­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆHalvus: ┼čeker hastalar─▒ i├žin ilac─▒n kullan─▒m, fiyat, yorumlar, ila├ž i├žin talimatlar

Galvus 50 mg: diyabetlerin ve ilac─▒n analoglar─▒n─▒n g├Âzden ge├žirilmesi

Galvus haz─▒rlanmas─▒ pankreas uyar─▒lmas─▒ olan ana amac─▒.

Sonuç olarak, hastan─▒n bedeni kendine güven ile çal─▒┼čmaya ba┼člar, böylece genel durumu iyile┼čir.

Galvus incelemelerinin basit ve mükemmel oldu─čunu ve akut ve kronik formda bile diyabetin tembelli─čindeki etkinli─čini kan─▒tlad─▒─č─▒n─▒ belirtmek gerekir.

Genel aç─▒klama, amaç


Galvus, bile┼čiminde, taglifin gibi aktif bir maddeye sahiptir.

Vidagliptin, hastan─▒n pankreas─▒ üzerinde, yani adac─▒k aparat─▒ üzerinde uyar─▒c─▒ bir etkiye sahip olabilir. Sonuç olarak, bu bez taraf─▒ndan üretilen çe┼čitli peptitlerin sentezi aktive edilir.

Burada belirtilmelidir ki, Galvus bile┼čimi monopreparatif de─čildir, çünkü ana aktif maddeye ek olarak, insan vücudu taraf─▒ndan asimilasyonunu kolayla┼čt─▒ran çe┼čitli yard─▒mc─▒ kimyasal elementleri içerir.

Galvus sadece tip 2 diyabet ile tedavi etmek için kullan─▒l─▒r:

 1. Diyet ve egzersiz terapisinin kullan─▒m─▒ ile ana tedavi yöntemi olarak kullan─▒lmas─▒ amaçlanan tek t─▒bbi ürün olarak kabul edilmektedir.Ayn─▒ zamanda, t─▒bbi istatistikler kullan─▒m─▒n─▒n etkinli─činin çok yüksek oldu─čunu ve terapötik etkinin uzun ve dayan─▒kl─▒ oldu─čunu göstermektedir.
 2. Hastan─▒n fizyoterapisi ve diyetine ciddi bir etkisi olmad─▒─č─▒ durumda, tip 2 diyabetin tedavisinin ba┼člang─▒c─▒nda karma┼č─▒k terapinin bir parças─▒ olarak kullanmak mümkündür.
 3. Galvus Met adl─▒ tarif edilen ilac─▒n bir çe┼čidi. Ana ilac─▒n hastan─▒n vücudunda daha hafif bir etki ile farkl─▒d─▒r.
 4. Bu ilac─▒n bir etki göstermemesi durumunda, bile┼čimlerinde insülin türevleri ve pankreas─▒ uyaran di─čer maddelerdeki çe┼čitli ilaçlarla kombinasyon halinde kullan─▒lmas─▒ mümkündür.

Do─črudan diyabetli bir hastaya tedavi süreci ve kompozisyonu bir endokrinolog taraf─▒ndan belirlenmelidir. Daha önce de belirtildi─či gibi, bu tür ilaçlar, monoterapi veya iki veya üç ilac─▒ içeren bir kursun parças─▒ olarak kullan─▒labilir. Ayn─▒ zamanda s─▒k─▒ bir diyete s─▒k─▒ s─▒k─▒ya uyulmal─▒d─▒r ve hasta tedavi edici fiziksel e─čitimden günlük egzersizler yapmal─▒d─▒r.

Aç─▒klanan ilac─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒n olumlu etkilerine ek olarak, ayn─▒ zamanda tezahür ve yan etki riski de vard─▒r. Bu gibi yan etkiler a┼ča─č─▒daki gibi olabilir:

 • keskin ba┼č a─čr─▒lar─▒n─▒n ve nedensiz ba┼č dönmesinin ortaya ç─▒kmas─▒.
 • Bir titreme görünümü.
 • ü┼čüme ba┼člang─▒c─▒.
 • kar─▒n akut a─čr─▒ varl─▒─č─▒, yan─▒ s─▒ra vücudun di─čer bölgelerinde a─čr─▒ a─čr─▒.
 • alerjilerin olu┼čumu.
 • gastrointestinal sistemin bozulmas─▒.
 • ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun dü┼čürülmesi.
 • verimlilikte bir dü┼čü┼č, çok h─▒zl─▒ yorgunluk.
 • ciltte çe┼čitli döküntüler.

Ayr─▒ca, kronik hastal─▒klar─▒n seyrinin ve esas olarak karaci─čer ve pankreas─▒n alevlenmesi de olabilir.

Kullan─▒m talimatlar─▒


E─čer Galvus bir diyabetik hastaya reçete edilmi┼čse, kullan─▒m talimatlar─▒ ilk önce ara┼čt─▒r─▒lmal─▒d─▒r. Mesele, bu ilac─▒n hastan─▒n bireysel olarak hangi derecedeki ┼čiddet derecesine ba─čl─▒ oldu─čuna ve ayr─▒ca bu ilac─▒n bireysel ho┼čgörüsüzlü─čünü de dikkate alarak tek tek seçildi─čidir. Bu durumda, genellikle endokrinologun tayin edilmesine göre, tarif edilen ilaç, hasta için yiyecek al─▒m─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n içeri al─▒n─▒r.

Galvus'un ve bu onun Latince ad─▒ oldu─ču durumda, Metformin, tiazolidinedion veya insülin ile komplekste ve ayr─▒ca monoterapide atanm─▒┼č endokrinolog. Hasta genellikle ilac─▒n dozlar─▒n─▒ günde 50 ila 100 mg alarak reçete eder. Ayn─▒ durumda, hasta ciddi bir durumdayken, devletin günlük oran─▒n─▒ stabilize etmek için bu ilac─▒n kullan─▒m─▒ 100 miligrama ç─▒kar─▒l─▒r. Ek olarak, ayn─▒ doz, bu tür ilaçlar─▒n karma┼č─▒k terapinin bir parças─▒ olarak reçete edildi─či durumda da hastaya gösterilebilir.

Giri┼č için küçük bir dozun önerilmesi durumunda, sabahtan önce veya yemekten sonra bir kez al─▒n─▒r. Daha ciddi bir doz reçete edilirse, prosedür iki doz halinde bölünür, ilk doz sabah 50 mg hacminde ve ikincisinde ise ikinci dozda al─▒n─▒r. Bununla birlikte, hasta, kontrolünün d─▒┼č─▒ndaki nedenlerden ötürü, bu ilac─▒n tek bir dozunu atlamam─▒┼čsa, doktor taraf─▒ndan hastaya öngörülen dozu a┼čmadan, bu eksikli─či telafi etmek için en erken f─▒rsatta gerekli olacakt─▒r.

Her durumda, bu ilac─▒n maksimum günlük dozu 100 mg'─▒ geçmemelidir.A┼č─▒l─▒rsa, karaci─čere ve hastan─▒n böbreklerine ciddi hasar verebilirsiniz. Bu ba─člamda, Rusya'da, bu türün diyabetine yönelik ilaçlar almak için, sadece bir reçete sunulmas─▒ durumunda mümkündür. Fiyat gelince, o zaman 28 sekmesi. ilaç Galvus 50 mg. 1300 ruble maliyeti. Çevrimiçi eczanelerde bu ilac─▒n fiyat─▒ daha ucuz olabilir.

ve e┼čsiz türler gelince sonra ciddi vakalarda bir endokrin uzman─▒n─▒n tavsiyesi üzerine, ilac─▒ tarif ve hasta 60 ya┼č─▒nda ve o ilac─▒n belli bile┼čenlerin ho┼čgörüsüz olmas─▒, o GALVUS Met olarak bu ilaç almak gerekir. Galvus 50 mg ile ayn─▒ etkiye sahiptir, ancak hastan─▒n karaci─čer ve böbrekleri üzerinde güçlü bir yan etkisi yoktur.

Do─črudan benzerleri için, Galvus'un kalitesinde Onglis ve Yanuvia gibi ilaçlar vard─▒r. Maliyetleri orijinalinden daha azd─▒r, ancak ayn─▒ zamanda kullan─▒mlar─▒ ve etkililikleri için, Galvus tabletlerini tamamen de─či┼čtirebilirler.

Her durumda, bu ilac─▒n analoglar─▒n─▒n atanmas─▒n─▒n, ilgilenen hekim-endokrinolog ile koordine edilmesi gerekecektir.

Galvus'un kullan─▒m─▒ için ana kontrendikasyonlar


Herhangi bir ilaçta oldu─ču gibi, Galvus'un kendi kontrendikasyonlar─▒ vard─▒r.

─░lac─▒n kullan─▒m─▒ için talimat, ilac─▒n varl─▒─č─▒n─▒n tüm kontrendikasyon kompleksi oldu─čunu gösterir.

─░laçlar─▒ kullan─▒rken talimatlarda belirtilen kontraendikasyonlara uyulmas─▒ zorunludur.

Ana kontrendikasyonlar ┼čunlard─▒r:

 1. ─░lac─▒n içinde bulunan kimyasallara bireysel bir ho┼čgörüsüzlük veya alerjik reaksiyon varl─▒─č─▒.
 2. Böbrek yetmezli─či, böbrek hastal─▒─č─▒ veya i┼člevlerinin ihlali varl─▒─č─▒.
 3. Yüksek, s─▒cakl─▒k, ishal ve ayn─▒ zamanda kusma, kronik böbrek hastal─▒─č─▒n─▒n alevlenmesi ve / veya hastal─▒─č─▒n bula┼č─▒c─▒ hastal─▒klar─▒n belirtisi bir i┼čareti olabilir.
 4. Alerji.
 5. Kronik böbrek yetmezli─či, di─čer hastal─▒klar─▒n yan─▒ s─▒ra, i┼člevlerinin ihlal edilebilece─či e┼čanl─▒ bir fenomen.
 6. Miyokard enfarktüsü, kalp yetmezli─či ve kardiyovasküler sistemin di─čer hastal─▒klar─▒.
 7. Solunum sistemi hastal─▒klar─▒.

Ayr─▒ca, kontrendikasyon, koma veya pre-komaya kar┼č─▒ diyabetik ketoasidoz ve laktik asidoz varl─▒─č─▒d─▒r.

Ek olarak, Glavus hamileli─čin varl─▒─č─▒nda de─čil, ayn─▒ zamanda çocu─čun beslenmesi s─▒ras─▒nda da tavsiye edilmez. Alkol ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒ yapan ki┼čilere bu ilaç da kontrendikedir. Hastalar─▒n Ayn─▒ kategoride atfedilir ve hekimin s─▒k─▒ gözetimi alt─▒nda ilac─▒n al─▒m─▒n─▒ gösteren 60 ya┼č─▒n üzerindekiler,. Buna ek olarak, 18 ya┼č─▒n alt─▒ndaki ki┼čileri a─č─▒rlamaya yasakt─▒r, bu gerçe─či gerçe─či ile ba─čl─▒ bu ya┼č gruplar─▒nda hastalar─▒n ilaç metformin bu bile┼čenine çok duyarl─▒ oldu─čunu.

Ayr─▒ca, ilac─▒n al─▒m─▒ ile paralel olarak ikinci tipte diyabetli tüm hastalar önerilir ba─čl─▒l─▒k kalori al─▒m─▒n─▒n günde en fazla 1.000 oldu─ču çok s─▒k─▒ diyet için. Ayr─▒ca belirtildi─či gibi, ve ilaç ya da GALVUS GALVUS Meta laktik asidoz varl─▒─č─▒ gibi bir kontrendikasyon sahip olmas─▒ gerekmektedir. Bu fenomen tip 1 diyabet için tipiktir, bu nedenle bunlar─▒ kendi kendine ilaçlama için kullanmak kesinlikle yasakt─▒r.

Bu ayr─▒ kayda de─čer oldu─čunu ve asl─▒nda o kontrendikasyon aç─▒klanan durumunda ana ilaç için bir yedek genellikle reçete endokrinolog olarak çe┼čitli – Haz─▒rl─▒k GALVUS Met.Daha yumu┼čak davran─▒rlar ve böylelikle Galvus'un kendisi gibi böbrekleri ve karaci─čeri etkiler.

─░kame genellikle büyük miktarda su ile oral olarak al─▒n─▒r, böyle bir ilac─▒n dozu 100 mg'─▒ geçmemelidir.

Gebe kad─▒nlar─▒n tedavi özellikleri


Tarif edilen t─▒bbi ürünün uzun süredir ilaç olarak kullan─▒lmas─▒na ra─čmen, hamile ve emziren kad─▒nlar─▒n vücudu üzerindeki etkisi henüz ara┼čt─▒r─▒lmam─▒┼čt─▒r. Bu nedenle, bu ilaç gebeli─čin sonuna kadar önerilmemektedir. Ayn─▒ durumda, Metformin ile tedavi gerekti─činde, endokrinolog, hamile kad─▒nlar─▒n vücudu üzerinde uzun süredir çal─▒┼č─▒lan ba┼čka bir ilac─▒ alabilir.

Bu durumda, gebe kad─▒nlar─▒n tedavi süresince kandaki glikozu ölçmesi gerekir. Bu yap─▒lmazsa, gelecekteki çocukta do─ču┼čtan anomaliler riski olabilir. En kötü durumda, fetüsün ölümü meydana gelebilir. Her ne olursa olsun, hastalara bu göstergeyi normalle┼čtirmek için insülin enjeksiyonlar─▒ kullanmalar─▒ önerilir.

Bugüne kadar yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar, gebe bir kad─▒n─▒n sa─čl─▒─č─▒na zarar vermeden neredeyse iki yüz kattan fazla Galvus dozunu güvenle alabilece─čini göstermektedir.Fetal geli┼čim anomalileri veya ihlali de tespit edildi. Ne yaz─▒k ki, tüm bu veriler, bu ilac─▒n, beslendi─činde anne sütü bile┼čimi üzerindeki etkisine ili┼čkin verilerdir.

Bu ayn─▒ zamanda doktorun emziren annelere götürülmesinin tavsiye edilmemesine yol açmaktad─▒r.

En yayg─▒n analoglar─▒

Galvus'a ek olarak, tarif edilen eylem, analoglar─▒ olarak dü┼čünülebilecek ba┼čka ilaçlara da sahiptir.

Analoglar Baeta, Yanuvia, Ongli gibi ilaçlar─▒ içerir.

Hepsi yemekten sonra almak ┼čart─▒yla hastan─▒n vücudu üzerinde ba─č─▒┼č─▒kl─▒k kazand─▒r─▒c─▒ bir etkiye sahiptir.

Bu ilaçlar─▒n etkilerinin a┼ča─č─▒daki etkileri, hastan─▒n tip 2 diyabetes mellitus vücudunda a┼ča─č─▒daki etki olarak kaydedilmi┼čtir:

 1. Artan insülin üretimi. Bu, yemekler s─▒ras─▒nda ve ayr─▒ca kan ┼čekeri seviyesi 5-5.5 mmol / l'nin üzerinde oldu─čunda gerçekle┼čir. Sonuç olarak, kan glukoz seviyelerinde hipoglisemi semptomlar─▒n─▒n geli┼čmesi ile belirgin bir azalma olmaz.
 2. Kandaki glukagon insülin antagonistinin sentezinin yava┼člamas─▒. Böylece, glikozun karaci─čerden büyük miktarlarda sal─▒nmas─▒n─▒ önleme etkisi elde edilir.
 3. Hastan─▒n beyninde bulunan doyma merkezleri üzerindeki bask─▒ nedeniyle azalan i┼čtah.
 4. Yiyeceklerin hastan─▒n midesinde bulunma süresini uzat─▒n. Sonuç olarak, ince ba─č─▒rsakta yiyeceklerin sindirimi küçük porsiyonlarda gerçekle┼čir. Böylece, glikoz yava┼č yava┼č emilir ve yutulduktan sonra hiperglisemi gibi bir durumun geli┼čmesini önlemek mümkündür.
 5. Pankreastaki adac─▒k hücrelerinin a─č─▒rl─▒─č─▒nda bir art─▒┼č, onu tükenmeden korur.
 6. Kardiyovasküler ve sinir sisteminin aktivasyonu. Ayn─▒ zamanda, böyle bir etki ile ilgili çal─▒┼čmalar henüz sistematik bir ┼čekilde yürütülmemi┼čtir ve bu ilaçlar─▒n bunlar─▒ nas─▒l te┼čvik edebilecekleri hakk─▒nda sadece birkaç veri bulunmaktad─▒r.

Benzer etkilere ra─čmen, tarif edilen tüm ilaçlar─▒n kendi etki mekanizmalar─▒ vard─▒r, örne─čin Baeta ve Victoria insülinin etkisini simüle eder. Januvia, Galvus ve Onglis'e gelince, glukagon benzeri peptidler üzerinde hareket ederler. Bu durumla ba─člant─▒l─▒ olarak, sadece deneyimli bir endokrinolog tedavi için bir veya daha fazla ilac─▒ seçebilir.

Bu nedenle, bu ilaçlar─▒ almay─▒n,Galvus'a kompozisyonda ona dan─▒┼čmadan benzer olan, aksi takdirde pozitif bir terapötik etki elde etmek yerine, hastan─▒n durumu önemli ölçüde kötüle┼čebilir. ─░laç tedavisi s─▒ras─▒nda, dü┼čük karbonhidratl─▒ diyete ve her türlü diabetes mellitusta LUF egzersizine uymak gerekir.

Bu makaledeki video, diyabet ve ortaya ç─▒k─▒┼č nedenlerini anlat─▒r.

Videoyu izle: yeni galvus tip 2 diyabet 2017

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: