Di´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆDeabetes mellitus tip 2'de di┼č ├ž├╝r├╝─č├╝: ┼×eker hastalar─▒n─▒n tedavisi

Diyabetiklerde hemoroidler: Tip 2 diyabet tedavisi

Diyabetiklerde çatlaklar ve kaz─▒klar oldukça yayg─▒nd─▒r. Diyabette, vücut çok susuzdur, sonuçta cildin kurumas─▒na ve elastikle┼čmesine neden olur. Ayaklar─▒n derisinde, koruyucu fonksiyonlar kaybolur, bu yüzden tabakal─▒ tabakalar s─▒v─▒y─▒ serbestçe buharla┼čt─▒rabilir.

E─čer topuklarda çatlaklar görülürse, bu, alt ekstremitelerde sinir uçlar─▒na ciddi bir hasar i┼čareti olup, sonuçta diyabetik polinöropatiye yol açabilir. Cildin bo┼čalt─▒m sisteminin kontrol fonksiyonlar─▒ da ihlal edilir. Tedaviye zaman─▒nda ba┼člamazsan─▒z, bu durum aya─č─▒n deformitesinin sebebi olur.

Diabetes mellitusta, topuklardaki çatlaklar─▒n görünümü ve artan kan ┼čekeri, büyük ve küçük kan damarlar─▒ alan─▒nda ciddi dola┼č─▒m bozukluklar─▒na yol açar. Bu ba─člamda, ilk patoloji bulgular─▒ ortaya ç─▒kt─▒─č─▒nda, do─čru tedavi rejimini seçmek için hemen doktora ba┼čvurmak önemlidir. Aksi halde, diyabetik bir hasta a─čr─▒l─▒ bir ülser geli┼čtirir ya da çok daha tehlikeli olan gangredir.

Cildin kurumas─▒

Kandaki yüksek bir glukoz seviyesinde a┼č─▒r─▒ miktarda idrar üretilir, dolay─▒s─▒yla vücutta s─▒v─▒ yoktur.Sonuç olarak, derinin dehidrasyonu meydana gelir, lifler süzülür ve pul pul dökülür. Sebat ve ter bezlerinin çal─▒┼čmas─▒ kötüle┼čir, bu da ho┼č olmayan bir his uyand─▒r─▒r, bir deri ka┼č─▒nt─▒s─▒. Derideki yeni yaralar genellikle enfeksiyon geli┼čimini tetikler.

Ki┼čisel hijyen kurallar─▒na uyman─▒z durumunda, vücudun su kayb─▒ndan kaynaklanan ek hastal─▒klar görünmez. Ancak ┼čeker hastalar─▒, vücut bak─▒m─▒ için kozmetik ürünlerini dikkatli ve dikkatli bir ┼čekilde seçmelidir.

Özellikle, normal sabun cildin asitli─čini azaltabilir, zararl─▒ organizmalara kar┼č─▒ direncini azaltabilir. Bu nedenle, bir diyabetik cilt için daha uygun bir seçenek seçmeniz gerekir. Elleri ve ayaklar─▒ y─▒kamak için, nötr bir sabun çözeltisi veya sabun sabunu, su losyonlar─▒ veya özel yumu┼čak kozmetik ürünler seçin.

Ayak ve ellerin durumuna özel dikkat gösterilmelidir. Her gün safl─▒─č─▒n─▒ korumak için özel nemlendirici ve yumu┼čat─▒c─▒ kozmetikler kullan─▒n.

Bu amaçlar için diyabetler yüksek oranda üre içeren uygun kozmetiklerdir.

Hiperkeratoz geli┼čimi


Diabetes mellitusta, ciltte a┼č─▒r─▒ büyüme olu┼čumunu gözlemlemek genellikle mümkündür. Böyle bir fenomene hiperkeratoz denir, e─čer zaman─▒nda önlem al─▒nmazsa, ülserler vücutta görülür. Böyle bir hastal─▒k, hijyen kurallar─▒na ve alt ekstremitelerin bak─▒m─▒na uyulmamas─▒yla geli┼čir.

Sorun, ayak üzerinde ayn─▒ alana sabit bas─▒nç uyguland─▒─č─▒nda çok yo─čun ayakkab─▒lar─▒n kullan─▒lmas─▒d─▒r. Bozukluk kendisini tabanlar─▒ndaki ya da parmaklar─▒n üst k─▒s─▒mlar─▒ndaki m─▒s─▒r biçiminde gösterir. Bazen kenarlarda veya parmaklar─▒n aras─▒nda birikmeler olu┼čur.

Natropesises alt─▒nda bulunan cildin belirli bir bölgesindeki sabit bas─▒nç nedeniyle kan olu┼čur. ─░htiyac─▒n─▒z olan tedaviyi ba┼člatmazsan─▒z, diyabetik trofik ülserler geli┼čtirir. Topuklardaki kuru cilt, keratinizasyona neden olur, küçük çatlaklar ortaya ç─▒kmaya ba┼člar. Bu gibi yaralar yürüme an─▒nda problemler ç─▒kar─▒r ve enfeksiyona e─čilimli olabilir.

 1. Ciddi sonuçlardan kaç─▒nmak için hastalar, rahats─▒zl─▒─č─▒n ilk belirtilerinde en konforlu özel ortopedik ayakkab─▒lar─▒ kullanmal─▒d─▒r.Bundan dolay─▒, ayaklar deforme olmaz ve scuffs görünmez.
 2. Ayaklar üzerinde olu┼čan m─▒s─▒rlar, her durumda kesilemezler ve s─▒cak suda ayaklar─▒ ─▒s─▒tmak da yasakt─▒r.
 3. Üre ile krem ÔÇőÔÇőalmak gerekir, kozmetik ürünler her gün mümkün oldu─čunca s─▒k uygulan─▒r. Bundan önce ayaklar iyice y─▒kan─▒r ve pomza ta┼č─▒ ile muamele edilir. Uyguland─▒─č─▒nda, kremlerin parmaklar aras─▒ndaki alana dü┼čmemesi önemlidir.

Diyabetik ayak sendromunun geli┼čimi


Diyabetik ayak sendromu, ekstremitenin s─▒kl─▒kla ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒ diyabetes mellitusun en ciddi komplikasyonudur. Bacaklar─▒n komplike, pürülan y─▒k─▒c─▒ lezyonu, alt ekstremitelerde sinirlerin enfeksiyonuna yol açar, çünkü diyabetik cildin a─čr─▒ya, dokunmaya tepki vermesi mümkün de─čildir.

Herhangi bir ciddi travma, bir ki┼činin t─▒rna─ča ç─▒kmas─▒, cildi yakmas─▒, aya─č─▒n─▒ ovmas─▒ halinde hissedilmeyi durdurur. ─░yile┼čme kabiliyetinin azalmas─▒ nedeniyle olu┼čan yaralar daha uzun sürer ve uzun süre ciltte kal─▒r.

Diyabetin kendisinin böyle bir hastal─▒─ča neden olmad─▒─č─▒n─▒ anlamak önemlidir, ancak alt ekstremiteler zaman─▒nda tedavi olmad─▒─č─▒nda diyabetiklerin yanl─▒┼č hareketlerinden büyük ölçüde etkilenirler.

Diyabetik ayak sendromunun semptomlar─▒, a┼ča─č─▒daki faktörler ile kendini gösterir:

 • Trofik ülserler görülür;
 • Kronik, uzun süreli iyile┼čmeyen pürülan yaralar vard─▒r;
 • Flegmon ayaklarda olu┼čur;
 • Kemik osteomiyeliti görülür;
 • Gangrene geli┼čir, patoloji birkaç parma─ča, tüm aya─ča veya bir k─▒sm─▒na uzan─▒r.

Diabetes mellitusta nas─▒rlar─▒n tedavisi çok karma┼č─▒k ve uzun bir i┼člemdir. Ço─čunlukla bir ki┼či, ciddi sonuçlar─▒ ortaya ç─▒kana kadar bacaklar─▒n─▒n durumuna dikkat etmez. Patoloji o kadar h─▒zl─▒ geli┼čebilir ki sonuç alt ekstremitenin amputasyonu olacakt─▒r. Bunu önlemek için, ilk ┼čüpheli belirtilerde, tavsiye için doktorunuza dan─▒┼čman─▒z gerekir.

Ayr─▒ca her gün aya─č─▒n─▒za dikkat etmeli, nas─▒r geli┼čimini engellemeli ve ilk çürükleri ortadan kald─▒rmak için hemen önlem almal─▒s─▒n─▒z.

Hasta, sa─čl─▒─č─▒n─▒ devirmek için ┼čeker vermek için kandaki ┼čeker seviyesini mutlaka kontrol etmelidir.

Alt ekstremite hastal─▒─č─▒n─▒n semptomatolojisi


Hastal─▒─č─▒n ilerlemesini saptaman─▒n mümkün oldu─čuna dair belirli i┼čaretler vard─▒r. Cilt k─▒rm─▒z─▒la┼č─▒rsa, bu yara bölgesinde enfeksiyon oldu─čunu gösterir.Kötü seçilmi┼č ayakkab─▒lar veya dü┼čük kaliteli çoraplar nedeniyle m─▒s─▒rlar olu┼čturulabilir.

Ayaklar ┼či┼čti─činde, semptomatolojiye enfeksiyon, kalp yetmezli─či, damarlardaki kan─▒n sürekli dola┼č─▒m─▒ e┼člik eder. Güçlü bir ate┼čle, doktor enfeksiyonu veya enflamatuar sürecin ba┼člang─▒c─▒n─▒ te┼čhis eder. Vücudu k─▒r─▒lma gücü ile mücadele eder, ancak zay─▒f bir ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi yüzünden hastal─▒─č─▒ yenemez.

T─▒rnak cilde uzarsa veya mantar büyürse, vücuda ciddi bir enfeksiyon bula┼čabilir. Enfeksiyon geli┼čti─činde, yaralarda pürülan ak─▒nt─▒ görülür. Bu durum s─▒rayla, vücut ─▒s─▒s─▒nda keskin bir art─▒┼č, bir ürperti e┼člik edebilir. Bu belirtilerin çok tehlikeli oldu─čunu anlamak önemlidir, patolojinin tedavisi bazen yarars─▒zd─▒r, bunun sonucu olarak alt ekstremitenin amputasyonu gereklidir.

 1. Ciddi bir hastal─▒─č─▒n geli┼čmesini önlemek ve sa─čl─▒kl─▒ bir ayak görünümü sa─člamak için belirli kurallara uymal─▒s─▒n─▒z.
 2. Her gün bacaklar─▒ incelemek, genel durumlar─▒n─▒ de─čerlendirmek, parmaklar ve topuklar aras─▒ndaki alana özel dikkat etmek gerekir.En yak─▒n ki┼či ankete yard─▒mc─▒ olamazsa, kolayl─▒k sa─člamak için genellikle küçük bir ayna kullan─▒n.
 3. Cildin rengini ve s─▒cakl─▒─č─▒n─▒ kontrol etmek gerekir. Herhangi bir de─či┼čiklik varsa, yaralar─▒n olu┼čmas─▒, deriye t─▒rnaklar─▒n girmesi t─▒bbi yard─▒m ve yard─▒m almal─▒d─▒r.
 4. Kirlenmi┼č olmasalar bile, ayaklar her gün gereklidir. Bunu yapmak için, 35 derece s─▒cak su kullan─▒n. Su s─▒cakl─▒─č─▒n─▒ kontrol etmek için özel bir termometre veya el kullan─▒l─▒r. Ayak banyolar─▒ be┼č dakikadan fazla sürmez, daha sonra ayaklar iyice silinir, parmaklar dahil olmak üzere.
 5. Bu çatlaklar görünmedi, durulama için nemlendirme veya ─▒slat─▒c─▒ kremler kullan─▒n. Doktor en uygun kozmetik ürüne karar vermenize yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Mantar ve di─čer enfeksiyonlar─▒n geli┼čimini te┼čvik etti─či için, kremi parmaklar─▒n─▒z aras─▒nda ovmay─▒n.

┼×eker hastalar─▒, külotlu çoraplar ve çoraplar için günlük çoraplar─▒n de─či┼čtirilmesi gerekir. Çiviler hafif büyüdükleri anda kesilir. Tabanlar ciltte kurulu─ča maruz kald─▒─č─▒nda kremayla bula┼č─▒r. T─▒rnaklar─▒ doldurmak için, basit bir t─▒rnak dosyas─▒ kullanabilirsiniz, t─▒rnak plakalar─▒nda e─čriliklere izin verilmez.Bir diyabetik bir güzellik salonuna kat─▒l─▒rsa, bir hata yapmamak için usta tavsiyede bulunmak önemlidir.

Pomza ta┼č─▒, m─▒s─▒r ve kuru m─▒s─▒r─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ için kullan─▒l─▒r, ancak hiçbir ┼čekilde t─▒ra┼č b─▒ça─č─▒, makas veya b─▒çak ile kullan─▒lmaz. Ayakkab─▒lar her gün hasar veya y─▒pranm─▒┼č ayakkab─▒ tabanlar─▒ için denetlenir.

S─▒k─▒ fakat s─▒k─▒ olmayan çoraplar─▒ kullanabilirsiniz, aksi takdirde kan dola┼č─▒m─▒ kötüle┼čir. Özellikle ayakkab─▒lar─▒n veya sandaletlerin giyilmesi tavsiye edilmez, özellikle bacaklar─▒n hassasiyeti bozulursa. Ayakkab─▒lar, diki┼čsiz, dü┼čük topuklu, yumu┼čak deri ile, sa─člam, sabit olmal─▒d─▒r. Ayaklar deforme olursa, diyabet hastalar─▒ için ortopedik ayakkab─▒ kullan─▒n.

Bu makaledeki videoda çapaklarla mücadele yöntemleri hakk─▒nda bilgi verilmi┼čtir.

Videoyu izle: ─░LEAL ─░NTERPOZ─░SYON (┼×eker Hastal─▒─č─▒ Ameliyat─▒) V─░DEOSU OP. DR. TU─×RUL DEM─░REL

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: