­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ ├çocuklarda kan ┼čekeri: Bir ├žocukta glikozun ya┼č─▒na g├Âre bir tablo

Kandaki hangi ┼čeker ├žocukta normdur?

Diabetes mellitus sadece bir yeti┼čkin de─čil, ayn─▒ zamanda bir çocu─ču da etkileyebilen bir hastal─▒kt─▒r. Her ya┼čtan çocu─ču, hem bebekleri hem de gençleri etkiler. Ancak diyabet için en savunmas─▒z olan, aktif büyüme ve vücudun olu┼čumu oldu─čunda 5 ila 12 ya┼č aras─▒ çocuklard─▒r.

Çocukluk ça─č─▒ diyabetinin özelliklerinden biri de hastal─▒─č─▒n çok h─▒zl─▒ geli┼čmesidir. Bir çocuk, hastal─▒─č─▒n ba┼člamas─▒ndan sadece birkaç hafta sonra diyabetik komaya girebilir. Bu nedenle, çocukluk ça─č─▒ diyabetinin zaman─▒nda te┼čhisi, bu tehlikeli rahats─▒zl─▒─č─▒n ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde tedavi edilmesinin ana ┼čartlar─▒ndan biridir.

Çocuklarda diyabetin saptanmas─▒nda en etkili yöntem, aç karn─▒na uygulanan ┼čekerin kan analizidir. Çocu─čun kan─▒ndaki ┼čeker seviyesindeki art─▒┼č─▒n belirlenmesine ve gerekli tedavinin zaman─▒nda ba┼člat─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Glikometre kullanarak evde böyle bir çal─▒┼čma yürütebilirsiniz. Bununla birlikte, bunun için, kandaki hangi ┼čekerin farkl─▒ ya┼č kategorilerindeki çocuklar için karakteristik oldu─čunu ve çocu─čun vücudundaki artm─▒┼č glikoz içeri─činin ne oldu─čunu gösterdi─činin bilinmesi gereklidir.

Çocu─čun kan─▒ndaki ┼čeker

Çocuklar─▒n kan─▒ndaki ┼čeker normu, bebe─čin ya┼č─▒na ba─čl─▒ olarak önemli ölçüde de─či┼čir. En dü┼čük seviye yeni do─čmu┼č çocuklarda gözlenir ve çocuk büyüdükçe yava┼č yava┼č artar ve yeti┼čkinler için karakteristik özelliklerine ula┼č─▒r.

Diyabetin çok küçük bebekler dahil her ya┼čtan çocu─ču etkileyebilece─čini vurgulamak önemlidir. Böyle bir diyabet do─ču┼čtan denir ve çocuktan do─čduktan birkaç gün sonra kendini gösterir.

1 ila 2 ya┼č aras─▒ çocuklar da bu zorlu kronik hastal─▒─ča kar┼č─▒ duyarl─▒d─▒r. Ancak, daha fazla yeti┼čkinden farkl─▒ olarak, durumlar─▒n─▒ objektif olarak de─čerlendiremez ve bu konuda ebeveynlerine ┼čikayette bulunabilirler. Bu nedenle, böyle bir bebekte zaman içinde hastal─▒─č─▒ tan─▒mlaman─▒n tek yolu düzenli olarak bir kan testi yapmakt─▒r.

Okul öncesi çocuklar ve ilkokul ça─č─▒ndaki çocuklar, ebeveynlerinin kendi rahats─▒zl─▒klar─▒na kar┼č─▒ ilgilerini çekebilir. Ebeveynlerin görevi, ┼čikayetlerini dikkatle dinlemektir ve en ufak bir ┼čeker hastal─▒─č─▒ ┼čüphesi varsa, çocu─ču hemen ┼čeker için bir kan testine götürür.

Gençler bazen gizlidir ve hatta sa─čl─▒k durumundaki de─či┼čiklikleri fark ederler, bu konuda uzun süre sessiz kalabilirler. Bu nedenle, bir çocu─čun diyabet için bir tercihi varsa, ebeveynler kendi ba┼člar─▒na karar─▒n─▒ belirleyebilmek için hastal─▒─č─▒n belirtilerini önceden tart─▒┼čmal─▒d─▒r.

Çocu─čun kan─▒ndaki normal ┼čeker seviyesi nedir?

 1. 1 gün ila 1 ay – 1,7 – 4,2 mmol / l;
 2. 1 aydan 1 y─▒la kadar – 2.5 – 4.7 mmol / l;
 3. 2 ila 6 y─▒l – 3,3 – 5,1 mmol / l;
 4. 7 ila 12 y─▒l – 3,3 – 5,6 mmol / l;
 5. 12 ila 18 y─▒l – 3,5 – 5,5 mmol / l.


Bu tablo be┼č ana ya┼č kategorisinde normal kan ┼čekeri seviyesini yans─▒tmaktad─▒r. Bu ya┼č aral─▒─č─▒, yenido─čanlar, bebekler, kre┼čler, anaokullar─▒ ve okul çocuklar─▒nda karbonhidrat metabolizmas─▒n─▒n özellikleri ile ili┼čkilidir ve her ya┼čtan çocuklarda ┼čekerdeki art─▒┼č─▒ tan─▒mlamaya yard─▒mc─▒ olur.

En dü┼čük ┼čeker de─čerleri yenido─čan bebeklerde ve 1 y─▒la kadar olan bebeklerde görülür. Bu ya┼čta, kan ┼čekerinde hafif dalgalanmalar bile ciddi sonuçlara neden olabilir. Bebeklerde diabetes mellitus çok h─▒zl─▒ bir ┼čekilde geli┼čir, bu nedenle hastal─▒─č─▒n en ufak bir ku┼čkuyla hemen doktordan yard─▒m istemeniz gerekir.

Anaokulu ça─č─▒ndaki çocuklarda kan ┼čekeri düzeyleri yeti┼čkinler için biraz farkl─▒d─▒r. Bu ya┼č grubundaki çocuklarda, diabetes mellitus bebeklerde oldu─ču kadar h─▒zl─▒ geli┼čmez, ancak ilk belirtileri genellikle ebeveynler için alg─▒lanmaz kal─▒r. Bu nedenle küçük çocuklar s─▒kl─▒kla hiperglisemik koma tan─▒s─▒ ile hastaneye giderler.

Ergenlerin kan─▒ndaki ┼čeker normu tamamen yeti┼čkinle örtü┼čür. Bu ya┼čta, pankreas zaten tamamen biçimlenmi┼č ve tam modda çal─▒┼č─▒r.

Bu nedenle, okul çocuklar─▒nda diyabet belirtileri, yeti┼čkinlerde bu rahats─▒zl─▒─č─▒n belirtilerine büyük ölçüde benzemektedir.

Çocuklar için kan ┼čekeri testi


Çocuklarda diyabetin saptanmas─▒nda en etkili yöntem, açl─▒k ┼čekeri için kan testi yapmakt─▒r. Bu tip tan─▒, yemekten önce bebe─čin kan─▒ndaki glukoz konsantrasyonunu belirlemede yard─▒mc─▒ olur. En do─čru sonuçlar─▒ elde etmek için ebeveynlerin çocuklar─▒n─▒ bu çal─▒┼čma için uygun ┼čekilde haz─▒rlamas─▒ gerekir.

Analizden önceki gün, tatl─▒lar, kurabiye, cips, kraker ve daha fazlas─▒ gibi bebek tatl─▒lar─▒ ve di─čer yüksek karbonhidratl─▒ yiyecekleri vermemek önemlidir.Ayn─▒ ┼čey, çok say─▒da ┼čeker içeren tatl─▒ meyveler hakk─▒nda da söylenebilir.

Ak┼čam yeme─či çok erken olmal─▒ ve esas olarak protein ürünleri, örne─čin, bitkisel garnitür ile ha┼članm─▒┼č bal─▒klardan olu┼čmal─▒d─▒r. Patates, pirinç, makarna, m─▒s─▒r, irmik ve çok fazla ekmekten kaç─▒nmak gerekir.

Ayr─▒ca, çocu─čun tan─▒dan önce çok hareket etmesine izin verilmemelidir. Spor yaparsa, e─čitimi atlay─▒n. Gerçek ┼ču ki, fiziksel aktivite çocuklarda kan ┼čekeri seviyesini dü┼čürür ve analiz sonuçlar─▒n─▒ bozabilir.

Testten önceki sabah, çocu─ču kahvalt─▒ ile beslemeyin, tatl─▒ çay veya meyve suyu ile içmeyin. Di┼člerinizi f─▒rçalaman─▒z bile önerilmez, çünkü a─čz─▒n mukoza zar─▒ndan di┼č macunundan gelen ┼čekere kan emilebilir. Bebe─činize gazs─▒z biraz su vermek en iyisidir.

Çocukta ┼čeker için kan parmaktan al─▒n─▒r. Bunu yapmak için, doktor bebe─čin cildinde bir delik açar, kan─▒ nazikçe s─▒kar ve analiz için az miktarda al─▒r. Tan─▒ için çok daha az s─▒kl─▒kta, bir ┼č─▒r─▒nga ile al─▒nan venöz kan kullan─▒l─▒r.

6-18 ya┼č aras─▒ndaki bir çocu─čun kan─▒ndaki glikozun, 5.8 ila 6 mmol aras─▒nda de─či┼čti─či, normdan sapma olarak kabul edilir ve karbohidrat metabolizmas─▒n─▒n ihlali anlam─▒na gelir. Çocuklarda 6.1 mmol ve üzeri herhangi bir kan ┼čekeri, diabetes mellitus geli┼čimini gösterir.

Çal─▒┼čma çocu─čun kan─▒nda artm─▒┼č ┼čeker ortaya ç─▒karsa, reanaliz için gönderilir. Bu olas─▒ bir hatay─▒ önlemek ve diyabetes mellitus tan─▒s─▒n─▒ do─črulamak için yap─▒l─▒r. Ayr─▒ca, çocu─čun ebeveynleri için ba┼čka diyabet te┼čhis yöntemleri de önerilebilir.

Bunlardan biri yemekten sonra çocuklarda ┼čeker için bir kan testidir. Önceki kan testi ile ayn─▒ ┼čekilde haz─▒rlanmal─▒d─▒r. ─░lk olarak, küçük bir hastaya, hangi bebe─čin yemeklerden önce ┼čekeri oldu─čunu belirlemek için aç karn─▒na kan verilir.

Daha sonra bebe─če hastan─▒n ya┼č─▒na ba─čl─▒ olarak 50 veya 75 ml glikoz solüsyonu verilir. Bundan sonra, bebek 60, 90 ve 120 dakika sonra analiz için kan al─▒r. Bu, yedikten sonra bir çocu─čun kan─▒nda ne kadar ┼čeker bulundu─čunu ve dolay─▒s─▒yla insülin üretiminin h─▒z─▒n─▒ ve miktar─▒n─▒ belirlemeye yard─▒mc─▒ olur.

Yedikten sonra bir çocu─čun kan─▒ndaki ┼čeker ne olmal─▒d─▒r?

 • 1 saat sonra – 8.9 milimolden fazla de─čil;
 • 1.5 saat sonra – 7.8 milimolden fazla de─čil;
 • 2 saat sonra – 6.7 milimolden fazla de─čil.

Bir çocukta diyabet tan─▒s─▒n─▒n, glikoz yükünden sonraki ┼čeker de─čerlerinin a┼ča─č─▒daki seviyelere ç─▒kmas─▒ halinde kabul edildi─či genellikle kabul edilir:

 1. 1 saat sonra – 11 milimolden;
 2. 1.5 saat sonra – 10 milimolden;
 3. 2 saat sonra – 7.8 milimetreden.

Çocuklarda diyabet belirtileri


Olgular─▒n büyük ço─čunlu─čunda, çocuklarda tip 1 diyabetes mellitus tan─▒s─▒ konur. 1 aydan 18 y─▒la kadar olan çocuklarda bu kronik hastal─▒─č─▒n% 98'inden fazlas─▒n─▒ sorumlu tutuyor. Tip 2 diyabet oran─▒% 1'in biraz üzerindedir.

Tip 1 diyabet, veya insüline ba─č─▒ml─▒ diyabet olarak da adland─▒r─▒ld─▒─č─▒ gibi, çocu─čun vücudundaki insülin eksikli─činin bir sonucu olarak geli┼čir. Bu tehlikeli patolojinin nedeni, bu önemli hormonu üreten pankreas─▒n ╬▓-hücrelerinin ölmesidir.

Modern t─▒bba göre, çocuklarda diyabetin geli┼čimi s─▒kl─▒kla k─▒zam─▒k, k─▒zam─▒kç─▒k, su çiçe─či, kabakulak ve viral hepatit gibi viral enfeksiyonlar taraf─▒ndan k─▒┼čk─▒rt─▒r. Çocuk diyabetinin di─čer bir yayg─▒n nedeni, katil hücrelerin kendi pankreaslar─▒n─▒n dokular─▒na sald─▒rd─▒─č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k çal─▒┼čmalar─▒ndaki bozukluklard─▒r.

Çocuklarda diyabetin ana belirtileri:

 • Sürekli güçlü susuzluk. Diyabetli çocuklar sürekli olarak içebilirler ve birkaç litre su, çay ve di─čer içecekleri içebilirler. Bebekler çok fazla a─člarlar ve sadece bir içki verirlerse sakinle┼čirler;
 • Bol idrara ç─▒kma. Çocuk genellikle tuvalete ko┼čar, okul çocuklar─▒ okul günlerinde tuvalete birkaç kez gidebilir. Yeti┼čkin çocuklar bile yatak ─▒slatmalar─▒ndan muzdarip olabilirler. Bu durumda idrar─▒n kendisi viskoz ve yap─▒┼čkan bir k─▒vama sahiptir ve bebeklerde bebek bezlerinde karakteristik beyaz bir kaplama kalabilir;
 • Keskin kilo kayb─▒. Çocuk keskin bir sebepten dolay─▒ zay─▒f büyür ve tüm giysiler onun için çok büyük olur. Bebek kilo almaya son verir ve geli┼čmede geride kal─▒r;
 • ┼×iddetli zay─▒fl─▒k. Ebeveynler, çocuklar─▒n─▒n bo┼č ve kay─▒ts─▒z kald─▒klar─▒n─▒, hatta arkada┼člar─▒yla birlikte yürümeye bile gücünün olmad─▒─č─▒n─▒ söylüyorlar. Ö─črenciler kötü bir ┼čekilde ö─črenmeye ba┼člarlar, ö─čretmenler kelimenin tam anlam─▒yla s─▒n─▒fta uyuduklar─▒ndan ┼čikayet ederler;
 • Artan i┼čtah. Çocuk bir kurtbal─▒─č─▒ açl─▒─č─▒ ya┼čar ve bir ö─čünde bir öncekinden çok daha fazlas─▒n─▒ yiyebilir. Ayn─▒ zamanda ana yemek aras─▒nda sürekli olarak at─▒┼čt─▒r─▒r, tatl─▒lar için özel bir özlem gösterir.Gö─čüsler gö─čüslerini ac─▒mas─▒zca emebilir ve neredeyse her saat beslenmeyi gerektirebilir;
 • Dü┼čen görme keskinli─či. Diyabetik çocuklar, kural olarak görme bozuklu─čundan muzdariptir. Sürekli olarak ┼ča┼č─▒rabilirler, televizyona ya da bilgisayar ekran─▒na çok yak─▒n otururlar, dizüstü bilgisayar─▒n üzerine e─čilir ve yüzlerine çok yak─▒n kitaplar getirebilirler. Diyabetle görme bozuklu─čunun bozulmas─▒ her türlü rahats─▒zl─▒k için ortaya ç─▒kar;
 • Yaralar─▒n uzun iyile┼čmesi. Çocu─čun izleri ve çizikleri çok uzun iyile┼čir ve sürekli yanar. Deri üzerinde çocuk püstüler inflamasyona ve hatta fraktürlere neden olabilir;
 • Artan sinirlilik. Çocuk sürekli olarak kötü bir ruh halinde, dokunakl─▒ ve huzursuz olabilir. Mant─▒ks─▒z korkular─▒ olabilir ve nevroz geli┼čtirebilir;
 • Mantar enfeksiyonlar─▒. Diyabet hastas─▒ k─▒zlar pamukçuk geli┼čebilir (kandidiyazis). Ayr─▒ca, bu tür çocuklar böbreklerde sistit ve enflamatuar süreçlere daha yatk─▒nd─▒rlar;
 • Zay─▒f ba─č─▒┼č─▒kl─▒k. Kronik olarak yükselmi┼č ┼čekere sahip bir çocu─čun, akranlar─▒n─▒n so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒ ve gripten muzdarip olmas─▒ daha muhtemeldir.

Ebeveynlerin çocuk diyabetinin tedavi edilemez oldu─čunu hat─▒rlamak önemlidir.Ancak bu hastal─▒─č─▒n zaman─▒nda te┼čhis edilmesi ve uygun ┼čekilde seçilmi┼č tedavi, bebe─činin tam te┼čekküllü bir ya┼čam tarz─▒na öncülük etmesine izin verecektir. Fakat bunun için sa─čl─▒kl─▒ çocuklarda kandaki ┼čeker içeri─činin ne olmas─▒ gerekti─čini ve hangi göstergelerin diyabet geli┼čimini gösterdi─čini hat─▒rlamak gerekir.

Bu makaledeki videoda çocuklarda glisemi oranlar─▒ aç─▒klanmaktad─▒r.

Videoyu izle: ├ç─░ZG─░ F─░LM ANNEM B─░R D─░NAZOR T├╝rk├že Dini ├çizgi Film

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: