Abetes´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ Diabetes mellitus'un etkili telafisi

Diabetes mellitus i├žin tazminat

Diabetes mellitus için tazminat

Genel anlamda diyabetin telafisi, belirli insan parametrelerinin normuna indirgedir. Bunlar çok önemli olmas─▒na ra─čmen sadece laboratuvar göstergeleri (açl─▒k ┼čekeri, yemeklerden sonra, idrarda glikoz, kolesterol vb.) De─čil, ayn─▒ zamanda vücut a─č─▒rl─▒─č─▒, tansiyonu da içerir.

SD telafisi için hastan─▒n kan bas─▒nc─▒n─▒, vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ düzenli olarak izlemesi, daha fazla hareket etmesi, beslenmenin do─črulu─čunu gözlemlemesi ve ana göstergeler için düzenli olarak test yapmas─▒ gerekir. Ayn─▒ zamanda farkl─▒ analizler için son tarihler farkl─▒d─▒r.

─░nternette toplad─▒─č─▒m makalelerde, hastan─▒n durumunun kontrolü ve diabetes mellitus için tazminat ile ilgili daha fazla bilgi a┼ča─č─▒dad─▒r.

Diyabet için tazminat

Diyabeti telafi ederek, kan glikoz seviyelerini normal s─▒n─▒rlar içinde tutmak gerekir. Normal parametrelerin korunmas─▒, hastal─▒─č─▒n komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltacakt─▒r. Diyabet tedavisi onun tazminat─▒d─▒r.

Diyabetikler, tüm önemli konularda yard─▒mc─▒ olacak bir doktorun deste─čiyle bu konuyu kendi ba┼člar─▒na ele almal─▒d─▒r.Ancak doktor her gün olmad─▒─č─▒ için, her diyabetik hasta kendi hastal─▒─č─▒n─▒ kontrol etmeyi ve diyabetin düzgün bir ┼čekilde telafi etmeyi ö─črenmelidir.

Diyabet tazminat konular─▒na özel dikkat gösterilmesi önemlidir. Sa─čl─▒─č─▒n─▒z, süreniz ve hayat─▒n yararl─▒l─▒─č─▒ buna ba─čl─▒d─▒r. Diyabetin telafisini kontrol etmek için, hem t─▒bbi laboratuvarda hem de ohm'da düzenli olarak yap─▒lmas─▒ gereken testlerin yap─▒lmas─▒ gerekmektedir. Sürekli analizler ara┼čt─▒rmay─▒ içerir:

 • kan ┼čekeri seviyesi;
 • idrardaki ┼čeker konsantrasyonu;
 • idrarda aseton varl─▒─č─▒.

Diyabeti telafi etmek için kan glukoz seviyesi her gün 4-5 kez kontrol edilmelidir. Kandaki ┼čeker seviyesini sürekli olarak izlemesine yard─▒mc─▒ olaca─č─▒ndan ve bu sayede artmas─▒na veya azalmas─▒na do─čru tepki verece─činden, bu tür ölçümler optimumdur.

Diyetle, yetkili insülin tedavisi ile, ölçümlerin say─▒s─▒ biraz azalt─▒labilir. Ancak, diyabet için ne kadar iyi telafi edemeyece─činize bak─▒lmaks─▒z─▒n, kan ┼čekeri ölçümlerinin en az 2 kez (sabahlar─▒ aç karn─▒na ve ak┼čamlar─▒) yap─▒lmas─▒ gerekti─či unutulmamal─▒d─▒r.

Kompanse diyabet, kan ┼čekerinin yakla┼č─▒k normal tutulabilece─či bir durumdur. Bu durumda komplikasyon olas─▒l─▒─č─▒ minimaldir. Diyetin, insülin, tabletlerin, fiziksel aktivitenin yard─▒m─▒ ile diyabetin telafi edilmesi gereklidir.

Önemli: Subcompensated diabetes, kan glikoz de─čerlerinin kompanzasyon ve dekompansasyon aras─▒ndaki bo┼člukta oldu─ču bir durumdur. Bu durumda komplikasyon riski de korunur. Ancak, dekompansasyondan daha fazla tezahür etmeleri zaman al─▒r.

Dekompanse diyabet, kan glukoz seviyelerinin sürekli veya s─▒kl─▒kla yükseldi─či bir durumdur. Bu durumda, komplikasyon olas─▒l─▒─č─▒ çok yüksektir.

Tazminat kriterleri ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • glikozlu hemoglobin (son üç ay boyunca ortalama kan ┼čekeri seviyesi)
 • postprandiyal kan glikozu (yutman─▒n ard─▒ndan 1.5-5 saat sonra kan ┼čekeri)
 • oruç glisemi
 • yatmadan önce glisemi

─░yi bir diyabet tazminat─▒ durumunda idrarda glikoz tayini ayda en az 1 yap─▒lmal─▒d─▒r.Kan ┼čekeri genellikle yüksekse, idrardaki glukoz konsantrasyonu daha s─▒k kontrol edilmek istenir.

Evde, idrardaki ┼čekerin tan─▒m─▒ özel test ┼čeritleri kullan─▒larak yap─▒l─▒r. ─░drarda, analiz ┼čeker varl─▒─č─▒ olmad─▒─č─▒n─▒ ortaya ç─▒karmal─▒d─▒r, çünkü varl─▒─č─▒ diyabetin zay─▒f telafisinin kan─▒t─▒d─▒r.

─░drardaki ┼čekerin varl─▒─č─▒nda, diyet, insülin veya tabletlerin dozaj─▒n─▒ gözden geçirmek için bir doktor görmeniz gerekir.

─░drarda idrarda ┼čeker bulundu─čunda, vücutta aseton-keton cisimlerinin varl─▒─č─▒n─▒ belirlemek için ek bir analiz yap─▒lmal─▒d─▒r. Bu çal─▒┼čmalar evde özel test ┼čeritleri kullan─▒larak da yap─▒lmaktad─▒r.

Aseton göstergeleri, özel bir test ┼čeridinin rengindeki de─či┼čikliktir. Rengin yo─čunlu─ču, idrardaki aseton seviyesini belirler. Özetlemek gerekirse, iyi diyabet tazminat─▒n─▒n göstergeleri:

 • kan ┼čekeri – 3,5 – 8 mmol / l
 • ─░drarda glukoz – 0 – 0.5%
 • AD (kan bas─▒nc─▒) – 130/80'den fazla de─čil
 • vücut a─č─▒rl─▒─č─▒ – optimal ya┼č

Diabetes mellitus'un telafisi için temel kriterler

Birço─čumuz do─čru te┼čhis ve te┼čhis için doktora kalm─▒┼č oldu─čuna inan─▒yorum. Bu ifadeye meydan okumak zordur, ama … Bir tane var.

Ne yaz─▒k ki, ço─ču zaman bir ki┼či bir endokrinologa ula┼č─▒r ve diyabet te┼čhisi ilk önce göz, böbrek, kardiyovasküler ve sinir sistemi hasar─▒nda ciddi de─či┼čiklikler ve komplikasyonlar oldu─ču zaman ortaya ç─▒kar. Bu önlenebilir.

Bu nedenle, kandaki glükozun normal içeri─či hakk─▒nda bilgi, diyabetin varl─▒─č─▒ndan ┼čüphelenilen belirtilere, yaln─▒zca bir sa─čl─▒k çal─▒┼čan─▒ taraf─▒ndan de─čil, ayn─▒ zamanda diyabetli veya riskli bir ki┼či taraf─▒ndan da gereklidir:

 • ─░lk olarak, kendi durumlar─▒n─▒ izlemek için
 • ikinci olarak, belki de, hastal─▒k hakk─▒nda ┼čüphelenen ba┼čka bir ki┼či için bir uzmana ba┼čvurman─▒z─▒ tavsiye etmek için.

Tip 1 diabetes mellitus tezahürü oldu─čunda, belirgin bir susama, s─▒k idrara ç─▒kma, vücut a─č─▒rl─▒─č─▒nda bir azalma vard─▒r. Bu özellikler tip 2 diabetes mellitus için karakteristik de─čildir.

Dolayl─▒ olarak diabetes mellitus tip 2'yi hangi belirtiler gösterebilir? Genital bölgede ka┼č─▒nt─▒ Bu ve ka┼č─▒nt─▒, püstüler deri lezyonlar─▒ ve mantar t─▒rnak enfeksiyonlar─▒, deri deskuamasyon ve ayaklarda onun a┼č─▒r─▒ keratinizasyon, tekrarlayan (Mükerrer) konjonktivit, arpa, yaralar─▒n, kesiklerin yoksul ┼čifa, di┼č problemleri – di┼četi iltihab─▒, stomatit, periodontitis (di┼člerin gev┼čemesi).

Glisemik (kan glukoz) Ne göstergeler norm oldu─čunu ve hangilerinin sizi uyarmak ve yapmak mümkün oldu─čunca çabuk doktor endokrinolo─ča adrese gerekir?

Bir parmak al─▒nan normal kan glukoz seviyeleri, aç karn─▒na veya ö─čün analiz ve belirlenmesi sonras─▒nda ba─čl─▒d─▒r nerede glikoz içeri─či: tam kan veya plazma. Bu analizi vazgeçmek ve kararl─▒ üzere o zaman bilmeniz gereken sonuçlar─▒ elde etmek için, burada glikoz içeri─či (tam kan veya plazma).

Karbonhidrat metabolizmas─▒ ihlalleri için kriterler

Tan─▒ genellikle sözde glikoz tolerans testi (GTT) kullan─▒l─▒r aç─▒kl─▒─ča kavu┼čturmak için, özü olan zaman─▒nda ve yeterli ┼čekilde kandaki insülinin yerle┼čtirilmi┼č Pankreas kabiliyetini test etmektir.Bunu yapmak için 75 gram glikoza ihtiyac─▒n─▒z var.

Bu test, normal açl─▒k glisemisi ile bile, gizli, kendini gösterebilen karbohidrat metabolizmas─▒ bozukluklar─▒n─▒ tan─▒mlaman─▒za olanak tan─▒r.

Erdo─čan özellikle kilolu ki┼čiler, ailede diyabet öyküsü için endikedir, koroner kalp hastal─▒─č─▒ ve erken tan─▒ için hipertansiyon (diyabet hiçbir belirti olmasa bile) varl─▒─č─▒. Sonuçta, s─▒zan diabetes mellitus çok kurnaz.

Konsey: Bu kriterlere dayanarak bir te┼čhis yap─▒l─▒r. Diyabete ek olarak, karbohidrat metabolizmas─▒n─▒n ba┼čka tür ihlalleri vard─▒r: bozulmu┼č glukoz tolerans─▒ ve bozulmu┼č açl─▒k glisemi.

Bu daha az bu ko┼čullar ilerler vakalar─▒n yakla┼č─▒k% 30 oldu─čundan, yine kendisine ve hastadan dikkat edilmesi gereken de─či┼čiklikleri (gerek tatl─▒lar s─▒n─▒rlama, kilolu azalt─▒lmas─▒, fiziksel aktivitenin artmas─▒) ve hekim taraf─▒ndan i┼čaretlenmi┼č Diabetes mellitus ve ayn─▒ say─▒da vakada iyile┼čme vard─▒r.

Çok ki┼čiye ba─čl─▒d─▒r: gelecekte diyabet veya karbonhidrat metabolizmas─▒n─▒n ilk ihlallerinde geli┼čeceknormalize. Hat─▒rlaman gereken en önemli ┼čey:

Parmaktan al─▒nan kandaki normal glikoz seviyesi:
tam kanda:

 • aç karn─▒na – 3,5 ila 5,5 mmol / l;
 • Yemeklerden 2 saat sonra – 7.8 mmol / l'den az;

Plazmada:

 • aç karn─▒na – 6,1 mmol / l'ye kadar;
 • Yemekten 2 saat sonra – 8.9 mmol / l'den az.

Mmol / l – kan ┼čekeri ölçüm birimidir. Baz─▒ araçlar sonucu% mg olarak vermektedir. dönü┼čtürme faktörüdür (cihazlar çok rahat de─čildir unutulmamal─▒d─▒r olsa ve orada oldukça nadir,) – mmol / L bir sonuç elde etmek amac─▒yla, 18 mg,% sonucu bölmek için gereklidir.

Glikozun nerede tespit edildi─čini nereden biliyorsunuz? Ancak en tam kan üzerinde (düzeltilmi┼č) kalibre ülkemizde ve Avrupa'da glukometrelere kullan─▒lan: Bu analiz yapmak teknisyenine sormak olabilir ve size kendini kontrol geçirmek ve kendinizi (glikoz belirlenmesi için portatif cihaz) glikoz Meter düzeyini belirlemek, sen bilmeli istisnalar var.

Örne─čin, yeni bir ┼čirket LifeScan Glucometer – Ak─▒ll─▒ Skan plazmada kalibre, yani glukoz içeri─čini belirlemek için daha do─čru oldu─ču için bu konuda, kan plazmas─▒nda ┼čekeri seviyesini, hem de laboratuar aletleri ço─čunlu─ču belirler.

Plazmadaki e┼čde─čer glikoz konsantrasyonu bütün kan konsantrasyonlar─▒ dönü┼čtürmek için dönü┼čtürme faktörü 1.1 e┼čittir. Uzun süreli asemptomatik hiperglisemi ilk kez ki┼či diyabet komplikasyonlar─▒ndan kaynaklanan ┼čikayetleri doktora gitmek gerçe─čine götürür.

Bu (çünkü katarakt veya retinopatinin) azalt─▒lm─▒┼č vizyonu hakk─▒nda göz doktoruna bir itiraz, (DKH ile ba─člant─▒l─▒) kalbimde a─čr─▒, ba┼č a─čr─▒s─▒ (hipertansiyon ile ili┼čkili), a─čr─▒ için ameliyattan eri┼čim konusunda terapist hitap olabilir ve bacaklarda so─čuk (alt uzuvlar─▒n ateroskleroz ile ili┼čkili), (beyin damarlar─▒ ve periferik sinirlerin lezyonlar─▒n ateroskleroz ile ili┼čkili) bacaklarda ba┼č a─čr─▒s─▒, ba┼č dönmesi, kramplar ve uyu┼čukluk yakla┼č─▒k nöroloji bir ça─čr─▒.

2 saat boyunca 11 mmol üzerinde yemek tam kan ve daha 12,1 / l sonra plazma içindeki glukoz fazla 6.9 mmol / l tekrarlanan iki çal─▒┼čmalar ve fazla 6.0 mmol / l ya da bütün kan içinde tan─▒mlanmas─▒ açl─▒k glisemisi mmol / plazma l, hem de idrar ayarlar─▒nda glikoz varl─▒─č─▒ diyabet tan─▒s─▒ konulabilmektedir.

Önemli olarak, diyabet genellikle zarar vermez.Ve bu asl─▒nda öyle. Tan─▒lar─▒n─▒ bilen pek çok hasta, normal kan ┼čekeri düzeylerini a┼čan ve kötü hissetmeyen göstergelerle ya┼čamaktad─▒r.

Fakat sorun ┼čudur: Ac─▒ çekti─činde, genellikle çok geç olur: Diyabet komplikasyonlar─▒n─▒n geli┼čti─či, körlük, kangren, kalp krizi veya inme, böbrek yetmezli─či ile tehdit etti─či anlam─▒na gelir.

Bununla birlikte, birçok hastan─▒n deneyimleri gösterdi─či gibi, diyabetini kontrol eden zeki bir ki┼či tehlikeden kaç─▒nabilir ve uzun bir hayat ya┼čayabilir.

Performans─▒n─▒z─▒ normlara ne kadar yakla┼čt─▒r─▒rsan─▒z, diyabetiniz daha iyi dengelenir, bu da diyabetik komplikasyonlar─▒n geli┼čmesi ve ilerlemesi için daha az risk anlam─▒na gelir (tabloya bak─▒n─▒z).

A┼ča─č─▒daki tablodan görülebilece─či gibi, glike (glikozile) hemoglobin gibi ba┼čka bir gösterge vard─▒r. Hem diyabet tan─▒s─▒ hem de hastal─▒k kontrolü için kullan─▒l─▒r. Bu nedir? Anlayal─▒m.

göstergetazminat
iyi (tazminat)tatmin edici (subcompensation)tatmin edici olmayan (dekompansasyon)
Kandaki glikoz seviyesi (mmol / l)
– aç karn─▒na
4,4-6,16,2-7,8>7,8
– yedikten sonra5,5-810'a kadar>10
HbA1c (N <% 6)<6,56,5-7,5>7,5
HbA1 (N <% 7.5)<8,08,0-9,5>9,5
─░drarda glukoz seviyesi (%)0<0,5>0,5
Toplam kolesterol içeri─či (mmol / l)<5,25,2-6,5>6,5
Trigliseritlerin içeri─či (mmol / l)<1,71,7-2,2>2,2
Vücut kitle indeksi, kg / (m)2
– erkekler
<2525-27>27
– kad─▒nlar<2424-26>26
Kan bas─▒nc─▒ (mm Hg)<140/85<160/95>160/95

Avrupa Diyabet Derne─či (EASD) 1998'de diyabet hastalar─▒nda vasküler komplikasyon geli┼čme riskini de─čerlendirmek için kriterleri gözden geçirdi ve önerdi.

göstergelerDü┼čük vasküler yaralanma riskiMajör vasküler yaralanma riskiKüçük damar tutulumu riski
HbA1c%ÔëĄ 6,26,2-7,5Ôëą 7,5
Glukoz: Yemekten sonra aç karn─▒na mmol / L (2 saat sonra)ÔëĄ 6,0
ÔëĄ 7,5
6,0
8,0
Ôëą 7,5
Ôëą 9,0
Kolesterol, mmol / l< 4,84,8-6,0> 6,0
Dü┼čük yo─čunluklu lipoproteinler (LDL), mmol / l< 3,03,0-4,0> 4,0
Yüksek yo─čunluklu lipoproteinler (HDL), mmol / l> 1,21,0-1,2<1,0
Trigliseritler, mmol / l< 1,71,7-2,2> 2,2
Kan bas─▒nc─▒, mm Hg. Mad.< 140/85140/85> 140/85

Di─čer kurulu┼člar─▒n glikozile hemoglobin (Hb A1c) hedef seviyesi için tazminat kriteri:

organizasyonGöstergenin de─čeri,%
Amerikan Diyabet Derne─či (ADA)5,5-7,0
Uluslararas─▒ Diyabet Federasyonu (IDF)6.5'ten az
Amerikan Klinik Endokrinologlar Birli─či (AACE)6.5'ten az

Hemoglobin (di─čer Yunan, ╬▒ß╝Ě╬╝╬▒ – kan ve Latin globus – toptan) k─▒rm─▒z─▒ kan hücrelerinde (k─▒rm─▒z─▒ kan hücreleri) bulunan, k─▒rm─▒z─▒ kan rengini veren ve en önemlisi hücreye oksijen ta┼č─▒y─▒c─▒s─▒ olan bir proteindir. Her insan─▒n ömür boyu bir kereden fazla verece─či ola─čan kan testi (parmaktan) yard─▒m─▒ ile hemoglobin seviyemizi ö─črenebiliriz.

Dikkat: kanda dola┼čan glikoz, glikozile hemoglobin olu┼čturan, hemoglobin dahil olmak üzere tüm proteinlere ba─članabilme yetene─čine sahiptir. Belirtilen ne (genellikle dengeleme diyabet karar edildi─či fazla fraksiyon) ve toplam hemoglobin yüzdesi olarak ifade o HbA1C (toplam glikozile hemoglobin) ya da NA1s.

Bu i┼člem normaldir. Diyabeti olmayan bir ki┼čide, HbA1c seviyesi% 4-6 aral─▒─č─▒ndad─▒r (cihaza ba─čl─▒ olarak olas─▒ düzeltmelerle). Diyabetle farkl─▒ bir tablo gözlenir.

Kan ┼čekeri seviyesinin hastal─▒─č─▒n kötü tazminat keskin yükselir ve gl─▒kos─▒lasyonunun i┼člemi (hemoglobin ba─članma) çok h─▒zl─▒ oldu─čunda. oksijen aktarma hücrelere eritrositleri dü┼čük, glikozile hemoglobin düzeyi yüksek, s─▒ras─▒yla, hücreler en iyi yolu, "refah─▒" yans─▒t─▒l─▒r edilmeyen ┼čekilde, oksijen eksikli─či.

Glisemi düzeyi ile glikoz hemoglobin düzeyi aras─▒nda do─črudan bir ili┼čki vard─▒r (Tabloya bak─▒n─▒z). E─čer son 2-3 ay ya┼čam─▒┼č kimin yukar─▒daki tabloda glikozile hemoglobin de─čerleri düzeyi, kan glikoz dolay─▒s─▒yla ortalama seviyesi, daha çok 16 mmol / L

HbA1c ortalama günlük glisemik seviyenin tam seviyesini bilmek isteyen biri için hesaplama formülü vermek:

Kan ┼čekeri = (33.3 x NbA1c – 86): 18.0 mmol / L.

glisemi glike hemoglobin düzeyleri ile Uyum

HbA1C,%HbA1c%Kan ┼čekeri seviyeleri
mmol / l (orta)
6,05,04,4
6,65,55,4
7,26,06,3
7,86,67,2
8,47,08,2
9,07,59,1
9,68,010,0
10,28,511,0
10,89,011,9
11,49,512,8
12,010,013,7
12,610,514,7
13,211,015,6

o "al─▒r" s─▒ras─▒nda bir eritrosit, ömrü yana glikoz 2 ay, bu nedenle, bu süre içinde bir insand─▒ ve ortada kan glikoz düzeyini söyleyebilir Glike hemoglobin düzeyi yarg─▒ç vard─▒r tazminat─▒n varl─▒─č─▒ veya yoklu─ču.

─░pucu! Geleneksel (ayda bir kez) analizi kana anda onun performans─▒ hakk─▒nda sadece konu┼čur ┼čeker seviyesini belirlemek için, ama asl─▒nda bile gün süre içinde nab─▒z h─▒z─▒ veya kan bas─▒nc─▒ rakamlar─▒ de─či┼čtirerek ayn─▒ ┼čekilde gösterge seviyesini de─či┼čtirmek için.

Bu nedenle, kan ┼čekeri, ayda 1'den fazla süresinin belirlenmesi analizi, karbonhidrat metabolizmas─▒ durumunu yarg─▒lamak için yeterli de─čildir.

Sonuç olarak, bir kararl─▒ bir bile┼čik olup, glikozile hemoglobin düzeyi, sonuçlar─▒, kan glikoz kan numune alma günü dalgalanmalar etkilenmeyen,Analiz teslim arifesinde güç, egzersiz bugün son 2 ayd─▒r karbonhidrat metabolizmas─▒n─▒n durumuna (kompanzasyon subindemnification, DEKOM-kompanzasyon) yans─▒tan nesnel bir göstergedir.

ABD Krall─▒k ve di─čer ülkeler yap─▒lan çok say─▒da ara┼čt─▒rma, glikozillenmi┼č hemoglobin düzeyi objektif diyabet iyi tazminat ve komplikasyon riski aras─▒ndaki ili┼čkiyi yans─▒t─▒r göstermi┼čtir.

Örne─čin ABD 10 y─▒l (1993 y─▒l─▒nda tamamland─▒) ve diyabet tip 1 diyabetli 1441 hastada kat─▒ld─▒ hangi süren diyabet ve komplikasyonlar─▒ DCCT (Diyabet Kontrol ve Komplikasyonlar─▒ Çal─▒┼čmas─▒) kontrolünde, üzerinde çok merkezli bir çal─▒┼čmada, bulunan normale yak─▒n oldu─ču Kandaki glikoz seviyesi, tüm diyabetik komplikasyonlar─▒n geli┼čimini engelleyebilir veya ilerlemesini engelleyebilir:

 • proliferatif olmayan retinopati -% 54-76
 • Pre-proliferatif ve proliferatif retinopati -% 47-56,
 • Böbreklerden ciddi komplikasyonlar -% 44-56,
 • sinir sisteminden kaynaklanan komplikasyonlar -% 57-69
 • Büyük gemiler -% 41 oran─▒nda.

Komplikasyon görülme s─▒kl─▒─č─▒, normale en yak─▒n olan glike hemoglobin seviyesinde minimaldir.1998 y─▒l─▒nda özetleniyor UKPDS'in (Birle┼čik Krall─▒k Prospektif Diyabet Çal─▒┼čmas─▒), – Ba┼čka bir örnek ─░ngiltere'de, yap─▒lan büyük çok merkezli bir çal─▒┼čmad─▒r

(Diyabet tip 2 diyabet ile 5.000 'den fazla hasta kat─▒ld─▒), yakla┼č─▒k 20 y─▒l süren UKPDS'de veriler, sadece% 1 glikosilli hemoglobin azalma göz, böbrek ve sinirlerdeki komplikasyonlarda% 30-35 azalmaya neden oldu─čunu göstermi┼čtir ve ayn─▒ zamanda% 18, inme, miyokard enfarktüsü riskini azalt─▒r -% 15, ve diyabetle ilgili ölüm% 25 azalma ile.

Bu verilere dayanarak, kendi kontrolü her 3 ayda a┼ča─č─▒da% 7 glikosillenmi┼č hemoglobin HbA1c seviyesini korumak için tavsiye edilir.

aksi takdirde diyabetin ciddi komplikasyonlar─▒n geli┼čimini önlemek mümkün de─čildir, beslenme, fiziksel aktivite, ilaç ve ki┼čisel geli┼čim: Yükselmi┼č glikozile hemoglobin göstergeleri derhal düzeltme ya┼čam tarz─▒ için ihtiyaç sinyaline.

Önemli: taraf─▒ndan di─čer göstergesi karbonhidrat metabolizmas─▒ bozukluklar─▒ veya diyabet tazminat varl─▒─č─▒n─▒ yarg─▒lamak için – bir Fruktozamini.

Fruktozamin, 1 ay boyunca gerçekle┼čen bir plazma proteinine sahip bir glikoz bile┼či─čidir.
Sa─čl─▒kl─▒ insanlarda normal fruktozamin indeksi 285 mmol / l'ye kadard─▒r, ayn─▒s─▒ diabetes mellitus için de geçerlidir.

400 mmol / l'den daha fazla olan gösterge, karbonhidrat metabolizmas─▒n─▒n ifade edilen dekompansasyonundan bahseder. Orta göstergeler – subcompensation hakk─▒nda.

Glisozlanm─▒┼č hemoglobinin aksine, fruktozamin seviyesi venöz kanda belirlenir. Fruktozamin için ortalama glisemi düzeyini (glisemik hemoglobin üzerinde yapt─▒─č─▒m─▒z gibi) yarg─▒lamak mümkün de─čildir.

Sa─čl─▒k gözlemlerinin periyodikli─či

Sa─čl─▒k durumu ile ilgili gözlemler yap─▒lmal─▒d─▒r:

 • günlük – kan ┼čekeri seviyesinin izlenmesi (aç karn─▒na ve yemekten 2 saat sonra); kan bas─▒nc─▒n─▒n ölçülmesi;
 • üç ayda bir – kan glikozile hemoglobin belirlenmesi; endokrinolog ziyareti;
 • y─▒lda bir – kolesterol seviyesinin (LDL, HDL) ölçülmesi; idrarda kolesterol seviyesinin ölçülmesi; okülist ziyareti; nörolo─ča ziyaret Cerrah─▒ ziyaret.

─░skemik olaylar─▒n ba┼člay─▒p ba┼člamad─▒─č─▒n─▒ kontrol etmek için y─▒lda bir kez veya daha s─▒k bir kardiyogram almak gerekir. Düzenli olarak (y─▒lda bir veya iki kez), komplikasyonlar─▒n ciddiyetine ba─čl─▒ olarak, ayak hastal─▒klar─▒ uzman─▒ ve vasküler cerrah – anjiyolo─ča bak─▒n.

Kendi kendini izlemeyi yaparken, özellikle insülin kullanan ki┼čiler için bir günlük tutmak tavsiye edilir. Bilgisayarda bir günlük tutmak uygundur, çünkü bilgisayar her türlü formu birle┼čtirmenize ve kullanman─▒za izin verir. Bir defterde veya büyük bir defterde geleneksel bir günlük yapabilirsiniz.

Diyabet için telafi kriterleri nelerdir?

Diyabet tedavisinin en önemli yönlerinden biri komplikasyonlar─▒n geli┼čmesine kar┼č─▒ olan muhalefettir. Bu diyabet için tazminat gerektirir. Diyabet komplikasyonlar─▒n─▒n olu┼čma riskini en aza indirmek için, diyabetin telafi edilmesi için çaba sarfetmek gerekir.

Ama bu ne anlama geliyor? Hangi parametrelerde gezinmek için?

 • Birincisi, iyi sa─čl─▒k, ama her zaman diyabet için iyi bir tazminat belirtisi de─čildir.
 • ─░kincisi, normal vücut a─č─▒rl─▒─č─▒ (Quetelet indeksi 20-24.9).
 • Üçüncü olarak, laboratuvar kriterleri:

Diyabet tedavisinin amaçlar─▒ndan biri komplikasyonlar─▒n önlenmesidir. Hasta düzenli olarak kan say─▒mlar─▒n─▒ ve uzmanlar─▒ ziyaret etmelidir. Ne s─▒kl─▒kla?

Gösterge ve do─črulama s─▒kl─▒─č─▒:

 • Gliselenmi┼č hemoglobin (HbA1c) her 3 ayda bir kontrol edilmelidir
 • Kan kolesterol seviyesi (tercihen di─čer lipid metabolizmas─▒ parametreleri) y─▒lda en az bir kez kontrol edilmelidir
 • Kan kreatinin y─▒lda en az bir kez kontrol edilmelidir
 • Her doktor ziyaretinde veya evde kan bas─▒nc─▒n─▒n kontrol edilmesi tavsiye edilir.
 • ─░drarda (mikroalbüminüri) protein en az y─▒lda bir kez izlenir
 • Y─▒lda en az bir kere göz doktorunun muayenesini yapmak
 • En az y─▒lda bir kez ayaklar─▒n t─▒bbi muayenesini yapmak

Diyabet için telafi etmek ne anlama geliyor?

Diabetes mellitus için tazminat kavram─▒nda sadece kan ┼čekerinin indeksi de─čil, ayn─▒ zamanda bir dizi gösterge vard─▒r. Hastalar─▒n ço─čunun tip II diyabet oldu─ču dü┼čünüldü─čünde, WHO Avrupa Grubu NIDD uzmanlar─▒ 1993 y─▒l─▒nda tip II diyabet kriterleri önermi┼člerdir (Tablo 11).

Diyabet için toplam telafi sabiti, uzun y─▒llar boyunca komplikasyon riskini% 50-70 oran─▒nda azalt─▒r.

Telafi Tip II Diabetes Mellitus için Kriterler

HALETazminat seviyesi iyiTazminat seviyesi tatmin ediciTazminat seviyesi zay─▒f
Açl─▒k glukoz, mmol / l4,4-6,77,8'den fazla de─čil7.8'den fazla
Yedikten sonra bir saat sonra glikoz seviyesi, mmol / l4,4-8,9En fazla 1010'dan fazla
─░drarda glukoz,%0% 0.5'ten fazla de─čil% 0.5'ten fazla
Glikolik hemoglobin A,%% 8'den fazla de─čil% 9,5'ten fazla de─čil% 9.5'ten fazla
Hemoglobin A2,%% 7'ye kadar7-8%% 8'den fazla
Toplam kolesterol, mmol / l5.2'den küçük5,2-6,56.5'ten fazla
Trigliserinler, mmol / l1,7'ye kadar1,7-2,22,2'den fazla
BMI (vücut kitle indeksi), kg / metrekare M. m erkeklerEn fazla 2527'ye kadar27'den fazla
BMI (vücut kitle indeksi), kg / metrekare M. m kad─▒nlar24'e kadar26'ya kadar26'dan fazla
Kan bas─▒nc─▒, mmt. Mad.140/90 kadar160/95 kadar160/95'ten fazla

Tabii ki, laboratuvar göstergelerinin normalizasyonunu sa─člamak çok zor de─čildir ve diyabetli hastan─▒n ilk görevidir. Fakat di─čer göstergeler aç─▒s─▒ndan, durum biraz daha karma┼č─▒kt─▒r.

Anayasa'ya göre obezite e─čilimli bir ki┼či için, 8-10 kg vücut a─č─▒rl─▒─č─▒ndaki azalma ilerleme çok ┼čey var Kat─▒l─▒yorum, ama o art─▒k genç bir ya┼č ideale a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ getirdi olas─▒ de─čildir. Büyük ihtimalle bu problem sadece teoride çözülebilir, ancak pratikte de─čil.

antidiyabetik ilaçlar antihipertansiflerin e┼čit alarak bile, ayn─▒ zamanda çok sorunlu bir görev – hipertansiyon II derecesiyle diyabet kombinasyonuyla ve kriz sahas─▒ ile istikrarl─▒ bir kan bas─▒nc─▒n─▒ elde etmek.

Ayn─▒ zamanda, tabloda verilen göstergeler, ki┼činin u─čra┼čmas─▒ gereken ideal.

Diabetes Mellitus'un Kompanse Edilmesi için Laboratuvar Tan─▒s─▒ ve Kriterleri

Diyabetin laboratuar tan─▒s─▒ kan ┼čekeri seviyesinin belirlenmesine dayan─▒rken, tan─▒ ölçütleri her tip ve diyabet seçene─či için ayn─▒d─▒r. Diyabet tan─▒s─▒n─▒ do─črulamak için di─čer laboratuvar testlerinden elde edilen veriler (glukozüri düzeyi, glikoz hemoglobin düzeyinin belirlenmesi) kullan─▒lmamal─▒d─▒r.

Diyabetin te┼čhisi, üç kriterin birinin iki yönlü tespiti temelinde belirlenebilir:

 • DM'nin (poliüri, polidipsi) belirgin semptomlar─▒ ve tüm k─▒lcal kandaki glukoz seviyesi, günün ve önceki yeme─čin zaman─▒ndan ba─č─▒ms─▒z olarak 11.1 mmol / l'den fazlad─▒r.
 • Tüm kapiler kanda bir glikoz seviyesinde, bo┼č bir mide 6.1 mmol / 1'den daha büyüktür.
 • Tüm kapiller kanda bir glikoz seviyesinde, 75 gram glikoz (oral glikoz tolerans testi) ald─▒ktan sonra 2 saat sonra, 11.1 mmol / l'den fazla.

Diyabetes mellitus tan─▒s─▒ için kriterler

Diyabet tan─▒s─▒nda en önemli ve anlaml─▒ test açl─▒k glisemi düzeyini belirlemektir (en az 8 saat açl─▒k).Rusya'da, bir kural olarak, gliseminin seviyesi tam kanda tahmin edilmektedir. Birçok ülkede, kan plazmas─▒ndaki glikoz seviyesinin belirlenmesi yayg─▒n olarak kullan─▒lmaktad─▒r.

Bu planda oral glukoz tolerans testi (OGTT, suda çözünen 75 gram glukozun al─▒nmas─▒ndan 2 saat sonra glikoz seviyesinin belirlenmesi) daha az önemlidir. Bununla birlikte, OGTT temelinde, glikoz tolerans─▒ (NTG) ihlali te┼čhis edilir.

NTG, aç karn─▒na tüm kapiler kan─▒n kan glukoz seviyesi 6.1 mmol / l'yi a┼čm─▒yorsa ve glükoz yüklendikten 2 saat sonra 7.8 mmol / l'nin üzerinde, ancak 11.1 mmol / l'nin alt─▒ndaysa te┼čhis edilir. Karbohidrat metabolizmas─▒n─▒n ihlalinin bir ba┼čka varyant─▒ ise açl─▒k glisemisidir (NGHT).

Uyar─▒: Bu, bo┼č bir midede tüm k─▒lcal kan─▒n glisemisi seviyesi 5.6-6.0 mmol / l aral─▒─č─▒ndaysa ve yükleme sonras─▒ 2 saat sonra glikozun 7.8 mmol / l'den az olmas─▒ durumunda olu┼čur. NTG ve NNGT ┼ču anda pre-diabet terimi ile birle┼čtirilmi┼čtir, çünkü her iki hasta kategorisinde diyabet ve diyabetik makroanjiyopatinin ortaya ç─▒kma riski yüksektir.

Diyabet te┼čhisi için standart laboratuar yöntemleri ile glisemi seviyesi belirlenmelidir.Gliseminin parametrelerini yorumlarken, bo┼č bir midede tüm venöz kandaki glikoz seviyesinin tüm kapilerdeki seviyesine kar┼č─▒l─▒k geldi─či ak─▒lda tutulmal─▒d─▒r.

Yutmadan veya OGPT'den sonra, venöz kandaki seviyesi k─▒lcal kandan yakla┼č─▒k 1.1 mmol / l daha dü┼čüktür. Plazmada glukoz içeri─či, tam kandan yakla┼č─▒k 0.84 mmol / l daha yüksektir. SD tedavisinin kompanzasyon ve yeterlili─čini de─čerlendirmek için, glisemi seviyesi, hastalar─▒n kendileri, akrabalar─▒ veya sa─čl─▒k personeli taraf─▒ndan portatif glukometreler kullan─▒larak k─▒lcal kanda de─čerlendirilmektedir.

Herhangi bir diyabet tipi ile ve önemli bir glikoz yükü ile, glukozüri geli┼čebilir, bu da birincil idrardan glukoz geri emilim e┼či─činin a┼č─▒lmas─▒n─▒n bir sonucudur. Glikoz reabsorpsiyon e┼či─či önemli ölçüde bireysel olarak de─či┼čir (Ôëł 9-10 mmol / l).

Diyabet tan─▒s─▒ için tek bir glukozüri göstergesi kullan─▒lmamal─▒d─▒r. Normal olarak, rafine edilmi┼č karbonhidratlarla belirgin g─▒da yükü durumlar─▒ haricinde, glukozüri olu┼čmaz. Keton cisimciklerinin (aseton, asetoasetat, ╬▓-hidroksibutirat) üretimi, mutlak insülin eksikli─či ile önemli ölçüde artar.

CD-1 dekompanse edildi─činde, belirgin ketonüri belirlenebilir (idrar─▒n içine dü┼čen test ┼čeritleri ile test edilir). Kolay (eser) ketonüri, açl─▒k ve karbonhidrats─▒z diyetle sa─čl─▒kl─▒ ki┼čilerde belirlenebilir.

DM-2'li hastalarda insülin eksikli─či olu┼čumunu saptaman─▒n yan─▒ s─▒ra diyabet tiplerinin ay─▒r─▒c─▒ tan─▒s─▒nda kullan─▒lan önemli bir laboratuvar indikatörü C-peptid seviyesidir. Kandaki C-peptid seviyesi ile, PJ'nin ╬▓-hücrelerinin insülin sekresyon yetene─čini dolayl─▒ olarak de─čerlendirebiliriz.

─░pucu: Sonuncusu, C-peptidin salg─▒lamadan önce ayr─▒ld─▒─č─▒ ve insülin ile e┼čit miktarlarda kan─▒n girdi─či proinsülini üretir. ─░nsülin karaci─čere% 50 ba─član─▒r ve yakla┼č─▒k 4 dakikal─▒k periferik kanda yar─▒ ömre sahiptir. Karaci─čerin kan dola┼č─▒m─▒ndaki C-peptid uzakla┼čt─▒r─▒lmaz ve yakla┼č─▒k 30 dakikal─▒k bir kanda yar─▒ ömre sahiptir.

Ek olarak, çevre üzerinde hücresel reseptörlere ba─članmaz. Bu nedenle, C-peptid seviyesinin belirlenmesi, insülin aparat─▒n─▒n i┼člevini de─čerlendirmek için daha güvenilir bir testtir. C-peptid seviyesi, stimülasyon numunelerinin (glukagon yedikten veya sokulduktan sonra) arka plan─▒n─▒ incelemek için en bilgilendiricidir.

Test, diyabetin ciddi dekompansasyonunun arka plan─▒na kar┼č─▒ gerçekle┼čtirilirse, bilgilendirici de─čildir, çünkü telaffuz edilen hiperglisemi, p-hücreleri (glikoz toksisitesi) üzerinde toksik bir etkiye sahiptir. Test sonuçlar─▒nda önceki birkaç gün insülin tedavisi etkilemez.

Herhangi bir diyabet tipinin tedavisinin ana amac─▒, bir dizi parametrede stabil kompanzasyonunun arka plan─▒na kar┼č─▒ elde edilebilen geç komplikasyonlar─▒n─▒ önlemektir (Tablo 2). Diyabette karbonhidrat metabolizmas─▒ için telafi kalitesinin ana kriteri, glikozlu (glikozile) hemoglobin düzeyidir (HbAlc).

─░kincisi, hemoglobin, kovalent olmayan ┼čekere glikoz ba─čl─▒. Glukoz, insülinden ba─č─▒ms─▒z olarak eritrositlere girer ve hemoglobinin glikosilasyonu geri dönü┼čümsüz bir i┼člemdir ve derecesi, 120 gün boyunca temas etti─či glukoz konsantrasyonu ile do─čru orant─▒l─▒d─▒r.

Hemoglobin küçük bir k─▒sm─▒ glikozile ve normaldir; Diyabet ile önemli ölçüde art─▒r─▒labilir. Seviye H

Videoyu izle: Ukrayna’daki t─▒bbi reformun arifesinde veya Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒’n─▒n sessiz kald─▒─č─▒ durumlarda

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: