Diabetes mellitusta ­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆC-peptidler

Diabetes mellitusta c-peptidlerin analizi nedir?

Herhangi bir tür ┼čeker hastalar─▒nda da sostoyaniya.V özellikle plazma glükoz izlemek sahip hasta izleme için son derece önemlidir. Bu prosedür bireysel te┼čhis cihazlar─▒ – glukometreler ile uygulanabilir. Fakat daha az önemli olan, C-peptid için analizdir – vücutta insülin üretiminin bir göstergesi ve karbonhidrat metabolizmas─▒. Böyle bir analiz, sadece laboratuarda yap─▒l─▒r: Prosedür diyabetin her iki tip diyabet hastalar─▒nda düzenli yap─▒lmal─▒d─▒r.

C-peptid nedir

Bu ┼čekilde, C-peptid dolayl─▒ insülin seviyesini gösterir: proinsulina.S-peptid ve insülin ikinci olu┼čumu s─▒ras─▒nda ayr─▒l─▒r – – ─░nsan vücuduna sentezlenen bir sabit parças─▒ C-peptid: T─▒bbi bilimi a┼ča─č─▒daki tan─▒m─▒ verilmektedir.

C-peptid için bir analizin atand─▒─č─▒ ana durumlar:

 • Diyabetes mellitus tan─▒s─▒ ve tip I ve II diyabetin farkl─▒la┼čmas─▒;
 • ─░nsülinoma (benign veya malign pankreatik tümör) tan─▒s─▒;
 • (Onkoloji vücutta) ç─▒kar─▒lmas─▒ndan sonra pankreas dokusu i┼člev kal─▒nt─▒lar─▒n─▒n tan─▒mlanmas─▒;
 • Karaci─čer hastal─▒klar─▒n─▒n te┼čhisi;
 • Polikistik yumurtal─▒klar─▒n te┼čhisi;
 • Karaci─čer hastal─▒klar─▒nda insülin düzeylerinin de─čerlendirilmesi;
 • Diyabet tedavisinin de─čerlendirilmesi.


C-peptid vücutta nas─▒l sentezlenir? Pankreasta üretilen proinsülin (daha kesin olarak pankreatik adac─▒klar─▒n ╬▓-hücrelerinde), 84 amino asit kal─▒nt─▒s─▒ içeren büyük bir polipeptit zinciridir. Bu formda, madde hormonal aktiviteden yoksundur.

─░naktif proinsülinin insüline dönü┼čümü, proinsülinin, hücrelerin içindeki ribozomlardan, salg─▒lanan granüllere, molekülün k─▒smi ayr─▒┼čmas─▒ yöntemiyle yer de─či┼čtirmesinin bir sonucu olarak ortaya ç─▒kar. Ayn─▒ zamanda, ba─člant─▒ peptidi veya C-peptidi olarak adland─▒r─▒lan 33 amino asit kal─▒nt─▒s─▒, zincirin bir ucundan ayr─▒l─▒r.

Kanda, böylece, C-peptid ve insülin miktar─▒ aras─▒nda belirgin bir korelasyon vard─▒r.

─░çindekilere geri dön

Neden C-peptid analizi yap─▒l─▒r?

Konunun net bir ┼čekilde anla┼č─▒lmas─▒ için, laboratuvarlar─▒n neden gerçek insülin üzerinde de─čil, C-peptid üzerinde analizler gerçekle┼čtirdi─čini anlamak gerekir.

Bu, a┼ča─č─▒daki durumlarda kolayla┼čt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r:

 • Kan dola┼č─▒m─▒ndaki peptidin yar─▒ ömrü insülininkinden daha uzun oldu─čundan, ilk gösterge daha kararl─▒ olacakt─▒r;
 • C-peptidin immünolojik analizi, insülin üretimini kandaki sentetik bir sentetik hormonun varl─▒─č─▒na kar┼č─▒ bile ölçmeye izin verir (t─▒bbi aç─▒dan – C-peptid, insülin ile bir "çapraz" vermez);
 • C-peptid analizi, tip 1 diyabetli hastalarda meydana gelen vücutta otoimmün antikorlar─▒n varl─▒─č─▒nda bile insülin seviyesinin yeterli bir tahminini sa─člar.

T─▒bbi insülin preparatlar─▒ bir C-peptidi içermez, bu nedenle serumda bu bile┼či─čin saptanmas─▒, tedavi gören hastalarda pankreastaki beta hücrelerinin i┼člevinin de─čerlendirilmesine izin verir. Bazal C-peptidin seviyesi ve özellikle de bu maddenin glikoz ile yüklenmesinden sonra konsantrasyonu, hastan─▒n insüline duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒n (veya direncinin) varl─▒─č─▒n─▒ belirlemesine izin verir. Böylece, remisyon veya alevlenme a┼čamalar─▒ olu┼čturulmakta ve terapötik önlemler düzeltilmektedir.
Hu┼č a─čac─▒ suyu diyabet mellitusunda faydal─▒ m─▒d─▒r? Bu içece─čin kullan─▒m─▒ nedir?

Bir touti nedir? Mucizevi eyleminin s─▒rr─▒ nedir? Bu makalede daha fazlas─▒n─▒ okuyun.

Diyabet tedavisinde hangi kategorilerde hipoglisemik ilaçlar (tabletler) kullan─▒l─▒r?

diyabet alevlenme (özellikle tip I) s─▒ras─▒nda kanda C-peptid içeri─či dü┼čüktür: endojen (iç) insülin eksikli─či do─črudan bir kan─▒t. Ba─člaç peptidin konsantrasyonunun incelenmesi, farkl─▒ klinik durumlarda insülinin salg─▒lanmas─▒n─▒ de─čerlendirmeyi mümkün k─▒lar.

insülin ve C-peptid oran─▒ hasta ili┼čkili karaci─čer hastal─▒klar─▒nda mevcut oldu─ču zaman de─či┼čebilir ve pochek.Insulin karaci─čer parankimas─▒nda esas metabolize edilmi┼čti ve C-peptid böbrekler yoluyla at─▒l─▒r. Böylece, C-peptid ve insülin miktar─▒n─▒n göstergeleri, karaci─čer ve böbrek için verilerin do─čru olarak anla┼č─▒lmas─▒ için önemli olabilir.

─░çindekilere geri dön

C-peptid testi nas─▒l yap─▒l─▒r?

Aksi endokrinoloji belirtilmedi─či sürece, kan C-peptid analizi, genellikle, aç karn─▒na gerçekle┼čtirilir (yani uzman metabolizmas─▒ ile ilgili hastal─▒ktan ┼čüphe ele al─▒nmas─▒ gerekir). Kan ba─č─▒┼č─▒ öncesi oruç süresi 6-8 saattir: kan ba─č─▒┼č─▒ için en uygun zaman uyan─▒┼čtan sonraki sabaht─▒r.


kendisi normalden farkl─▒ de─čildir kan örne─či al─▒nmas─▒, Viyana delinmi┼č, kan (tüp bazen jel ile birlikte kullan─▒l─▒r) bir bo┼č tüp içine çekilir.Venepunkturdan sonra hematom olu┼čmas─▒ durumunda, doktor ─▒s─▒nma kompresini reçete eder. Al─▒nan kan, santrifüjden geçirilerek serumun ayr─▒lmas─▒, dondurulmas─▒ ve daha sonra reaktiflerin kullan─▒lmas─▒yla bir mikroskop alt─▒nda bir laboratuarda incelenir.

Bo┼č bir midede, kandaki C-peptid seviyesi normlara kar┼č─▒l─▒k gelir veya alt s─▒n─▒r─▒ndad─▒r. Bu, doktorlara do─čru te┼čhis için bir sebep vermez. Bu gibi durumlarda uyar─▒lm─▒┼č test.

Uyar─▒c─▒ faktörler olarak, a┼ča─č─▒daki önlemler uygulanabilir:

 • Bir insülin antagonisti – glukagon (hipertansiyonu olan insanlar böyle bir prosedür kontrendikedir) enjeksiyonlar─▒;
 • Analizden önce normal kahvalt─▒ (2-3 "ekmek ünitelerini kullanmaya yetecek").

Te┼čhis için ideal seçenek 2 testtir:

 • aç karn─▒na analiz,
 • uyar─▒lm─▒┼č.

Aç karn─▒na test edildi─činde su içmesine izin verilir, ancak analizin sonucunun do─črulu─čunu etkileyebilecek herhangi bir ilaç kullanmaktan kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z. T─▒bbi nedenlerle ilaçlar─▒n iptal edilememesi halinde, bu durum ba┼čvuru formunda belirtilmelidir.

Analiz için minimum süre 3 saattir.-20 ° C s─▒cakl─▒kta saklanan ar┼čiv serumu 3 ay süreyle kullan─▒labilir.

─░çindekilere geri dön

C-peptidleri için analiz endeksleri ile gösterildi─či gibi

Serum C-peptid seviyesindeki dalgalanmalar, kandaki insülin miktar─▒n─▒n dinami─čine kar┼č─▒l─▒k gelir. Bo┼č bir midede peptit içeri─činin normu, 0.78 ila 1.89 ng / ml aras─▒nda de─či┼čmektedir (SI sisteminde 0.26-0.63 mmol / 1).

─░nsülinoma tan─▒s─▒ ve yanl─▒┼č (gerçek) hipoglisemiden farkl─▒la┼čmas─▒ için C-peptid seviyesinin insülin seviyesine oran─▒ belirlenir.

Oran, bu de─čerin bir veya daha az─▒na e┼čitse, bu, iç insülinin artm─▒┼č bir olu┼čumunu gösterir. Göstergeler 1'den büyükse, bu harici insülinin giri┼činin kan─▒t─▒d─▒r.

─░çindekilere geri dön

Artan seviye

C-peptid seviyesi artt─▒─č─▒nda, a┼ča─č─▒daki patolojileri gösterebilir:

 • Tip 2 diyabet;
 • insülinoma;
 • Itenko-Cushing Hastal─▒─č─▒ (adrenal bezlerin hiperfonksiyonundan kaynaklanan nöroendokrin hastal─▒k);
 • Böbrek yetmezli─či;
 • Karaci─čer hastal─▒klar─▒ (siroz, hepatit);
 • Polikistik yumurtal─▒k;
 • Erkek tipi obezite;
 • Östrojenlerin, glukokortikoidlerin ve di─čer hormonal ilaçlar─▒n uzun süreli kullan─▒m─▒.

Yüksek bir C-peptid seviyesi (ve dolay─▒s─▒yla insülin), oral glikoz dü┼čürücü ajanlar─▒n uygulanmas─▒n─▒ belirtebilir. Bu ayr─▒ca, beta hücrelerinin pankreas transplantasyonunun veya organ transplantasyonunun bir sonucu olabilir.


Diyabetlerde hangi g─▒dalar yasaklanm─▒┼čt─▒r? Kaç─▒n─▒lmas─▒ daha iyi olan nedir?

Yedek aspartam – ┼čeker hastal─▒─č─▒nda ┼čeker yerine aspartam kullan─▒lmas─▒na de─čer mi? Art─▒lar─▒ ve eksileri nelerdir? Daha fazla bilgi burada.

Diyabetin bir komplikasyonu olarak katarakt? Nedenleri, belirtileri, tedavisi.

─░çindekilere geri dön

Dü┼čük seviye

Norm ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda dü┼čük, C-peptid seviyesi ┼ču durumlarda gözlemlenir:

 • Tip 1 diyabet;
 • Yapay hipoglisemi;
 • Pankreas kald─▒rmak için radikal operasyonlar.

C-peptid fonksiyonlar─▒

Yak─▒n zamanda, amino asit zincirinin bu streç biyolojik olarak inaktif ve insülin olu┼čumu s─▒ras─▒nda bir yan ürün oldu─ču dü┼čünüldü kadar vücutta C-peptid gerekiyor neden: okuyucu me┼čru bir soru olabilir. Ama Endokrinoloji ve Diyabetoloji son çal─▒┼čmalar madde özellikle diyabetli hastalar için, yarars─▒z de─čildir ve vücutta bir rol oynar sonuca yol açt─▒.

insülin diyabet hastalar─▒ ile C-peptid ile birlikte uygulanmas─▒ nefropati (böbrek yetmezli─či), nöropati ve anjiyopati (vasküler ve sinir hasar─▒, s─▒ras─▒yla) .A insülin yak─▒n gelecekte diyabetiklerde tatbik edilmesi, hastal─▒─č─▒n gibi ciddi komplikasyonlar─▒n önlenmesi için bu Onaylanmayan raporlar C-peptidin preparatlar─▒, ancak ┼čimdiye kadar bu tür tedavilerin olas─▒ riskleri ve yan etkileri klinik olarak belirlenmemi┼čtir. Bu konudaki büyük ölçekli ara┼čt─▒rmalar henüz gelmedi.

─░çindekilere geri dön

Videoyu izle: Diyabet i├žin Siyah Tohum Ya─č─▒ Nas─▒l Kullan─▒l─▒r

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: