilaçlar, say─▒lar─▒ kalsiyum antagonistleri ve ACE inhibitörlerini içerir;
 • metabolik bile┼čenleri azaltan, kan glukoz seviyelerini artt─▒ran ve insülin seviyelerini normalize etmeye yard─▒mc─▒ olan kombine ilaçlar;
 • Lipitlerin bölünmesini olumlu yönde etkileyen enzimlerin kullan─▒m─▒, her ┼čeyden önce, serotonin inhibitörleridir.

E─čer test sonuçlar─▒ artan bir insülin seviyesi ve az miktarda ┼čeker gösteriyorsa, muhtemelen hasta tedavisine ihtiyaç duyulacakt─▒r.

Artan insülin içeri─či, geleneksel t─▒p─▒n sundu─ču çe┼čitli yöntemler kullan─▒larak normalize edilebilir. Bu, öncelikle ayçiçe─či tohumlar─▒ndan yap─▒lan m─▒s─▒r stigma, maya infüzyonu veya çay─▒n bir kayna┼čt─▒r.

Artan hormon düzeyleri ile diyete uyulmas─▒n─▒n, günde be┼č kez, ancak küçük porsiyonlarda yemesi e┼člik etmelidir. Yasak ürünlerin say─▒s─▒nda tuz, tatl─▒, ┼čekerleme ve unlu mamullerin yan─▒ s─▒ra ya─č, k─▒zarm─▒┼č veya baharatl─▒ yiyeceklerin önemli bir k─▒s─▒tlamas─▒ vard─▒r.

Diyetin temeli, sebze kökenli ürünler, taze sebzeler, az ya─čl─▒ bal─▒k veya et çe┼čitleri olmal─▒d─▒r. Gün boyunca yeterli s─▒v─▒ al─▒m─▒na dikkat edilmesi zorunludur. ─░çecekler, mineral olmayan karbonatl─▒ su, meyve ┼čekersiz meyve içecekler veya kompostolar, ye┼čil çay veya ku┼čburnu idealdir.

Kandaki insülinin yükseldi─či, yap─▒lan testlerin çe┼čitli bulgular─▒ veya sonuçlar─▒ ile gösterilebilece─či, kendi kendine tedavi edilmemesi gerekti─či unutulmamal─▒d─▒r.En makul eylem, ilgilenen hekime bir itiraz olacakt─▒r. T─▒bbi uzman, hormonun neden artt─▒─č─▒n─▒ aç─▒klayabilecek, bu da insülin, neyin yol açt─▒─č─▒ ve neyin yap─▒lmas─▒ gerekti─či anlam─▒na gelir. Herhangi bir hastal─▒k bulunursa, gerekli tedaviyi reçete edecektir.

─░nsülin düzeyini kandaki artt─▒rma nedenleri, bu makaledeki videodaki uzmana söyleyecektir.

Videoyu izle: Sa─čl─▒kl─▒ bir insan─▒n kan ins├╝lini ka├žm─▒yorum?

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: