Blood´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ Kan ┼čekeri neden artar: sa─čl─▒kl─▒ bir ki┼čide ve diyabetle neden olur?

Kan ┼čekeri sa─čl─▒kl─▒ bir insanda ve ┼čeker hastal─▒─č─▒nda neden y├╝kselir?

Artan kan ┼čekeri düzeylerinin birçok farkl─▒ nedeni vard─▒r. En s─▒k ve ciddi olan bir ki┼činin diyabet gibi bir hastal─▒─č─▒n geli┼čmesidir.

┼×eker kanda neden artar? Art─▒┼č─▒na katk─▒da bulunan nedenler ve faktörler, çok çe┼čitli olabilir. Kan ┼čekeri için kan testi yaparken, doktorlar da insanlar─▒n ya┼člar─▒na dikkat ederler.

Normal sa─čl─▒kl─▒ bir insanda, bu gösterge litre ba┼č─▒na 3.8 ila 5.5 mmol aras─▒nda olmal─▒d─▒r. Hamile k─▒zlar için veriler biraz farkl─▒d─▒r.

Artan ┼čeker seviyelerinin nedenleri nelerdir?


Yüksek kan ┼čekeri, pankreas─▒n normal çal─▒┼čmas─▒nda ar─▒zalar─▒n varl─▒─č─▒n─▒ gösterir. Bu vücut, hormonun gerekli miktarlarda üretilmesinden sorumludur.

Birçok insan─▒n modern ya┼čam tarz─▒, kandaki ┼čeker seviyesinin yükselip yükselmesine yol açabilir.

Göstergelerin art─▒┼č─▒na katk─▒da bulunan ve normu a┼čan ana nedenler ┼čunlard─▒r:

 1. Yemekten sonra glikoz seviyesi yükselir. Bu fenomen kesinlikle normal kabul edilir ve bu s─▒n─▒rlar a┼č─▒l─▒rsa, al─▒nan tüm yiyecekler emilene kadar göstergeler birkaç saat boyunca saklan─▒r.
 2. Sürekli stres, depresyon ve ┼čiddetli duygusal ┼čoklar da glikozun yükseldi─či faktörler aras─▒ndad─▒r.
 3. Her insan için normal bir ya┼čam tarz─▒n─▒n, do─čru dinlenme ve egzersiz rejimini gözlemlemek oldu─čuna inan─▒lmaktad─▒r. Hareketsiz ve inaktif bir ya┼čam süren insanlar ço─ču zaman ┼čekerin yükseldi─či gerçe─činden muzdariptirler.
 4. Alkol kötüye kullan─▒m─▒ ve sigara içimi – ┼čekerin artabilece─či ve artmas─▒n─▒n nedenleri aras─▒nda kötü al─▒┼čkanl─▒klar da yer almaktad─▒r.
 5. Ço─čunlukla k─▒sa süreli etki, kad─▒nlarda premenstrüel sendromu beraberinde getirir ve bu süre içinde kandaki ┼čekerin biraz artaca─č─▒ bir özelliktir.

Ek olarak, a┼ča─č─▒daki faktörler ┼čeker seviyelerini etkileyebilir:

 • kandaki dü┼čük insülin seviyeleri, ana i┼člevi normal glikoz de─čerlerini ayarlamakt─▒r;
 • malnütrisyon, s─▒k s─▒k a┼č─▒r─▒ yeme ve ya─čl─▒, akut ve yüksek kalorili yiyeceklerin kötüye kullan─▒m─▒;
 • uygun dinlenme eksikli─či.

Ek olarak, artan glukoz seviyeleri, enfeksiyöz veya kronik bir formda çe┼čitli hastal─▒klar─▒ tetikleyebilir.

Kandaki glikoz seviyesini etkileyen hastal─▒klar


Artan kan ┼čekerinin nedenleri, çe┼čitli hastal─▒klar─▒n geli┼čiminin arkas─▒na saklanabilir.

Diyabetin yan─▒ s─▒ra, bir ki┼či kalp veya karaci─čer ile ilgili çe┼čitli problemlere sahip olabilir.

Kandaki yüksek bir glikoz seviyesi, vücutta a┼ča─č─▒daki patolojik süreçlerin ortaya ç─▒kmas─▒n─▒n bir sonucu olabilir:

 • tirotoksikoz veya feokromositoma gibi endokrin sisteminin hastal─▒klar─▒;
 • pankreastaki hastal─▒klar ve bozukluklar – akut formdaki pankreatit veya organdaki çe┼čitli neoplazmlar;
 • siroz veya hepatit gibi karaci─čer patolojileri;
 • Bula┼č─▒c─▒ hastal─▒klar, bakterilerin ve vücut üzerindeki stresin olumsuz etkilerinin bir sonucu olarak ┼čekerin yükselebilece─či gerçe─čine yol açar;
 • çe┼čitli ilaçlar al─▒yor. Bunlar hormonal, psikotrop, kontraseptif, diüretik içerir.

Bu durumda, en ciddi patolojilerden biri, ilk veya ikinci tipte diyabetin geli┼čmesidir. Hastal─▒─č─▒n bir sonucu olarak, vücuttaki neredeyse tüm metabolik süreçler ihlal edilir, ki┼či insüline ba─č─▒ml─▒ olur, çünkü pankreas hormonun gerekli miktar─▒n─▒ serbest b─▒rakamaz.

Sa─čl─▒kl─▒ bir insanda, belirli bir süre normalle┼čtikten sonra, a┼ča─č─▒daki hastal─▒klar─▒n bir sonucu olarak glikozda k─▒sa süreli bir art─▒┼č olabilir:

 1. miyokart enfarktüsü;
 2. anjina pektoris;
 3. epilepsi nöbetleri;
 4. kafatas─▒na çe┼čitli travma;
 5. gastrointestinal sistemin organlar─▒ üzerinde gerçekle┼čtirilen cerrahi müdahaleler;
 6. güçlü a─čr─▒;
 7. yan─▒yor.

Kan testi sonuçlar─▒ fazla ┼čeker gösteriyorsa, özel te┼čhis testleri için doktora ba┼čvurmak gerekir. Bu tür anormalliklerin nedenini mümkün olan en k─▒sa zamanda bulmak ve tan─▒ koymak önemlidir.

Sadece zaman─▒nda tedavi komplikasyonlar─▒ ve çe┼čitli olumsuz sonuçlar─▒ önlemek için yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.

Hangi belirtiler yüksek oranlar─▒n göstergesidir?


Kandaki ┼čeker seviyesini belirlemek için, damardan kan ba─č─▒┼člaman─▒z gerekir. Bu i┼člem sabahlar─▒ aç karn─▒na yap─▒l─▒r, ayr─▒ca çitin önünde 10 saat yememektir.

Hastan─▒n do─čru haz─▒rlanmas─▒ndan do─črudan analiz ve sonuçlara ba─čl─▒ olacakt─▒r. Gerekirse, doktorlar özel bir glikoz tolerans testi önerebilir. Bu çal─▒┼čma 75 gram saf glukoz kullan─▒larak gerçekle┼čtirilmi┼čtir.Kan verildikten sonra hasta, seyreltilmi┼č madde içeren bir bardak içmeli ve iki saat sonra analiz için tekrar kan ba─č─▒┼č─▒nda bulunmal─▒d─▒r.

Bu testin güvenilirli─či için, a┼ča─č─▒daki ┼čartlar─▒n yerine getirilmesi gerekir:

 • kan almadan önce on iki saatlik bir açl─▒k grevi;
 • stres yoklu─ču;
 • testten birkaç gün önce ola─čan ya┼čam tarz─▒na uyulmas─▒, diyetinizi de─či┼čtirmeyin, egzersiz yap─▒n;
 • testin arifesinde tam uyku;
 • Tatl─▒ su ald─▒ktan sonra sakin bir durumda olman─▒z, yürümekten ve di─čer aktif hareketlerden kaç─▒nman─▒z gerekir.

Sürekli artan oranlar hakk─▒nda ilgili semptomlar─▒ gösterebilir. Vücudun gönderdi─či sinyalleri dinlemek önemlidir. Kan ┼čekeri art─▒┼č─▒n─▒n ana belirtileri ┼čunlard─▒r:

 1. artan ve bol terleme;
 2. s─▒k idrara ç─▒kma iste─či;
 3. sürekli yorgunluk hissi ve güçte genel bir dü┼čü┼č;
 4. a─č─▒zda kuruluk hissi;
 5. s─▒v─▒ ald─▒ktan sonra bile yok olmayan susuzluk hissi;
 6. al─▒┼č─▒lmam─▒┼č bir ya┼čam tarz─▒ ile istenmeyen kilo kayb─▒;
 7. k─▒sa bir süre için görü┼čün bozulmas─▒;
 8. çe┼čitli cilt hastal─▒klar─▒n─▒n geli┼čimi, cildin keskin bir ┼čekilde bozulmas─▒;
 9. s─▒k ba┼č dönmesi;
 10. bulant─▒ ve kusma hissi.

Ayr─▒ca, nüfusun erkek k─▒sm─▒ cinsel i┼člevde bir bozulma oldu─čunu fark edebilir.

Her hasta bir t─▒p uzman─▒ndan yard─▒m isteme ihtiyac─▒ndan do─čan semptomlar─▒ ba─č─▒ms─▒z olarak belirleyebilir.

Tedavi ve önleyici tedbirler


Terapötik tedavi, kan ┼čekeri art─▒┼č─▒n─▒ etkileyen nedenlere ba─čl─▒ olacakt─▒r, çünkü karakteristik semptomlar çe┼čitli hastal─▒klar─▒ ve faktörleri tetikleyebilir.

Bu nedenle, kök nedenini zaman─▒nda bulmak ve gerekli te┼čhis testlerine tabi tutmak önemlidir. Kat─▒lan hekim, yap─▒lan tüm test ve testlerin sonuçlar─▒ ile diyabet tan─▒s─▒ koyarsa, hasta ciddi ve kapsaml─▒ bir tedaviye haz─▒rlanmal─▒d─▒r.

Her ┼čeyden önce, tüm t─▒p uzmanlar─▒, hastal─▒─č─▒n geli┼čimine katk─▒da bulunabilecek, ya┼čam─▒n al─▒┼č─▒lm─▒┼č yolunu yeniden gözden geçirmeyi önermektedir. Her ┼čeyden önce, bir ki┼či kötü al─▒┼čkanl─▒klara ve yanl─▒┼č beslenmeye "hay─▒r" demelidir. Kat─▒lan doktor, kandaki glikoz düzeyini düzenlemeye yard─▒mc─▒ olacak ve atlay─▒┼člar─▒n─▒ k─▒┼čk─▒rtamayacak do─čru beslenmeyi seçmeye yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.

Diyabetin terapötik tedavisi a┼ča─č─▒daki prensiplere dayanmaktad─▒r:

 • Diyete s─▒k─▒ s─▒k─▒ya ba─čl─▒l─▒k, tüketilen g─▒dalar─▒n kalitesi ve miktar─▒ üzerinde kontrol;
 • Doktor taraf─▒ndan reçetelenen ilaçlar─▒n kabul edilmesi, hastan─▒n tüm bireysel özelliklerini dikkate alarak seçilir (muhtemelen ayn─▒ zamanda protophane kullan─▒m─▒);
 • ─▒l─▒ml─▒ ve aktif ya┼čam tarzlar─▒nda düzenli fiziksel aktivite;
 • vücut a─č─▒rl─▒─č─▒ üzerinde kontrol, a┼č─▒r─▒ kilo ile mücadele.

Diyabetli hastalar düzenli olarak kan ┼čekeri seviyesini izlemelidir. Gerekli parametreleri ölçmek için özel bir cihaz sat─▒n alman─▒z önerilir – glukometre. Bu gibi prosedürler günde birkaç kez yap─▒lmal─▒d─▒r – uyanmadan sonra, yemekten önce ve sonra.

Fiziksel egzersizler yaparken, ölçüme uyulmas─▒ ve vücudun a┼č─▒r─▒ yüklerle yüklenmemesi tavsiye edilir. Her antrenmana, bol miktarda su e┼člik etmelidir, tercihen saf su ise. Ayr─▒ca diyabetiklerin diyabetle yoga yapmaya ba┼člamas─▒ da önerilir.

Videoyu izle: A├žl─▒k kan ┼čekeri ka├ž olmal─▒ – Dr. Murat K─▒n─▒ko─člu Sa─čl─▒kta Do─črular

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: