Diabetes mellitusta e´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆCetoacidotic koma - acil

Diyabetes mellitus'a ba─čl─▒ bir ketoasidotik koma i├žin acil bak─▒m

Ketoasidotik koma, diabetes mellitus'un ciddi ve son derece tehlikeli bir sonucudur. Uygun olmayan insülin tedavisinin bir arka plan─▒na kar┼č─▒ geli┼čen, kandaki insülin eksikli─činden kaynaklan─▒r. Bir ki┼čiye zaman─▒nda ve nitelikli t─▒bbi bak─▒m sa─članm─▒yorsa, ölebilir.

─░statistikler, diyabet mellitus vakalar─▒n─▒n% 0.4'ünde ketoasidotik koma oldu─čunu göstermektedir. Hemen hemen her zaman bu devlet durdurulabilir. Bu fenomenin en büyük tehlikesi ya┼čl─▒larda ve çocuklardad─▒r.

nedenleri

Ketoasidotik koma, diabetes mellitusta uygunsuz insülin tedavisinden kaynaklan─▒r.

Bu aç─▒klanabilir:

 • Tedavi s─▒ras─▒nda alkollü içeceklerin a┼č─▒r─▒ kullan─▒m─▒;
 • ─░laç yönetimi tekni─činin ihlali;
 • ┼×eker azalt─▒c─▒ ilaçlar─▒n yanl─▒┼č veya düzensiz al─▒nmas─▒;
 • Yetersiz insülin dozu veya uygulamas─▒n─▒n atlanmas─▒;
 • ─░nsülin üretimini de─či┼čtiren zararl─▒ al─▒┼čkanl─▒klar─▒n varl─▒─č─▒;
 • Diabetes mellitusun di─čer hastal─▒klar ile bask─▒lanmas─▒;
 • Bir dizi ilac─▒ kabul etmek;
 • Maddelerin de─či┼čimi üzerinde kontrolün olmamas─▒.

Modern uzmanlar, ketoasidotik koma genellikle tip 1 diabetes mellituslu hastalara zulmettirir. E─čer kesin nedenini belirleyebiliyorsan─▒z, doktor ciddi komplikasyonlar─▒ d─▒┼člamak için uygun önlemleri alabilecektir.

semptomlar

Ketoasidotik koma belirtileri böyle bir durumun türüne ba─čl─▒d─▒r. Problem üzerinde tamamen farkl─▒ etkiler gerektiren birkaç klinik süreç vard─▒r. Uzmanlar a┼ča─č─▒daki s─▒n─▒fland─▒rmaya uymaktad─▒r:

 • Gastrointestinal ketoasidotik koma – Kar─▒n ┼čiddetli a─čr─▒ ile kendini gösterir, vücut ─▒s─▒s─▒n─▒ art─▒r─▒r, a─č─▒z kurulu─ču, ard─▒ndan bilinç kayb─▒ olur.
 • Renal ketoasidotik koma – proteinüri, nefroangiopati, idrar sedimentinin kalitatif kompozisyonundaki de─či┼čiklikler ile tan─▒nabilir.
 • Kardiyovasküler ketoasidotik koma – ciddi kardiyovasküler hasarda kendini gösterir, çökme meydana gelebilir.
 • Ensefalopatik ketoasidotik koma – reflekslerin asimetrisi, hemiparezi, beynin damarlar─▒nda hasar ile tan─▒nabilir.Bir ki┼činin ┼čiddetli ba┼č a─čr─▒s─▒, bulan─▒k görme vard─▒r.

A┼čamalar─▒

Ketoasidotik koma a┼čamalar─▒ kademeli olarak de─či┼čir. Birkaç gün, bu fenomenin ilk belirtilerinden koma ba┼člang─▒c─▒na geçilir. Her ┼čey bir asit-baz durum bozuklu─ču ile ba┼člar. Uzmanlar a┼ča─č─▒daki a┼čamalar─▒ yapar:

 • Ba┼člang─▒ç ÔÇőÔÇőketoasidoz – dekompanse diabetes mellitus belirtileri olarak kendini gösterir. Bir ki┼či sürekli susama, a─č─▒z kurulu─ču, ba┼č a─čr─▒s─▒, bulant─▒ ve kusmaya maruz kalmaya ba┼člar. Ayr─▒ca a─čz─▒ndan keskin bir aseton kokusu var. Klinik olarak, bu durum kan glukoz seviyelerinde keskin bir art─▒┼čla belirlenebilir.
 • Prekom – sadece acil önlemlerin al─▒nmamas─▒ durumunda ortaya ç─▒kar. Sürekli kusma, ishal veya kab─▒zl─▒k ile karakterizedir. Birçok hasta kar─▒n, uyu┼čukluk, disorientasyon ve apatide ┼čiddetli a─čr─▒dan ┼čikayetçidir.
 • Coma, acil t─▒bbi müdahale gerektiren ciddi bir komplikasyondur. Bir ki┼či bilincini kaybeder, derin ve gürültülü bir solunum meydana gelir. Tüm iç süreçler özel bir ┼čekilde yer almaya ba┼člar.

─░lk yard─▒m


Diabetes mellitus, tüm yak─▒n akrabalar─▒n ve hastalar─▒n─▒n fark─▒nda olmas─▒ gereken ciddi bir hastal─▒kt─▒r.

Gerekirse, onlardan neyin gerekli oldu─čunu anlamal─▒d─▒rlar.

Uzmanlar, tüm hastalar─▒n belirli bir ko┼čul alt─▒nda ne yapmalar─▒ gerekece─čini sevdiklerine bildirmelerini tavsiye eder.

Bir ketoasidotik koma ba┼člang─▒c─▒ için algoritma ┼čöyledir:

 1. Hastan─▒n durumunun kötüle┼čmesinin ilk belirtileri ortaya ç─▒kt─▒─č─▒nda: bilinç kayb─▒, nadir nefes alma, – ambulans ça─č─▒rmak gerekir;
 2. Bir doktorun geli┼činden önce, her 5 dakikada bir kan bas─▒nc─▒n─▒ ve kalp at─▒┼č h─▒z─▒n─▒ kontrol etmek gereklidir;
 3. Hastan─▒n sorular─▒n─▒, bilinçli kalmas─▒ için sormaya çal─▒┼č─▒n;
 4. Yüzüne tokat at ve kulak loblar─▒n─▒ ayn─▒ amaçla ovala.

Ayr─▒ca okuyun: Yenido─čan bebeklerde neden hipoglisemi olu┼čur ve nas─▒l tedavi edilir?

Ambulans geldi─činde, doktorlar a┼ča─č─▒daki faaliyetleri yürütmek zorunda kalacaklard─▒r:

 • Subkutan olarak küçük bir doz insülin uygulay─▒n;
 • Vücudun dehidrasyonunu kolayla┼čt─▒rmak için salin solüsyonu tan─▒t─▒n.

Bundan sonra hasta hemen hastaneye kald─▒r─▒l─▒r ve hastaneye kald─▒r─▒l─▒r.Tipik olarak, bu hastalar yo─čun bak─▒m ünitesine gönderilir. Gerekli tüm tedavi önlemleri burada gerçekle┼čtirilmektedir.

tan─▒lama

Ketoasidotik koma tan─▒s─▒ için hastan─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ muayenesi yap─▒ld─▒. E─čer bilinçli ise, doktor durumunun özellikleriyle ilgili aç─▒klay─▒c─▒ sorular ve sorular sorar. Bundan sonra hasta, nihai bir sonuca izin veren bir dizi laboratuvar testine gönderilir. Bu durumun te┼čhisi a┼ča─č─▒dakileri içerir:

 • Genel kan testi sonucunda glikoz seviyesi 16-38 mmol / litre aras─▒nda de─či┼čmektedir.
 • Ayr─▒ca, bu çal─▒┼čman─▒n sonucunda, güçlü bir dehidratasyona i┼čaret eden yüksek hematokrit ve hemoglobin düzeyini fark edebilirsiniz.
 • OAM'daki keton cisimleri önemli ölçüde artacakt─▒r.
 • Sodyumun kan─▒ndaki göstergesi artacakt─▒r ve potasyum artar. Bu bir biyokimyasal kan testinin sonuçlar─▒ndan ö─črenilebilir. Ayr─▒ca, üre büyümesi orada tahmin edilmektedir.
 • Asit-baz kan testi, metabolizmadaki anormallikleri tespit etmenizi sa─člar. Osmolaritede 300 mosmol / l'ye art─▒┼č ile karakterizedir.
 • Arteryel kan bas─▒nc─▒ azal─▒r ve kalp kas─▒lmalar─▒ s─▒kl─▒─č─▒ artar.

Tedavi özellikleri

Ketoasidotik koma belirtileri olan veya akut formu olan hastalar─▒n tedavisi hemen hastaneye yatmay─▒ gerektirir. Bu insanlar, doktorlar─▒ tedavi etmenin sürekli denetimi alt─▒nda olduklar─▒ yo─čun bak─▒m ünitesine giderler. Bundan sonra ay─▒r─▒c─▒ tan─▒ gerçekle┼čtirilir. Bir atay─▒ komadan ay─▒rmak için hastaya 10-20 küp insülin enjekte edilir. Di─čer terapötik önlemler, sadece do─čru bir te┼čhis olu┼čturulduktan sonra reçete edilir.

Diyabetik koma tedavisi, insülinin hemen de─či┼čtirilmesini gerektirir. Bu, kan ┼čekeri seviyesinin normalle┼čmesine yard─▒mc─▒ olacakt─▒r, bunun nedeni, refahta genel bir iyile┼čme olmas─▒d─▒r. Bundan sonra hastaya bir dehidratasyondan kurtulmaya yard─▒mc─▒ olan bir sodyum çözeltisi sunulur.


Doktor ketoasidotik koma do─črulad─▒ktan sonra, hastan─▒n insülin enjeksiyonlar─▒n─▒ atar. Kas içine veya kas içine, saatte 10-20 birim oran─▒nda enjekte edilirler.

Bundan sonra uzman, her saat kan glikoz seviyesini kontrol eder ve uygun randevular─▒ yapar.

Durum iyile┼čti─činde insülin dozu yava┼č yava┼č azal─▒r.

Genel dehidrasyonun belirtilerini ortadan kald─▒rmak için, diyabetik koma çok say─▒da s─▒v─▒ya damlatmaya ba┼člad─▒─č─▒nda.Ba┼člang─▒çta, bu amaç için bir sodyum klorür çözeltisi kullan─▒l─▒r. Tedavi süresine ba─čl─▒ olarak ilac─▒n uygulama oran─▒n─▒n de─či┼čti─či unutulmamal─▒d─▒r. Hastan─▒n bilinci normale döndü─čünde, infüzyon terapisi durur.Komman─▒n ba┼člang─▒c─▒nda ba┼člayan enerji tedavisi ile özel bir pozitif sonuç sa─član─▒r. Gelecekte ciddi komplikasyonlar─▒n geli┼čmesini engeller.

Tedavide hatalar

Ketoasidotik koma tedavisi, ilgilenen doktordan yüksek nitelik gerektirir. Yanl─▒┼č seçilen terapi ile böyle bir durum sadece ciddi sonuçlara de─čil, hatta ölüme de yol açabilir. Çal─▒┼čmalar ço─ču zaman tedavide a┼ča─č─▒daki hatalar─▒n oldu─čunu göstermi┼čtir:

 1. Genellikle kan ┼čekerinde keskin bir azalmaya neden olan yetersiz insülin tedavisi;
 2. Yetersiz rehidrasyon oran─▒ hipovolemik ┼čoka yol açabilir;
 3. Vücudun uygun ┼čekilde seçilmi┼č tedaviyi almad─▒─č─▒ için kandaki glikoz seviyesi üzerinde yetersiz kontrol;
 4. Beynin kabuklar─▒na neden olan, kandaki ┼čekerin çok h─▒zl─▒ dü┼čmesi;
 5. Kardiyovasküler sistemin ya┼čad─▒─č─▒ s─▒k─▒nt─▒ nedeniyle yetersiz potasyum replasman─▒.

Ayr─▒ca bak─▒n─▒z: Diyabet mellitusunda çay sö─čürünün yararl─▒ özellikleri

Hastan─▒n kontrolü

Bir hasta ketoasidotik komada oldu─čunda, sürekli olarak izlenir. Doktor, tedavi rejiminde zaman─▒nda ayarlama yapmak için vücudunun nas─▒l çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ bilmelidir. Kontrol a┼ča─č─▒daki gibi gerçekle┼čtirilir:

 1. Her saat – nab─▒z, kan bas─▒nc─▒, solunum h─▒z─▒, kan ┼čekeri seviyesi, bilinç durumu, s─▒v─▒ dengesi, arteryel kandaki gaz konsantrasyonu;
 2. Her 2-4 saatte – serumda keton ve mineral bile┼čenlerinin konsantrasyonu;
 3. 8 saatte bir – s─▒cakl─▒k ve vücut a─č─▒rl─▒─č─▒;
 4. Her idrara ç─▒kt─▒ktan sonra idrardaki glikoz ve keton seviyesi.

Hasta üzerindeki bu ciddi kontrol, hastan─▒n herhangi bir zamanda komplikasyon ya┼čayabilece─či gerçe─čiyle aç─▒klanabilir. Tedavisini komplike eden ketoasidotik komalar─▒n en istenmeyen sonuçlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Hiperglisemi veya hipoglisemi;
 • chloruremia;
 • Tromboembolik bozukluklar;
 • Böbrek yetmezli─či;
 • Oksijen açl─▒─č─▒, hangi dokular─▒n öldü─čünden dolay─▒;
 • Metabolik bozukluklar.

önleme

Ciddi sonuçlar─▒ önlemek için, ketoasidotik koma önlenmesi her zaman hat─▒rlamak için gereklidir. Etkinlikler ┼čunlar─▒ içerir:

 • Haftada 1 kez kan ┼čekeri kontrol edin;
 • Özel bir diyete uyum;
 • Glikoz seviyelerini dü┼čüren ilaçlar almak;
 • Vücudun sürekli izlenmesi;
 • Kötü al─▒┼čkanl─▒klar─▒n terk edilmesi;
 • Geli┼čen tüm hastal─▒klar─▒n zaman─▒nda tedavisi;
 • Kat─▒lan hekime düzenli ziyaret;
 • Sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam sürdürmek;
 • Aktif ve hareketli ya┼čam biçimi.

Hasta, ketoasidotik komadaki ilk belirtileri ba─č─▒ms─▒z olarak tan─▒yabilir. Önceden ilgilenen hekimin neye bakmas─▒ gerekti─čini söylemesi çok önemlidir. Bu durumda, bir ki┼či ciddi komplikasyonlar─▒n geli┼čmesini önlemek için ba─č─▒ms─▒z olarak t─▒bbi yard─▒m isteyebilir. Kan ┼čekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi, vücudun kontrol edilmesine yard─▒mc─▒ olacak ve ayr─▒ca ketoasidotik komay─▒ önleyecektir.

Olas─▒ komplikasyonlar

Ketoasidotik koma, diabetes mellitus'un ciddi bir sonucudur. Yanl─▒┼č veya zamans─▒z t─▒bbi bak─▒m durumunda, hastada ciddi komplikasyonlar olu┼čabilir. En büyük tehlike serebral ödemdir. Bu olgu ço─ču durumda ölümcül bir sonuçla sonuçlan─▒r. Beynindeki ┼či┼čkinli─čin olas─▒ görünümünü tan─▒mak, yap─▒lan tüm terapötik önlemlere ra─čmen hastada olumlu de─či┼čikliklerin olmamas─▒ndan kaynaklanabilir.Bu durumda, doktor, karbonhidrat ve ya─č metabolizmas─▒nda önemli bir geli┼čme oldu─čunu te┼čhis eder.


Serebral ödem, optik sinir veya oftalmoplejinin ┼či┼čme, ─▒┼č─▒k ya da hiç onun yoklu─čunda için ö─črenci azalt─▒lm─▒┼č bir reaksiyonu ile te┼čhis edilebilir.

tan─▒y─▒ do─črulamak için, uzman bir BT ve ultrason ansefalograf─▒n─▒n Hastay─▒ gönderir.

Beyinde meydana gelen süreçleri de─čerlendirmek için AET ve REC de yap─▒l─▒r. Onlar─▒n yard─▒m─▒yla, zaman içinde herhangi bir komplikasyon tan─▒mlamak ve uygun tedaviyi reçete etmek mümkündür.

Ayr─▒ca ketoatsidoticheskaya koma komplikasyonlar kan damarlar─▒, metabolik alkaloz, kardiovasküler hastal─▒k, hastal─▒─č─▒n böyle ciddi sonuçlar─▒ önlemek trakta.Chtoby asfiksi mide içeri─čini muhafaza p─▒ht─▒la┼čmay─▒ azalt─▒r akci─čer ödemi olabilir, bir uzman düzenli kan testine hastay─▒ göndermelidir. Kan, hemostaz ve hemodinamikteki elektrolit say─▒s─▒n─▒n belirlenmesi gereklidir. istenmeyen durumlar─▒n olu┼čma riskini minimum olaca─č─▒ ┼čekilde herhangi sapmalar─▒n Zaman─▒nda tan─▒ h─▒zla onlar─▒ ortadan kald─▒racakt─▒r.

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: