­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆGlikemic endeksi: ne, GI g─▒dalar ve kalori tablosu

G─▒dalar─▒n glisemik indeksi nedir?

Kilo vermeye çal─▒┼čan insanlar ve ┼čeker seviyesindeki bozukluklardan muzdarip hastalar, glisemik indeks tablosu birçok problemi çözebilir.

G─▒da ürünlerinin belirli bir besin de─čeri vard─▒r. Yiyecek al─▒m─▒ her zaman farkl─▒ miktarda karbonhidrat, protein, ya─č ve di─čer bile┼čenler içerir, bile┼čenlerin içeri─či ürünün besin de─čerini belirler.

Glisemik indeks tablosu, ürünlerin kalorik içeri─činin ayr─▒nt─▒l─▒ olarak incelenmesine olanak sa─člar, bunun sonucunda, belirli bir yeme─či haz─▒rlamak için kullan─▒lan bile┼čenlerin listesi kolayl─▒kla seçilebilir. Bununla birlikte, kalorik içeri─čin glisemik indeks düzeyi ile kar─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ gerekli de─čildir. ─░lk durumda, g─▒da bile┼čenlerinde bulunan kalori miktarlar─▒ ile ilgilidir ve ikincisi, belirli bir yiyece─či yedikten sonra vücuttaki ┼čeker seviyesinin ne kadar h─▒zl─▒ artt─▒─č─▒.

Glisemik indeksin ne anlama geldi─čini anlamak için, karbonhidratlar hakk─▒ndaki bilgileri ve insan vücudu taraf─▒ndan nas─▒l alg─▒land─▒klar─▒n─▒ ayr─▒nt─▒l─▒ olarak incelemek gerekir.

Karbonhidratlar insanlar için son derece önemlidir, glikozun vücuda girmesi enerjiyi sa─člar.Ancak, karbonhidratlar─▒n ne oldu─čunu bilmeli ve ┼čekerin insan vücudunu nas─▒l etkiledi─čini anlaman─▒z gerekir.

Vücuda girdikten sonra, kompleks karbonhidrat enzimlerin etkisi alt─▒nda daha basit olanlara ayr─▒l─▒r, kompleks karbonhidratlar─▒n sindirilmesinden sonra, glikoz sindirim sisteminin lümeninden gelen kan içine emilir.

Daha yüksek karbonhidrat sindirim oran─▒d─▒r, vücutta daha fazla glukoz biriktirilir. E─čer yar─▒lma oran─▒ dü┼čük ise, o zaman ürünler çok daha fazla bölünür, bunun sonucu olarak vücuttaki plazmada glikoz içeri─činde s─▒çrama olmaz.

Glisemik indeksler tablosunu ve ürünlerin besin de─čerini inceledikten sonra, diabetes mellitus hastas─▒ olan hastalar─▒n kullan─▒m─▒ için hangi ürünlerin en uygun oldu─ču hakk─▒nda bir sonuç ç─▒karmak kolayd─▒r.

Tablolarda verilen bilgiler

GI ürünlerinin neler oldu─čunu ö─črendikten sonra, diyet beslenme alan─▒nda uzmanlar taraf─▒ndan geli┼čtirilen ürünlerin glisemik indeksinin özel tablolar─▒nda yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz.

Ürünlerin glisemik indeks tablosunu kullanarak, g─▒da bile┼čenleri ile ilgili göstergeyi hesaplaman─▒za olanak tan─▒r.Bunu yapmak için, içeri─čin glisemik indeksi nas─▒l hesaplanaca─č─▒n─▒ daha ayr─▒nt─▒l─▒ olarak incelemek gerekir.

GI'nin bir ürünü olan bellek hakk─▒ndaki bilgileri neredeyse imkans─▒z. Uzmanlar, ürünlerin glisemik endeksini gösteren özel bir tablo olu┼čturdular. yemekler diyabet tan─▒s─▒ optimal hasta ne – bu var─▒ld─▒ bilgilere dayanarak.

Her ürünün belirtilen glisemik indeksi ile tablo çok bilgilendirici de─čildir. Yine de, tek tek malzemelerin tek bir tabakta nas─▒l düzenlenece─čini ve günün hangi saatinde belirli bir ürünü alabilece─činizi anlamak gerekir.

┼čeker hastal─▒─č─▒ te┼čhisi konmu┼č a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ ve hastalar için kaybetmek çal─▒┼čan insanlar için glisemik indeksi her ürün g─▒da kullan─▒l─▒r ve nas─▒l düzgün kendimizi menüye ilgilendirmeyen ne oldu─čunu anlamak önemlidir.

Profesyonel bir doktorlar─▒na ba┼čvurmalar─▒ önerilir menüyü geli┼čtirmek için, sana diyet eklenmek üzere malzemeyi anlatmak ve g─▒dalar─▒n glisemik indeksi g─▒da olmal─▒d─▒r üzerinde dan─▒┼čacak.

Bu göstergenin üç grubu vard─▒r:

 • dü┼čük (0 ila 40);
 • ortalama (40 ila 70);
 • yüksek (70 ve üzeri).

Diyabet ve ┼či┼čmanl─▒ktan muzdarip insanlar, tükettikleri ürünlerin GI ve besin de─čerlerini tam olarak bilmelidirler.

Glisemik indeks için ürünler seçmek, bunlar─▒ kendi aralar─▒nda ve belirli bir yeme─či tüketmeniz tavsiye edildi─činde nas─▒l düzenleyece─činizi anlaman─▒z gerekir.

Glisemik besin indeksi en önemli göstergedir, ancak diyabetiklerin bu g─▒dada ne kadar glikoz içerdi─čini anlamas─▒ da e┼čit derecede önemlidir.

Gösterge neye ba─čl─▒d─▒r?

Ürünlerin glisemik indeksleri tablosunda yer alan bilgiler, menüde do─čru ürünlerin nas─▒l seçilece─čini belirlemeye yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Pi┼čirildikten sonra glisemik indeksi önemli ölçüde de─či┼čebilir ve ürünlerin glikoz gibi yararl─▒ bile┼čenleri de─či┼čebilir. E─čer bal─▒n─▒ saf formda kullan─▒rsan─▒z, o zaman bu g─▒da bile┼čeninin eklenmesiyle bir ball─▒ kek veya di─čer ┼čekerleme ürünleri olarak diyabetik için çok tehlikeli de─čildir.

Plazmada ┼čeker seviyesini etkili bir ┼čekilde azaltmak için, diyetiniz için g─▒dalar─▒ do─čru bir ┼čekilde seçmeniz gerekir. Ve sadece kalori içeri─činin ve içerdi─či glikoz miktar─▒n─▒n de─čil, ayn─▒ zamanda besin indeksinin de hesaba kat─▒lmas─▒ önemlidir. Sadece tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak do─čru dengeli menüyü seçebilirsin.

Ancak, yukar─▒daki tüm kurallara uymak için, g─▒da bile┼čenlerinin glisemik bile┼čeninin nas─▒l de─či┼čti─čini anlamak çok önemlidir, bu durum a┼ča─č─▒daki i┼člemlerden kaynaklanabilir:

 1. Çanak ya da aromal─▒ takviyeleri ┼čeker eklerken.
 2. K─▒zart─▒rken veya sigara içerken.
 3. Olgun meyveler veya sebzeler daha büyük bir göstergeye sahiptir.
 4. A┼č─▒r─▒ derecede do─čranm─▒┼č g─▒dalarda, indeks, ┼čeftali suyunda meyveden daha büyük olur.

Lif bak─▒m─▒ndan zengin besinler, insan dola┼č─▒m sistemine glikoz penetrasyon oran─▒n─▒ yava┼člatan sindirim sürecini yava┼člatma kabiliyetine sahiptir.

Ürün i┼čleme süreci önemli bir rol oynar. Çi─č sebzeler pi┼čmi┼č sebzelerden çok daha faydal─▒d─▒r. Bu nedenle, diyabet tan─▒s─▒nda, ham formda meyve veya sebze yemektir. Is─▒l i┼člem görmü┼č sebzeler ve meyveler daha az faydal─▒d─▒r.

Unlu mamul ürünlerini seçerken tah─▒l ekme─čine dikkat edilmesi önerilir, bu─čday unundan yap─▒lan ekmekler çok kullan─▒┼čl─▒ de─čildir.

Tablo, diabetes mellitus tan─▒s─▒ konan hastalar için en uygun g─▒da maddelerini anlatmaktad─▒r.

Tabii ki, bu kategorideki hastalar için ürün tablosunun çok önemli olmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra, bu durumda hangi preparatlar─▒n en uygun oldu─čunu anlamak ve doktor tavsiyelerine göre almak hala gereklidir.

Ürünleri seçerken ba┼čka neler dü┼čünmelisiniz?

─░nsan─▒n bedenin kendine has özellikleri vard─▒r. Sonuç olarak, bu veriler ─▒┼č─▒─č─▒nda ürünlerin kalori içeri─či seçilmelidir.

Farkl─▒ GI'ya sahip ürünlerin yutulmas─▒na verilen tepki, çok say─▒da faktöre ba─čl─▒d─▒r, aralar─▒ndaki ana a┼ča─č─▒dakilerdir:

 • ya┼č;
 • Hastan─▒n ya┼čad─▒─č─▒ bölgede ekoloji;
 • metabolik sürecin durumu;
 • ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumu;
 • vücutta enfeksiyon veya inflamasyon varl─▒─č─▒;
 • protein metabolizmas─▒n─▒n h─▒z─▒n─▒ etkileyebilecek kabul edilen ilaçlardan;
 • mallar─▒n hacmi.


Ürünlerin bile┼čimi ve özellikleri hakk─▒nda detayl─▒ bilgi içeren birçok çevrimiçi kaynak vard─▒r. Özel ödenekler, yeme─činiz için gerekli olan malzemelerin nas─▒l do─čru bir ┼čekilde seçilece─či ve bunlar─▒n nas─▒l birle┼čtirilece─či, g─▒dalar─▒n gerçekten faydal─▒ oldu─ču ve ayn─▒ zamanda lezzetli kald─▒─č─▒ hakk─▒nda bilgiler içerir.

Günlük menüdeki ürünler aras─▒ndaki fayda ve uyumlulu─ču belirlemek için özel bir formül vard─▒r. Bu bilgi sadece diyabet hastalar─▒ için de─čil, sadece bu ekstra kilolar─▒ kaybetmek isteyenler için önemlidir.

Her ürün için glisemik indeks indeksleri içeren özel bir tablo vard─▒r. Gerekirse, a─č üzerinde bulmak ve bir diyet olu┼čturmak için kullanmak oldukça basittir.

Genellikle böyle bir kalori tablosu ilgilenen doktordad─▒r ve ürünleri seçmek ve genel bir menü yapmak için bunu kullanan ki┼čidir.

Her ürünün glisemik indeksini tam olarak neyin anlad─▒─č─▒n─▒ ve niçin menünüzün kalori içeri─čini izlemeniz gerekti─čini anlamak için doktorunuza dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z. Doktor hastaya gerekli tüm bilgileri sa─člayacakt─▒r.

Vücudun glikoza ihtiyac─▒ var m─▒?


Glikoz vücuttaki ana enerji kaynaklar─▒ndan biridir. E─čer tüketimini tamamen ortadan kald─▒r─▒rsan─▒z, o zaman vücutta bir enerji aç─▒─ča ç─▒kar. Böyle bir durum, bir ki┼činin sürekli yorgunluk ve halsizlik hissetmesine yol açacakt─▒r.

Ancak glikozun enerjiyi sadece insan vücudunun hücreleri insülin hormonu insülininin kan içine sokulmas─▒na do─čru tepki vermesi halinde olu┼čturmas─▒ önemlidir. ─░nsülinin etkisi alt─▒nda, glikoz hücrelere nüfuz edebilir ve ATP kimyasal ba─člar─▒nda depolanan enerjiye dönü┼čtürülebilir.

Glukoz metabolizmas─▒ süreçlerinde daha ayr─▒nt─▒l─▒ olarak doktorunuzdan ö─črenebilirsiniz. Bir ki┼činin kilo vermesine ve kandaki glikoz seviyesini kontrol etmesine yard─▒mc─▒ olan yiyeceklerin listesini önermelidir.

Bu bile┼čenlerin listesini buzdolab─▒na sabitlemeniz önerilir ve bu bile┼čenlere ek olarak ba┼čka hiçbir ürünün tüketilmemesi gerekti─čini unutmay─▒n.

Herkes, meyvelerin insanlar için çok önemli oldu─čunu, ancak bunlar─▒ saf biçimde tüketmenin daha iyi oldu─čunu anlar. Komposto, ┼čeker eklenmeden haz─▒rlanmal─▒d─▒r. Meyveler, insan vücudunun gerektirdi─či kadar glikoz içerir.

Tüm ürünleri alfabetik olarak inceledikten sonra, her birinin nas─▒l yararl─▒ oldu─čunu ve bir ki┼čiyi nas─▒l etkiledi─čini anlayabiliriz.

Belirli bir üründe ┼čeker seviyesinin ne kadar yüksek oldu─ču, diyabet için daha az yararl─▒ oldu─ču anla┼č─▒lmaktad─▒r.Her ne kadar glukozu diyetinizden tamamen hariç tutamazs─▒n─▒z. Aksi takdirde, insan beyni beynini yeterince alamayacak, bunun sonucunda merkezi sinir sisteminin i┼čleyi┼činde ciddi sorunlar ba┼člayacak.

─░nternette, kilo vermenin do─čru olmas─▒ gerekti─či konusunda yeterince bilgi bulabilirsiniz. ifade, bir ki┼činin a┼č─▒r─▒ kilo b─▒rakarak hep kendinize çok kat─▒ diyet tüketmek zorunda de─čildir kilo kaybetme sürecinde oldu─čunu hat─▒rlamak gerekti─čini söylüyor, "ince büyümek güzeldir". Kendinizi belirli ürünlerle s─▒n─▒rlamadan kilo verebilirsiniz. Ancak tüm bu bile┼čenlerin do─čru bir ┼čekilde seçildi─čini görmek çok önemlidir.

Bu yönergelerde tüm izlerseniz, kaybetme a─č─▒rl─▒k süreci oldukça h─▒zl─▒ gerçekle┼čecek ve olacak insan vücudu için basit ve kolay olacakt─▒r.

Glisemik indeks ve ┼čeker hastal─▒─č─▒


Diabetes mellitus, metabolik süreçlerde, karbonhidrat metabolizmas─▒nda bozukluklarla kendini gösteren bir hastal─▒kt─▒r.

yüksek GI a┼č─▒r─▒ glikoz ile ürünlerin resepsiyonunda sa─čl─▒kl─▒ ki┼či ya─č ve ┼čeker düzeylerinin da─č─▒t─▒l─▒r ise normale döner, sonra ayn─▒ anda diyabetli bir insan hasta belli sorunlar var.

Yüksek GI ile g─▒da al─▒m─▒ s─▒ras─▒nda, normal kan ┼čekeri seviyesi, hücre reseptörlerinin insülin sekresyonu veya duyarl─▒l─▒─č─▒ nedeniyle a┼č─▒l─▒r.

Ba┼čka bir ┼čekilde ┼čunu söyleyebiliriz:

 1. 1 tip diabetes mellitus ─░nsülin üretilmez ve bu olmazsa kandaki ┼čekerdeki art─▒┼č─▒ engelleme mekanizmas─▒ i┼če yaramaz, hiperglisemi gözlenir – hastan─▒n vücudu için bir glisemik koma geli┼čmesi ile tehlikeli bir durumdur.
 2. 2 tip diyabet, inulin üretilir, ancak hücresel reseptörlerin hormona duyarl─▒l─▒─č─▒ azal─▒r. Glikoz hücrelere kendi ba┼č─▒na nüfuz edemez. Bu süreç insülin taraf─▒ndan tetiklenir, ancak hormona kar┼č─▒ hassasiyetin azalmas─▒yla hücre zarlar─▒ glikozu içeriye aktarmaz. ┼×ekerler, hipergliseminin geli┼čmesine yol açan kan plazmas─▒nda kal─▒r.

Diyabetli hastalar do─čru dengeli beslenmeye uymak zorundad─▒r.

Ürünlerin glisemik indeksi, bu popülasyon grubu için özellikle önemlidir, bunun üzerinde, hangi h─▒zda ya da ürünün bölünece─či ve ┼čeker seviyesinde bir s─▒çraman─▒n gerçekle┼čip gerçekle┼čmeyece─či gibi bir referans noktas─▒d─▒r.Sonuçta, sa─čl─▒kl─▒ bir insan─▒n vücudunda dü┼čük GI içeren yemekler kulland─▒─č─▒ zaman, ┼čeker seviyesi normal s─▒n─▒rlar içinde kal─▒r ve diyabetik ayn─▒ ┼čekilde kan─▒nda ┼čeker biraz yükselir. Bu nedenle, her gün için menü yaparken, her yeme─čin kalori içeri─čini hesaplamak, GI tablosuna bakmak ve sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ tehlikeye maruz b─▒rakmamak gerekir.

Yiyebileceginiz ve kullanisli oldugunu, ancak neyin çikartilmasi gerektigini ve prensipte bu kadar gerekli degildir. Kilo vermek istiyorsan─▒z, en dü┼čük glisemik indeksi olan ürünlerle tabloya dikkat etmeniz gerekir, ortalama endeksleri olan ürünlere bakabilece─činiz maksimum de─čer. Ancak endeksin yüksek bir de─čere sahip oldu─ču ürünleri kullanmak için gerekli de─čildir. Her ┼čey dengeli olmal─▒ ve bölümleri ve ürün özelliklerini izlemek için indeksi kullanmak her yeme─čin kalori içeri─čini saymaktan çok daha uygun.

Bu makaledeki videoda glisemik dizin hakk─▒nda bilgi verilmektedir.

Videoyu izle: Glisemik indeks nedir? Hangi besinlerin glisemik indeksi d├╝┼č├╝kt├╝r?

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: