­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆESLIDINE - kullan─▒m, fiyatlar, yorumlar ve analoglar i├žin talimatlar

─░la├ž Aslidine ne kadar do─čru kullan─▒l─▒r?

Eslidin, iç organlar─▒n birçok hastal─▒─č─▒n─▒n tedavisi için bir ilaçt─▒r. Metionin ve fosfolipitler, ya─čl─▒ karaci─čer infiltrasyonunu azaltmaya katk─▒da bulunur. Bu, iç organlar─▒n çal─▒┼čmas─▒n─▒ ayarlamaya yard─▒mc─▒ olur ve çe┼čitli etiyolojilerin hepatitinin geli┼čimi ┼čeklinde komplikasyonlar─▒ önler. Tedavinin ba┼člang─▒c─▒ndan önce vücudun genel durumunu belirlemek için gerekli tüm analizleri ve bu ilac─▒ bir veya iki ┼čekilde alman─▒n mümkün olup olmad─▒─č─▒n─▒ belirtmek gerekir.

Uluslararas─▒ Mülkiyetsiz Ad

INN: Metionin.

Tedavinin ba┼člang─▒c─▒ndan önce gerekli tüm analizleri devretmek gerekir.

ATH

ATC kodu: A05C

Formlar ve kompozisyon

─░laç kapsüllerde sal─▒n─▒r. Ana aktif maddeler: metiyonin ve spesifik fosfolipitler. 1 kapsül 300 mg lipid yap─▒lar─▒ ve 100 mg metionin içerir.

─░laç kahverengi renkte kapsüllerde üretilir.

Ek bir madde soya fasulyesi ya─č─▒d─▒r. Jelatin kapsüller titanyum dioksit, büyük miktarda demir oksit siyah, k─▒rm─▒z─▒ ve sar─▒ ve ayr─▒ca saf su ve jelatin içerir.

Kapsüllerin rengi aç─▒k kahverengidir. Her kapsül, belirli bir kokuya sahip özel bir kahverengi hamur benzeri k─▒vam içerir.Paket halinde paketlenmi┼č özel blisterlerde 10 adet kapsül üretilmektedir. Karton demetleri hem 1 hem de birkaç bu tür blister içerebilir.

Farmakolojik eylem

Sadece baz─▒ lipotropik ajanlarla kombinasyon halinde biliyer do─čan─▒n patolojik durumlar─▒n─▒n karma┼č─▒k tedavisi için kullan─▒l─▒r. Bir ilaç iyi bir kombinasyon olarak kabul edilir. Vücuttaki her türlü metabolizmay─▒ etkiler, iyi bir hepatoprotektif etkiye sahiptir.

Metionin, ilac─▒n ana aktif bile┼čenlerinden biridir. Tüm en hareketli metil bile┼čiklerin ana kayna─č─▒ olarak dü┼čünülebilen vazgeçilmez bir amino asittir. Metionin kolin sentezinde yer al─▒r.

Seviyesinde bir art─▒┼čla, iç fosfolipid yap─▒lar─▒n miktar─▒ da artar. Karaci─čer yap─▒lar─▒nda istenmeyen nötr ya─člar─▒n birikimi daha az olur. Metionin baz─▒ ksenobiyotikleri nötralize eder, aterosklerozda kolesterol düzeyini azalt─▒r.

Fosfolipidler karaci─čerin hücresel yap─▒lar─▒n─▒n normal i┼čleyi┼činde rol oynarlar. Baz─▒lar─▒ hücre zarlar─▒n─▒n yap─▒s─▒n─▒n bir parças─▒d─▒r.Lipit yap─▒lar─▒n─▒n etkisi alt─▒nda, hasar görmü┼č karaci─čer hücrelerinin duvarlar─▒n─▒n bütünlü─čü geri yüklenir. Hepatik enzimlerin aktivasyonu gerçekle┼čir. Bu hepatositlerin bo┼čalt─▒m potansiyelini artt─▒r─▒r. Metionin, belirli amino asitlerin de─či┼čiminde rol al─▒r. Epinefrin ve kreatinin sentezini te┼čvik eder.

Bu ilaç normal karaci─čer fonksiyonunu geri kazanmaya yard─▒mc─▒ olur.

Bu ilaç normal karaci─čer fonksiyonunu iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olur, detoksifikasyon yetene─čini geli┼čtirir, vücutta meydana gelen tüm metabolik süreçleri normalle┼čtirir.

Farmakokinetik

Eslistin'in farmakokineti─či güvenilir bir ┼čekilde ara┼čt─▒r─▒lmam─▒┼čt─▒r. Bu nedenle, ne kadar çabuk emilen uyu┼čturucunun, organlara nas─▒l da─č─▒t─▒ld─▒─č─▒ ve nas─▒l geri çekildi─či hakk─▒nda do─čru bilgiler.

Kullan─▒m endikasyonlar─▒

─░lac─▒n al─▒nmas─▒ önerilen tüm endikasyonlar, talimatlarda belirtilmi┼čtir. ─░laç sindirim ve sinir sistemi lezyonlar─▒ ile dermatolojik patolojilerin tedavisinde kullan─▒l─▒r. ─░laç kalp hastal─▒─č─▒ olan hastalar için reçete edilir.


─░laç dermatolojik patolojilerin tedavisinde kullan─▒l─▒r.
Sindirim organlar─▒n─▒n lezyonlar─▒ ile Eslidin'i alman─▒z önerilir.
┼×iddetli yorgunluk için ilaç reçete edilir.
Eslistin gastrit ile yard─▒mc─▒ olur.
─░laç kalp damarlar─▒n─▒n ateroskleroz durumunda uygulan─▒r.
Kullan─▒m endikasyonlar─▒ndan biri diabetes mellitus'dur.
T─▒p böyle durumlarda kullan─▒l─▒r:

 • ya─čl─▒ hepatoz;
 • kronik hepatit;
 • akut hepatit;
 • sedef hastal─▒─č─▒;
 • karaci─čerin sirozu;
 • ┼čiddetli tükenme;
 • hepatosit zarlar─▒na toksik hasar;
 • distrofik karaci─čer hasar─▒;
 • sekonder genesisin karaci─čer patolojisi;
 • serebral damarlar─▒n aterosklerozu;
 • gastrit ile;
 • ameliyat öncesi terapi;
 • kalp damarlar─▒n─▒n aterosklerozu;
 • diyabet mellitus.

Kontrendikasyonlar

Bu ilac─▒ böyle durumlarda kullanmak yasakt─▒r:

 • kronik hepatik yetmezlik;
 • 3 ya┼č─▒ndan küçük çocuklar;
 • ensefalopati;
 • ilac─▒n baz─▒ bile┼čenlerine bireysel duyarl─▒l─▒k;
 • viral hepatit.

Bu ilac─▒ ensefalopati için kullanmak yasakt─▒r.

Bu gibi durumlarda ilac─▒ kullan─▒rken çok dikkatli olman─▒z gerekir:

 • hamilelik ve emzirme;
 • ┼čiddetli böbrek yetmezli─či;
 • okul öncesi ça─č─▒ndaki çocuklar.

Islidine'yi nas─▒l almal─▒y─▒m?

Kapsüller sadece oral kullan─▒m içindir. Onlar─▒ ana yemek s─▒ras─▒nda yutman─▒z tavsiye edilir. ─░çecek çok miktarda kaynam─▒┼č su olmal─▒d─▒r. Karaci─čer hastal─▒klar─▒nda, koroner arterlerin aterosklerozu, diyabetes mellitus, distrofi ve vücudun ┼čiddetli tükenmesi ile te┼čhis edilir, günde üç kez 2 tablet içmek tavsiye edilir. Tedavinin seyri 3 aya kadar sürebilir. Sedef hastal─▒─č─▒ ile terapi yakla┼č─▒k 2 hafta sürebilir.

Kapsüller sadece oral kullan─▒m içindir.

7 ya┼č─▒ndan büyükler ve yeti┼čkinlere günde üç kez 2 kapsül ilaç ve 3 ila 7 ya┼č – 1 reçete edilir.

Diyabetes mellitus tedavisi

─░laç, diyabet tedavisinde yayg─▒n olarak kullan─▒lmaktad─▒r. Bu, bile┼čimin, karaci─čer hücrelerinin ya─čl─▒ dejenerasyonunu azaltmaya katk─▒da bulunan spesifik fosfolipit yap─▒lar─▒ içerdi─či gerçe─či ile aç─▒klanabilir. Bu durumda hepatositler daha az ac─▒ çekmektedir. Ayr─▒ca daha az glikoz emer. Bu, iç enerjinin birikmesi ve hücresel yap─▒larda glikoz birikmesi için büyük önem ta┼č─▒r. Bu nedenle, tip 2 diyabetin kapsaml─▒ tedavisi için ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ hakl─▒d─▒r.

Essilin yan etkileri

─░laç tüm ya┼č gruplar─▒ taraf─▒ndan iyi tolere edilir. Ancak baz─▒ durumlarda alerjik reaksiyonlar meydana gelir. Ilaç─▒n herhangi bir bile┼čenine alerji en s─▒k alerjik do─ča, ürtiker deri döküntüleri ┼čeklinde tezahür eder. En ┼čiddetli vakalarda, Quincke'in ödemi ve hatta anafilaktik ┼čok gibi komplikasyonlar geli┼čebilir.

─░lac─▒n herhangi bir bile┼čenine kar┼č─▒ alerji genellikle alerjik bir do─čan─▒n deri döküntüleri ┼čeklinde tezahür eder.

Mekanizmalar─▒ yönetebilme yetene─či üzerindeki etkisi

─░lac─▒n kullan─▒m─▒ s─▒ras─▒nda, karma┼č─▒k mekanizmalar─▒ ve araçlar─▒ ba─č─▒ms─▒z olarak yönetmek istenmeyen bir durumdur. ─░laçla spesifik bir yan etki görülmemekle birlikte, metioninin beyin yap─▒lar─▒n─▒ nas─▒l etkiledi─či üzerine ara┼čt─▒rmalar yetersizdir. Bu nedenle, tedavi periyodu için, azami dikkat yo─čunlu─ču gerektiren faaliyetlerden vazgeçmeye de─čer.

Özel talimatlar

Bu ilac─▒n kullan─▒m─▒ için baz─▒ özel kurallar vard─▒r. Hepsi, talimat─▒n ayr─▒ bir paragraf─▒nda vurgulanmal─▒d─▒r.Bu veriler tedaviye ba┼člamadan önce dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. ─░lac─▒ almak için tüm kurallara uymazsan─▒z, istenmeyen yan reaksiyonlar meydana gelebilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde uygulama

Fetus üzerinde metioninin teratojenik ve embriyojenik etkilerini do─črulayan özel çal─▒┼čmalar yap─▒lmam─▒┼čt─▒r. Bu nedenle, gebeli─čin tüm trimesterlerinde böyle bir ilac─▒n reçetelenmesi için bir sebep yoktur. Gerekirse, ilaç mümkün olan en dü┼čük dozda reçete edilebilir. Tüm ilaçlar sadece bir doktorun s─▒k─▒ gözetiminde al─▒nmal─▒d─▒r. ─░laca sadece kad─▒nlar─▒n faydalar─▒ fetüse olan zarar─▒ a┼čt─▒─č─▒nda izin verilir.

Aktif maddenin anne sütüne nüfuz edip etmedi─čine dair bir veri yoktur, bu nedenle tedavi süresi boyunca emzirmeyi durdurmak gereklidir.

Aktif maddenin anne sütüne nüfuz edip etmedi─čine dair bir veri yoktur, bu nedenle tedavi süresi boyunca emzirmeyi durdurmak gereklidir.

Çocuklara Edslidin Atanmas─▒

3 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklar─▒n bu tür ilaçlar─▒ almas─▒na izin verilmez. Dikkatle, genç okul öncesi ça─č─▒ndaki çocuklar için ilaç reçete etmeniz gerekir.

Ya┼čl─▒l─▒kta uygulama

Ya┼čl─▒ insanlardaki çe┼čitli hastal─▒klar─▒n tedavisi için ilaç s─▒kl─▒kla reçete edilir. ─░stenmeyen yan reaksiyonlar meydana gelirse, dozu ayarlamak için doktorunuza dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z.

Ya┼čl─▒ insanlardaki çe┼čitli hastal─▒klar─▒n tedavisi için ilaç s─▒kl─▒kla reçete edilir.

Böbrek yetmezli─či için ba┼čvuru

Böbreklerin ve safra yollar─▒n─▒n hastal─▒klar─▒n─▒n kronik veya akut ba┼čar─▒s─▒zl─▒─č─▒ ile, ilaç minimal bir dozda ve büyük bir dikkatle al─▒nmal─▒d─▒r. Bu durumda, hiperemide bir art─▒┼č riski vard─▒r. Terapi s─▒ras─▒nda test sonuçlar─▒ kötüle┼čirse ilac─▒ iptal etmek daha iyidir.

Karaci─čer fonksiyonunun ihlali için ba┼čvuru

Kronik karaci─čer yetmezli─či, ensefalopati ve viral hepatit geli┼čmesi kesinlikle kontrendikedir. Karaci─čer testlerinin sonuçlar─▒nda bir de─či┼čiklik varsa, ilaç, karaci─čer zehirlenmesinin semptomlar─▒n─▒ ortadan kald─▒rmak ve hepatit geli┼čimini önlemek için karma┼č─▒k tedavinin bir parças─▒ olarak reçete edilebilir. Tedaviye ba┼člamadan önce, tüm testleri yapt─▒rman─▒z ve bu tür bir tedavi olas─▒l─▒─č─▒na ili┼čkin bir doktora dan─▒┼čman─▒z tavsiye edilir.

─░laç kronik karaci─čer yetmezli─činde kesinlikle kontrendikedir.

Essidinum doz a┼č─▒m─▒

A┼č─▒r─▒ dozda ilaç vakalar─▒ oldukça nadirdir. Çok fazla miktarda bir Eslistin dozu al─▒nd─▒─č─▒nda, baz─▒ istenmeyen reaksiyonlar geli┼čebilir. Bunlar aras─▒nda ta┼čikardi ve artm─▒┼č kalp h─▒z─▒, kan bas─▒nc─▒nda hafif bir azalma, uyku bozuklu─ču, uzayda k─▒smi dejenerasyon.

Terapi semptomatiktir. Esas olarak detoksifikasyon kullan─▒l─▒r. ┼×iddetli zehirlenme varsa, mide y─▒kamak veya sorbent kullanmak gerekebilir.

Di─čer ilaçlarla etkile┼čim

┼×imdiye kadar, Eslidinin di─čer ilaç gruplar─▒yla etkile┼čimi konusunda güvenilir bir veri yoktur. Bu nedenle, iç hastal─▒klar için kapsaml─▒ bir tedavinin bir parças─▒ olarak ilac─▒ reçete ederken dikkatli olunmas─▒ tavsiye edilir.

Alkol ile uyumluluk

─░lac─▒n merkezi sinir sistemi üzerinde do─črudan bir etkisi oldu─čuna dair bir kan─▒t olmamas─▒na ra─čmen, tedavi s─▒ras─▒nda alkollü içeceklerden vazgeçmek daha iyidir. Küçük dozlarda, alkol çok fazla zarar veremez.Ancak alkollü içeceklerin kötüye kullan─▒lmas─▒yla birlikte karaci─čer, böbrek ve bo┼čalt─▒m sistemi komplikasyonlar─▒ olabilir. Ek olarak, Eslistin ile birlikte alkol al─▒rken ilac─▒n etkisi azal─▒r.

─░lac─▒n merkezi sinir sistemi üzerinde do─črudan bir etkisi oldu─čuna dair bir kan─▒t olmamas─▒na ra─čmen, tedavi s─▒ras─▒nda alkollü içeceklerden vazgeçmek daha iyidir.

analoglar─▒

Benzer ajanlar bile┼čim bak─▒m─▒ndan farkl─▒d─▒r, ancak kullan─▒mlar─▒n─▒n terapötik etkisi ayn─▒d─▒r:

 • Phosphogliv;
 • Rezalyut;
 • Geptral;
 • Essentiale®.

Bu analoglar vücut üzerinde oldukça iyi bir etkiye sahiptir, ancak fiyatlar─▒ Eslidine'den biraz daha yüksektir. De─či┼čtirilecek ilac─▒ seçmeden önce, ba┼člang─▒çta reçete edilen ilac─▒n kald─▒r─▒lmas─▒n─▒n fizibilitesi konusunda bir uzmana dan─▒┼čmak gerekir.

Eczaneden izin ko┼čullar─▒

─░laç reçetesiz olarak herhangi bir eczanede sat─▒n al─▒nabilir.

Reçetesiz alabilir miyim?

Bu ilac─▒ almak için doktordan özel bir reçete gerekmemektedir.

Eslidin'in analoglar─▒ndan biri Phosphogliv'dir.

Eswidin için fiyat

Bir ilac─▒n fiyat─▒, paketteki kapsül say─▒s─▒na ve eczane i┼čaretine ba─čl─▒ olacakt─▒r. Ukrayna'da, bir ilac─▒n ortalama maliyeti 30 kapsül için 150 ila 200 UAH aras─▒ndad─▒r. Rusya'da, paket ba┼č─▒na 450 ruble ba┼člayarak böyle bir ilaç sat─▒n al─▒nabilir. Ancak nihai fiyat, i┼čaretlemeye ba─čl─▒d─▒r.

ESSENTIAL FORTE N talimat─▒, tan─▒m─▒, uygulamas─▒, yan etkileriHepral (Heptral Abbot) ademetionine haz─▒rlanmas─▒ ve evde kullan─▒m─▒

─░laç depolama ko┼čullar─▒

Tercihen küçük çocuklardan korunan, mümkün oldu─čunca karanl─▒k ve kuru bir yerde saklay─▒n. Depolama s─▒cakl─▒─č─▒ oda s─▒cakl─▒─č─▒n─▒ geçmemelidir.

Son kullanma tarihi

Orijinal ambalaj─▒nda ÔÇőÔÇőmutlaka belirtilmesi gereken üretim tarihinden itibaren 2 y─▒l.

üretici

NIZHFARM AO (Rusya)

Auslidin hakk─▒nda de─čerlendirme

đ«đ╗đŞĐĆ, 28 ya┼č─▒nda

Sedef hastal─▒─č─▒m var. Doktor Asl─▒din'in reçetesini karma┼č─▒k bir tedavinin parças─▒ olarak reçete etti. ─░lk haptan sonra, her ┼čey yolunda gibi görünüyor. Ancak ertesi gün uzayda baz─▒ yönelim bozuklu─ču oldu─čunu fark etti. Küçük nesnelere konsantre olamad─▒m. Biraz sonra deride döküntüler ortaya ç─▒kmaya ba┼člad─▒. Ka┼č─▒ld─▒lar. Doktora ba┼čvurdu.Bunlar─▒n yan reaksiyonlar oldu─čunu söyledi. ─░lk önce doz azalt─▒ld─▒, ancak çok az de─či┼čti. Ba┼čka bir ilaçla de─či┼čtirdim.

Oleg, 42 ya┼č─▒nda

Karaci─čer ile ilgili sorunlar vard─▒. Karaci─čer testlerinde, ya─čl─▒ karaci─čer infiltrasyonunun geli┼čmesinden ┼čüphelenmeye ba┼člad─▒lar. Temel ilaçlara ek olarak, Esledin ile birlikte bir kurs da yazd─▒lar. ─░yi yard─▒mc─▒ oldu. Yakla┼č─▒k 3 ay süren tam bir tedavi sürecinden sonra, zehirlenme belirtileri tamamen ortadan kalkt─▒. Analizler geli┼čti. Sa─č hipokondriumda da a─čr─▒, neredeyse rahats─▒z etmiyor. ─░lac─▒n eylemi memnun oldu. Kendim üzerinde herhangi bir yan etki ya┼čamad─▒m.

đöđ╝đŞĐéĐÇđŞđ╣, 38 ya┼č─▒nda

Hepatit geli┼čmesini önlemek için doktor Eslidine almak için atand─▒. Karaci─čerde büyük sorunlar vard─▒, ac─▒ en güçlü taraf─▒ndan i┼čkence edildi. 2 aydan fazla haplarla tedavi edildi. Hemen etki olmad─▒, ancak tedavinin ba┼člamas─▒ndan 2 hafta sonra bir noktada sa─čl─▒─č─▒mda bir de─či┼čiklik hissettim. Ac─▒ neredeyse tamamen gitti. Görünen tek ┼čey, ciltte alerjik bir döküntüdür. Ama birkaç gün içinde geçtiler. Ba┼čka hiçbir olumsuz reaksiyon gözlenmedi. ─░lac─▒n tamamen etkisinden memnunum. Ve fiyat memnun.

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: