S´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆSugar ve diabetes insipidus: diyabet geli┼čiminin farkl─▒l─▒─č─▒, nedenleri ve semptomlar─▒

Diyabetes mellitus ve ┼čeker d─▒┼č─▒ diyabet aras─▒ndaki fark: Hastal─▒k ne ile karakterize edilir?

─░ki tür hastal─▒k vard─▒r – ┼čeker ve ┼čeker hastal─▒─č─▒ insipidus. Bu tür hastal─▒klar─▒n önemli farkl─▒l─▒klar─▒ vard─▒r. diabetes insipidus farkl─▒ olarak, içindeki ad─▒ ra─čmen vücut içinde hastal─▒─č─▒n ortaya ç─▒kmas─▒na katk─▒da nedenleri ve hastal─▒─ča e┼člik eden semptomlar yer almaktad─▒r.

Diyabetes mellitus ┼čeker d─▒┼č─▒ diyabetlerden daha yayg─▒n bir hastal─▒kt─▒r. Ço─ču zaman, diyabet görünüm vücutta metabolizmay─▒ etkileyen, ya┼čam yanl─▒┼č yola kaynaklanmaktad─▒r.

Bu görünümü ile karakterize Diyabet insipidus, hastan─▒n ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sorunlar─▒ provoke edebilir. diabetes insipidus ana fark, ikinci ┼čiddetli kafa travmas─▒ ve vücutta tümör geli┼čimi gibi nedenlerle en s─▒k ortaya ç─▒kar olmas─▒d─▒r.

┼×eker ve ┼čeker hastal─▒─č─▒ insipidus aras─▒ndaki temel farkl─▒l─▒klar


diabetes insipidus ┼čeker temel fark, ┼čekersiz diyabet formlar─▒ geli┼čtirilmesi için temel antidiüretik hormon vazopresinin üretiminin büyük bir azalma veya durdurma neden hipotalamus-hipofiz sistemi, düzensizlikler olmas─▒d─▒r.

Bu hormon, s─▒v─▒n─▒n do─čru da─č─▒l─▒m─▒ için insan vücudundan sorumludur. Hormon vücuttan çekilen suyun hacmini düzenleyerek homeostaziyi sürdürme i┼člemlerine kat─▒l─▒r.

Hipotalamus-hipofiz sisteminin i┼čleyi┼činde bir rahats─▒zl─▒k varsa, hormon miktar─▒ böbreklerin tübülündeki s─▒v─▒n─▒n ters emilimi olan geri emilim sürecini yürütmek için yetersiz kal─▒r. Bu durum, poliürinin geli┼čmesine yol açar.

Diabetes mellitusta, vücuttaki kandaki glikozun hücreleri taraf─▒ndan asimilasyon sürecinden sorumlu olan hormon insülininin yetersiz bir miktar─▒n─▒n tespit edildi─či bir durum ortaya ç─▒kar.

Ek olarak, insülin üretimi yeterliyse, diabetes mellitus ilerleyebilir, vücut hücreleri ise insüline dirençlidir. ─░kinci durumda, vücut hücreleri, karbonhidrat metabolizmas─▒nda ve kandaki glikoz birikiminde bir bozulmaya yol açan glukoz al─▒m oran─▒n─▒ durdurur veya azalt─▒r.

Diyabetes mellitus ve ┼čeker olmayan diyabet aras─▒ndaki fark─▒ anlamak için, her iki hastal─▒─č─▒n ba┼člang─▒ç ÔÇőÔÇőnedenlerini anlamak için gereklidir.ki┼či.

┼×eker ve ┼čeker hastal─▒─č─▒ insipidusun nedenleri


Vücuttaki diyabet iki tipte olabilir. ─░nsanda ilk tipte bir hastal─▒─č─▒n geli┼čmesiyle birlikte, pankreas, vücudun glikozu do─čru ┼čekilde asimile etmesi için gerekli olan hormon insülinini tamamen durdurur.

─░kinci tip diyabetin geli┼čmesiyle birlikte vücutta pankreatik insülin üretmeye devam eder, ancak doku hücreleri taraf─▒ndan asimilasyon sürecinde bozulmalar vard─▒r. Her iki i┼člem de hastan─▒n kan─▒ndaki glikoz seviyesinde önemli bir art─▒┼ča neden olur. Bu bozukluklar─▒n bir sonucu olarak, vücut idrar üretim hacminde bir art─▒┼ča yol açan telafi edici mekanizmalar─▒ içerir.

Böylece vücut idrar ile dokulardan fazla glikoz ç─▒karmaya çal─▒┼č─▒r. Üretilen idrar─▒n artan hacmi, vücudun susuz kalmas─▒na yol açan s─▒k idrara ç─▒kmaya neden olur.

Diyabet insipidusun nedenleri ┼čunlard─▒r:

 1. Hipotalamus veya hipofiz bezinde tümör geli┼čimi.
 2. Beynin hipotalamik-hipofiz bölgesindeki kanser tümörlerinin metastazlar─▒n─▒n olu┼čumu.
 3. Hipotalamus-hipofiz sisteminin i┼čleyi┼čindeki rahats─▒zl─▒klar.
 4. ┼×iddetli kraniocerebral yaralanma.
 5. Hastal─▒─č─▒n geli┼čimine kal─▒tsal yatk─▒nl─▒k vücutta varl─▒─č─▒.
 6. Vasopressine yan─▒t olarak böbrek dokusunun çal─▒┼čmas─▒nda patolojiler.
 7. Bir anevrizman─▒n olu┼čmas─▒ veya kan damarlar─▒n─▒n t─▒kanmas─▒.
 8. Menenjit veya ensefalitin baz─▒ formlar─▒nda vücut geli┼čtirme.
 9. Hend-Schüller-Christen sendromu, histositlerin aktivitesinde patolojik bir art─▒┼č ile karakterize edilir.

Her iki hastal─▒k da artm─▒┼č susamaya e┼člik eder, ancak baz─▒ durumlarda, artan susama ve büyük miktarda idrar─▒n serbest kalmas─▒n─▒n psikojenik olabilece─čini unutmay─▒n.

Diyabetes mellitus ve diyabet insipidus tan─▒s─▒


┼×eker ve ┼čeker hastal─▒─č─▒ insipidusundan muzdarip insanlar artan susuzluk ve bol miktarda idrar ç─▒k─▒┼č─▒ndan muzdariptir. Bu belirtiler ortaya ç─▒karsa, doktorunuza ve endokrinolojinize dan─▒┼čarak konsültasyon ve muayene için en k─▒sa zamanda dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z.

Diyabetes mellitus geli┼čtiren ki┼čiler, glikozun içerildi─či, daha yüksek özgül a─č─▒rl─▒─ča sahip idrar─▒n özgül a─č─▒rl─▒─č─▒na sahip olmalar─▒ bak─▒m─▒ndan farkl─▒d─▒r.─░drarda insanda diyabet insipidus geli┼čmesi durumunda, ┼čeker içeri─či tespit edilmez ve olu┼čan idrar─▒n yo─čunlu─ču normun alt─▒ndad─▒r.

Diyabet insipidusun saptanmas─▒ için s─▒v─▒ al─▒m─▒n─▒n k─▒s─▒tlanmas─▒ ile bir test yap─▒l─▒r. S─▒v─▒ al─▒m─▒n─▒n k─▒s─▒tlanmas─▒ ile kan bas─▒nc─▒ dü┼čürülür ve kalp h─▒z─▒ artar. Vazopressinin vücuda girmesine yan─▒t olarak, bas─▒nç normalle┼čir ve diürez azal─▒rsa, diyabet insipidus tan─▒s─▒ doktora yapan doktor taraf─▒ndan onaylan─▒r.

Bir ki┼čide doymam─▒┼č diyabet varl─▒─č─▒n─▒ do─črulamak için, ek testler reçete edilir:

 • idrar yo─čunlu─čunun belirlenmesi;
 • Türk eyer ve kafatas─▒n─▒n radyografik muayenesi;
 • bo┼čalt─▒msal ürografi;
 • ultrason muayenesi;
 • echoencephalography.

Ayr─▒ca, a┼ča─č─▒daki uzmanlar taraf─▒ndan hastan─▒n muayenesi ve muayenesi yap─▒lmas─▒ tavsiye edilir:

 1. bir nöropatolog;
 2. bir beyin cerrah─▒;
 3. göz doktoru.

Diyabeti tan─▒mlamak için öncelikle içindeki glukoz içeri─či için biyokimyasal kan testi kullan─▒l─▒r.

Diyabetes mellitusun saptanmas─▒ için farkl─▒ ko┼čullar alt─▒nda hastan─▒n kan─▒ndaki glukoz miktar─▒n─▒ belirlemek için çe┼čitli testler yap─▒l─▒r.

Açl─▒k kan glukoz seviyesini belirlerken, norm normal olarak 3.5-5.5 mmol / l aral─▒─č─▒nda dalgalanma yapmal─▒, yedikten sonra bu rakam 11.2 mmol / l'yi geçmemelidir. Bu göstergelerin a┼č─▒lmas─▒ durumunda, bir ki┼činin diyabetli oldu─čunu güvenle iddia edebilirsiniz.

Daha do─čru te┼čhis için, insan vücudunda hangi tip diyabet geli┼čti─čine izin veren ek vücut muayeneleri yap─▒l─▒r.

Hastal─▒k için do─čru tedavi rejimini seçmek için diyabet tipinin belirlenmesi gereklidir.

Diyabetes mellitus ve diyabet insipidus tedavisi


Diyabet insipidusun tedavisi için yöntemlerin seçimi, hastal─▒─č─▒n vücutta geli┼čimini tetikleyen nedene ba─čl─▒d─▒r. Hastal─▒─č─▒n nedeni, hipotalamus veya hipofiz bezinin tümörünün görünümü ve ilerlemesi ise, o zaman öncelikle tümör süreciyle mücadele etmek için tedavi süreci gereklidir. Bu durumda radyasyon ve kimyasal tedavi yard─▒m─▒ ile tedavi yap─▒l─▒r. Gerekirse, tümörü ç─▒karmay─▒ amaçlayan cerrahi müdahale gerçekle┼čtirilir.

Diyabet insipidusun nedeninin vücuttaki iltihaplanma sürecinin geli┼čmesi durumunda, beynin yap─▒lar─▒ ile ili┼čkili olarak antibiyotik ve anti-enflamatuar ilaçlar reçete edilir. Tedavi s─▒ras─▒nda hastaya vazopressin içeren ilaçlar reçete edilir. Bu tür ilaçlar─▒ alman─▒n amac─▒, vücuda, hipotalamus-hipofiz sistemi çal─▒┼čmas─▒ndaki rahats─▒zl─▒klar─▒n neden oldu─ču, yetersizli─či olan vazopresin hormonu sa─člamakt─▒r.

─░laçlar─▒n atanmas─▒ ve bir tedavi rejiminin geli┼čtirilmesi, hastan─▒n vücudunun bireysel özelliklerini hesaba katarak kat─▒lan hekim taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir.

Diyabet insipidusun aksine, diyabet mellitus, özel diyete, ─▒l─▒ml─▒ egzersize ve hormon insülini içeren ilaçlar─▒n uygulanmas─▒na s─▒k─▒ s─▒k─▒ya ba─čl─▒ olarak tedavi edilir.

Birkaç farkl─▒ insülin vard─▒r. Çe┼čitli insülinlerin al─▒nmas─▒ ve birle┼čtirilmesi için plan─▒n seçimi, hastan─▒n bedeni ve bireysel özelliklerinin incelenmesi s─▒ras─▒nda elde edilen sonuçlar dikkate al─▒narak endokrinolog taraf─▒ndan geli┼čtirilmi┼čtir.Diyabetik bir hastaya yönelik bir diyet, diyabetik bir doktor taraf─▒ndan, hastan─▒n bireysel özelliklerini de dikkate alarak geli┼čtirilir.

Bu makaledeki videoda Elena Malysheva diyabet insipidus gibi bir hastal─▒k hakk─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi sahibi olacak.

Videoyu izle: KAN ┼×EKER─░ NEDEN Y├ťKSEL─░R, NASIL ├ľL├ç├ťL├ťR, D├ť┼×├ťR├ťL├ťR ve KA├ç OLMALI?

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: