AL´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ ENALAPRIL veya CAPTOPRIL: Ne daha iyi ve fark nedir (form├╝lasyonlar, doktorlar─▒n yorumlar─▒ aras─▒ndaki fark)

Enalapril ve Captopril: hangisi daha iyi?

ACE inhibitörleri hipertansiyon, kalp yetmezli─či ve kardiyovasküler hastal─▒klar─▒n önlenmesinde kullan─▒l─▒r. Enalapril veya Captopril gibi ilaçlar, kan damarlar─▒n─▒n daralmas─▒na ve artm─▒┼č kan bas─▒nc─▒na katk─▒da bulunan bir kimyasaly─▒ bask─▒lamaktad─▒r. Kan bas─▒nc─▒n─▒ normalle┼čtirmek için ve ayr─▒ca di─čer ilaçlarla birlikte ba─č─▒ms─▒z bir araç olarak kullan─▒l─▒r.

Enalapril'in Özellikleri

Enalapril kan bas─▒nc─▒n─▒ dü┼čürür, miyokarda yükler, küçük bir daire içinde solunum ve dola┼č─▒m normalle┼čtirir, böbreklerin damarlar─▒nda sa─čl─▒kl─▒ kan de─či┼čimi te┼čvik eder.

Enalapril veya Captopril, vazokonstrüksiyona ve artan bas─▒nca katk─▒da bulunan bir kimyasaly─▒ bask─▒lamaktad─▒r.

Ana aktif madde, absorbsiyondan sonra, aniiotensin dönü┼čümünü destekleyen ACE-peptid dipeptidaz─▒ inhibe eden enalaprilata hidrolize edildikten sonra enalaprildir. ACE'nin bloke olmas─▒ nedeniyle, vazokonstriktör faktörünün olu┼čumu azal─▒r ve damar geni┼čletici özelli─či olan kinin ve prostasiklin olu┼čumu aktive edilir. Enalapril, aldosteron sentezinin bask─▒lanmas─▒ ile ili┼čkili diüretik etkiden farkl─▒d─▒r.

ACE aktivitesinde, ilac─▒ ald─▒ktan 3 saat sonra belirgin bir azalma meydana gelir, 5 saat sonra kan bas─▒nc─▒ dü┼čü┼čünün zirvesi gözlenir. Etkinin süresi dozaj ile ili┼čkilidir, ço─ču durumda ilac─▒n etkisi gün boyunca devam eder. Baz─▒ hastalar en uygun kan bas─▒nc─▒ de─čerlerini elde etmek için birkaç haftal─▒k tedavi gerektirir.

Vücuda girerken, ilac─▒n h─▒zl─▒ bir ┼čekilde mide-ba─č─▒rsak sisteminde emilir, daha sonra madde, böbrekler taraf─▒ndan büyük ölçüde at─▒lan ve ayr─▒ca ba─č─▒rsak yoluyla enalaprilat olu┼čturmak üzere hidrolize edilir.

Kullan─▒m endikasyonlar─▒:

 • arteriyel hipertansiyon;
 • klinik olarak anlaml─▒ kalp yetmezli─či;
 • iskemik kalp hastal─▒─č─▒;
 • bron┼č spastik durumlar;
 • Klinik olarak anlaml─▒ kalp yetmezli─činin geli┼čmesinin önlenmesi.

Enalapril kan bas─▒nc─▒n─▒ dü┼čürür ve böbreklerin damarlar─▒nda sa─čl─▒kl─▒ kan dola┼č─▒m─▒n─▒ destekler.

Kontrendikasyonlar:

 • ilac─▒n bile┼čenlerine bireysel ho┼čgörüsüzlük;
 • Hamilelik, emzirme dönemi;
 • aort aort darl─▒─č─▒;
 • renal arterlerin darl─▒─č─▒;
 • böbrek nakli sonras─▒;
 • hiperkalemi;
 • Diabetes mellituslu hastalarda Aliskiren ile birlikte kullan─▒m─▒, böbrek fonksiyon bozuklu─ču.

─░laç 18 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklar için reçete de─čildir.

Enalapril tedavisi ile kas spazmlar─▒, mide bulant─▒s─▒, ba┼č a─čr─▒s─▒, ishal, deri alerjik reaksiyonlar─▒, ortostatik hipotansiyon mümkündür.

─░laç yemekten ba─č─▒ms─▒z olarak a─č─▒zdan al─▒n─▒r.

Hipertansiyonda, yeti┼čkinler için standart tek doz, 0.01-0.02 g aras─▒ndad─▒r.

Ördek. Müsaade edilen günlük doz 0.04 gramd─▒r: Optimal doz, her hasta için sadece ilgili hekim taraf─▒ndan seçilebilir. Terapötik kursun süresi, tedavinin etkinli─čine ba─čl─▒d─▒r.


Enalapril kalp yetmezli─či için kullan─▒l─▒r.
Enalapril arteriyel hipertansiyon için kullan─▒l─▒r.
Enalapril bronkospastik durumda kullan─▒l─▒r.

Captopril'in Karakteristi─či

ACE inhibitörü, arteriyel bas─▒nc─▒ azalt─▒r ve hipertansiyon, diyabetik etyolojide nefropati ve kalp yetmezli─činde kullan─▒l─▒r. Vazodilasyon etkisine sahiptir, lipit metabolizmas─▒n─▒ etkilemeden, dakikadaki kalp hacmini ve strese kar┼č─▒ direnci artt─▒r─▒r.

Ana aktif madde – t─▒bbi uygulamada ilk sentetik ACE inhibitörüdür kaptopril,. Angiotensin II anjiyotensin I dönü┼čümünü bloke edilmesi, daha dü┼čük kan bas─▒nc─▒, sol ventrikül hipertrofisi ┼čiddetini azaltmak için katk─▒, böbrekte hemodinami─či iyile┼čtirir, kalp yetmezli─činin geli┼čimini önleyen, diyabetik nefropatinin geli┼čmesini önler.

Kaptopril h─▒zla absorbe karaci─čerde metabolize olur, böbrekler taraf─▒ndan büyük ölçüde elde edilir. Yar─▒ ömrü yakla┼č─▒k 120 dakikad─▒r.

Maksimum etki 1-1,5 saat sonra sabitlenir. Etki süresi ilac─▒n dozuna ba─čl─▒d─▒r.

Kaptopril bu tür hastal─▒klar için uygundur:

 • arteriyel hipertansiyon;
 • kalp yetmezli─či;
 • miyokart enfarktüsü;
 • diyabetik nefropati.

Ana aktif madde – t─▒bbi uygulamada ilk sentetik ACE inhibitörüdür kaptopril,.

─░laç klinik olarak stabil durumda asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda semptomatik kalp yetmezli─činin önlenmesine yönelik kullan─▒lmaktad─▒r.

Kontrendikasyonlar:

 • ilac─▒n bile┼čenlerine a┼č─▒r─▒ duyarl─▒l─▒k;
 • ┼×iddetli böbrek hastal─▒─č─▒;
 • hiperkalemi;
 • renal arterlerin darl─▒─č─▒;
 • aort darl─▒─č─▒ ve sol ventrikül normal kan ç─▒k─▒┼č─▒ bozan di─čer de─či┼čiklikler;
 • böbrek nakli sonras─▒ durum;
 • Gebeli─čin 2 ve 3 trimesterleri;
 • emzirme dönemi.

Bu 14 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklar için reçete de─čildir.

, Tat de─či┼čikli─či, iktidars─▒zl─▒k, lökopeni, proteinüri, agranülositoz, epileptik nöbetler, hareketlerin zay─▒f koordinasyon ilaç olas─▒ alerjik döküntü çekerken yan etkileri gibi.

kaptopril optimal dozu tek tek uzman set 0.025 g, günde 0.15 g aras─▒nda de─či┼čir. kan bas─▒nc─▒nda h─▒zl─▒ ve keskin yükselme durumunda dil alt─▒na tableti eriterek doz en az kabul önerilir. 1 kg ba┼č─▒na 0,001-0,002 g – çocuklar─▒n tedavisinde Optimal doz, vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒n, önerilen oran─▒na göre hesaplan─▒r.


kaptopril kontrendikasyonlar aort darl─▒─č─▒ bulunmaktad─▒r.
Kaptopril kullan─▒m─▒ kontrendikasyonlar─▒ 14 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklar.
Kaptopril kullan─▒m─▒na kontrendikasyonlar ┼čiddetli böbrek hastal─▒klar─▒d─▒r.
Kaptopril kullan─▒m─▒na kontrendikasyon emziriyor.
Kaptopril kullan─▒m─▒na kontrendikasyon gebelik 2 ve 3 trimesterdir.─░laçlar─▒n kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmas─▒

benzerlik

─░laçlar, ACE inhibitör grubunun bir parças─▒d─▒r, benzer bir etki mekanizmas─▒na sahiptir ve yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastal─▒klar─▒ tedavi etmek için kullan─▒l─▒r. Neredeyse ayn─▒ kontrendikasyonlar─▒ var. Terapötik etki doza ba─čl─▒d─▒r.

Fark nedir?

Ana fark kompozisyonda. Her iki preparat da prolin amino asit türevi temelinde yap─▒l─▒r. Ancak Enalapril, analogdan karma┼č─▒k bir kimyasal yap─▒ya sahiptir: yutuldu─čunda ana aktif madde, ACE'yi inhibe eden enalaprilata hidrolize edilir.

Farkl─▒ ilaçlar ve önerilen al─▒m s─▒kl─▒─č─▒ vard─▒r. Hafif hipertansiyon ile enalapril günde bir kez al─▒n─▒r. Kaptopril, ilac─▒n günde birkaç kez al─▒nmas─▒ gereken bak─▒m için daha az uzat─▒lm─▒┼č bir etkiye sahiptir.

Kaptopril diüretikler ile daha iyi kombine edilir. Bir analog ile tedavi edildi─činde, diüretiklerin dozaj─▒n─▒ azaltman─▒z veya geçici olarak onlar─▒ terk etmeniz önerilir.

Ne ucuz

─░laçlar dü┼čük fiyatl─▒d─▒r ve tüketicilere aç─▒kt─▒r. Ortalama maliyeti 60-130 ruble.

Enalapril veya Captopril'den daha iyi olan nedir

Enalapril, istenen aral─▒kta kan bas─▒nc─▒n─▒ korumak gerekti─činde uzun süreli kullan─▒m için en uygun olan─▒d─▒r, ancak ambulans olarak kullan─▒lmaz. Kaptopril keskin bir ┼čekilde artan bas─▒nc─▒n epizodik düzeltilmesinde etkilidir. ─░laç da kalp üzerinde yararl─▒ bir etkiye sahiptir, düzenli egzersizle dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒ art─▒r─▒r, bu da kardiyovasküler sistemin patolojilerinin varl─▒─č─▒nda kullan─▒m─▒n─▒ uygun hale getirir.

Kaptopril talimatlar─▒

Kaptopril'den enalapril'e nas─▒l geçilir

─░laçlar ayn─▒ farmakolojik gruba aittir ve sa─čl─▒─ča zararl─▒ ve kan bas─▒nc─▒nda keskin bir dü┼čü┼če neden olabilecek belirgin bir negatif etkile┼čim ile karakterize edilir. Hipertansiyon tedavisinde, ilaçlar ayr─▒ ayr─▒ dozlan─▒r. Bir ilac─▒ bir di─čerine geçmek için, hastan─▒n geçmi┼čini, ya┼č─▒n─▒ ve di─čer ki┼čisel özelliklerini hesaba katarak optimal dozu, sal─▒m formunu ve tedavi rejimini seçecek bir uzmandan tavsiye alman─▒z gerekir.

Hasta Yorumlar─▒

Marianne P:. Hatta bir enjeksiyon özellikle ko┼čul geli┼čtirilmi┼č de─čildir "Zaman zaman bask─▒y─▒ kald─▒rd─▒ ama hap yükünü azaltmak için hap almamaya dikkat edin Bir y─▒l önce, çünkü s─▒k seyahat ve bask─▒y─▒ a┼ča─č─▒ getiremem terapötik tedbirlerin iklim de─či┼čikli─či Kompleksinin hastanedeydi.. . bir arkada┼č─▒ Kaptopril. dilin alt─▒nda 2 tablet ve neredeyse 30 dakika koymak önerilen zaman, bas─▒nç dü┼čmeye ba┼člad─▒ hat─▒rlay─▒n. ertesi gün, tamamen normal. ┼×imdi hep çantada bu ilac─▒ tutun. "

. Vic A: "Ben in-law ilaç Kaptopril ambulans aniden bas─▒nç aya─ča f─▒rlad─▒ sanm─▒yorum, daha sonra dilin alt─▒nda 2 adet, birkaç saat koymak – 3 daha, sabah yak─▒n – daha iyi bas─▒nç ba┼člang─▒ç ÔÇőÔÇőiçin tekrar 2. Ve sabah vard─▒ de─či┼čiklikleri.. yava┼č yava┼č azalmaya. ilaç ambulans olarak pazarlanan, o ilac─▒n eylem h─▒zl─▒ olmal─▒d─▒r. in-law bas─▒nc─▒ sadece diüretik etkisi ile bir araç için delindi doktora sonras─▒ normale döndü. "

Elena R:.. E─čer anne enalapril atand─▒ hastaneden ayr─▒l─▒rken" Derhal önceden de─čildi öksürük, dikkat çekti.─░lac─▒n talimatlar─▒n─▒ okudum, herkese uymad─▒─č─▒ ortaya ç─▒k─▒yor. Dikkatli al─▒nmal─▒ ve yerini bulmak daha iyidir. "

Farkl─▒ ilaçlar ve önerilen al─▒m s─▒kl─▒─č─▒ vard─▒r.

Enalapril ve Captopril hakk─▒nda doktorlar─▒n yorumlar─▒

5 y─▒ll─▒k deneyim ile Tsukanova AA terapist :. "Enalapril tek avantaj─▒ – makul fiyat küçük dozlarda neredeyse i┼če yaramaz, maksimum dozda birçok içecek onu s─▒k s─▒k bu nedenle ast─▒m hastalar─▒ için uygun de─čildir, de─čil mi kuru öksürük olarak ters tepki kaynaklan─▒r .. Bu ilac─▒ hastalara tavsiye ederim, daha etkili ve modern ilaçlar var. "

Zafiraki VK, tecrübesi 17 y─▒ll─▒k bir kardiyolog, PhD: etkisiyle veya zay─▒f ┼čiddette olmamas─▒ ┼čikayetçi ya┼čl─▒l─▒k "Birçok hasta, Onlar ayn─▒ etkiyi Kapotenom ve captoprilin aras─▒ndaki fark─▒ bilmeden, kaptopril sat─▒n. madde, ancak ┼čirket taraf─▒ndan geli┼čtirilen ilk ilaç, üretti─či ve ikinci orijinal versiyonunun kopyas─▒n─▒ yeniden üretilir ve çe┼čitli ┼čirketler taraf─▒ndan üretilmektedir. Ben bir araç hem sat─▒n almak ve güçlüdür bunlardan hangisinin kar┼č─▒la┼čt─▒rmak önerilir. "

Videoyu izle: FÁRMACO CAPTOPRIL

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: