­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆINSULIN DETEMIR - kullan─▒m, analog ve fiyat talimatlar─▒

Detemir: kullan─▒m talimatlar─▒, analoglar─▒

Kan ┼čekerini stabilize etmek için kullan─▒lan insülinlerden biri de Detemir'dir. Bu ilaç nedir? Ne kadar do─čru kullan─▒lmal─▒ ve hangi analoglar de─či┼čtirilebilir?

Bu araç nedir?


DNA rekombinasyonunun modern teknolojilerinin kullan─▒lmas─▒, bilim insanlar─▒n─▒n ajanlar─▒n etkinli─čini birkaç kez düzenli insülin ile art─▒rmas─▒na yard─▒mc─▒ olmu┼čtur.

Detemir'in enjeksiyon çözeltisi, rekombinant DNA zincirlerinin biyoteknolojik olarak i┼členmesi yöntemiyle olu┼čturulur.

Saccharomyces cerevisiae su┼ču kullan─▒l─▒r – eylem profilinde pik aktivitesine sahip olmayan uzun insan insülininin bazal prototipidir.

Detemir nötr pH'l─▒ bir çözümdür, ┼čeffaft─▒r ve rengi yoktur. Bu antidiyabetik ajan, bir dizi uzun etkili insüline kar┼č─▒l─▒k gelir. Piyasada, insülin detemir Levimir ad─▒ alt─▒nda sat─▒lmaktad─▒r.

Ambalaj ┼ču ┼čekildedir: Eczanelerde, her birinde 0.142 ml Detemir için kartu┼č biçiminde sat─▒lmaktad─▒r. Ortalama olarak, ambalaj maliyeti yakla┼č─▒k 3000 ruble. Di─čer insülin içeren ilaçlar gibi, bu ilaç reçeteyle sat─▒l─▒r.

Detemir eyleminin özü

Detemir, insülin glargin ve isofandan daha fazla etki gösterir. Bu ajan─▒n uzun vadeli etkisi, moleküler yap─▒lar─▒n parlak kendili─činden birle┼čmesi ve albümin molekülleri ile birlikte bir yanal ya─č asidi zinciri ile yan yana olmalar─▒ndan kaynaklan─▒r. Di─čer insülin ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda, detemir vücutta daha yava┼č de─či┼čir. Böyle bir operasyon mekanizmas─▒, ajan─▒n etkisini uzat─▒r ve emilimini artt─▒r─▒r.

Benzer ┼čekilde, di─čer araçlardan farkl─▒ olarak, bu insülin daha öngörülebilirdir, bu nedenle etkisini kontrol etmek daha kolayd─▒r.

Bu çe┼čitli faktörlerden kaynaklanmaktad─▒r:

 1. Detemir, ambardaki varl─▒─č─▒ndan, maddenin vücuda enjekte edildi─či ana kadar s─▒v─▒ halde kal─▒r;
 2. Kan serumu içindeki albümin molekülleri içeren partikülleri bir tampon yöntemiyle ba─član─▒r.

Madde sitoplazmik hücre zar─▒nda bulunan harici reseptörler ile etkile┼čime girer. Hücre içi süreçlerin seyrini stimüle eden bir insülin reseptör kompleksi olu┼čturulur. Glikojen sentetaz, heksokinaz ve piruvat kinaz enzimlerinin güçlendirilmi┼č bir sentezi vard─▒r.

Glikoz bile┼čiklerinin konsantrasyonu, hücrelerin içindeki ┼čekerin ta┼č─▒nmas─▒nda meydana gelen art─▒┼ča ba─čl─▒ olarak azal─▒r, dokularda daha iyi emilir. Benzer ┼čekilde, glikojenogenez ve lipogenez geli┼čtirilmi┼čtir.Karaci─čer glikozu çok daha yava┼č üretmeye ba┼člar.

Bu ajan di─čer insülinlere göre hücre büyüme h─▒z─▒ üzerinde daha az etkiye sahiptir. Cinsiyet dahil vücudun tüm fonksiyonlar─▒ üzerinde kanserojen, toksik ve genotoksik etkisi yoktur.

Maddenin kinetik özellikleri

Detemirin vücuda girmesinden sonra, en çok 7 saat sonra plazma s─▒v─▒s─▒nda yo─čunla┼č─▒r. Hastaya günde iki kez enjeksiyon verilirse, glisemik durumlar birkaç günlük tedaviden sonra stabilize olur. Vücuda 3 mg'dan fazla enjekte edildi─činde, performans süresi yakla┼č─▒k 15 saattir ve maksimum verimlilik 2 saat sonra elde edilir.

Dedektör iyi da─č─▒t─▒labilirli─če sahip oldu─čundan, önemli dozlarda kanda önemli miktarlarda dola┼č─▒r.

Metabolize neredeyse tüm metabolitler vücut için tamamen güvenlidir. Telafinin yar─▒ ömrü, hastaya verilen doza ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Ortalama olarak 6 saat.

Kullan─▒m talimatlar─▒

Hasta için gerekli olan doz bireysel olarak seçilir. Detemir günde 1-2 kez uygulanabilir.Glisemik kontrolü optimize etmek için detemir reçete edilirse, ajan iki kez kullan─▒l─▒r. Sabahlar─▒ 1 doz, 2 ya da ak┼čam yatmadan önce ya da sabah saat 12: 00'den sonra verilir.

50 ya┼č─▒n üzerindeki ve karaci─čer veya böbrek disfonksiyonu olan hastalar, dozu çok dikkatli seçmelidir. Ayr─▒ca, kan ┼čekeri için sürekli olarak izlenmeleri gerekir.

─░nsülin detemir enjeksiyonlar─▒, omuz, uyluk veya ön kar─▒n duvar─▒ bölgesinde deri alt─▒ndan yerle┼čtirilir. Giri┼č yerinden, ilaçlar─▒n etki ┼čiddetini (emilim) belirleyecektir. E─čer diken bir alanda yap─▒l─▒rsa, i─čne giri┼č noktas─▒n─▒n her seansta de─či┼čtirilmesi gerekir. Sonra zor kald─▒rmak için hangi benzersiz koniler, – Bu lipodistropi ortaya ç─▒kabilir olmas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r.

Ayr─▒ca okuyun: ┼×eker seviyesini korumak için ne tür insülin var?

Not: ─░nsülin midenin içine enjekte edilirse, o zaman göbek 5 cm çekilip bir çember içinde do─čramak gerekir.

At─▒┼č─▒ do─čru bir ┼čekilde koymak çok önemlidir. Malzemeler: Oda s─▒cakl─▒─č─▒nda insülin (yar─▒m saat bunu elde etmek için), ┼č─▒r─▒nga (gerekirse), bir antiseptik ve bir pamuklu çubuk.

Sonra her ┼čey algoritmaya göre yap─▒l─▒r:

 1. Saha antiseptik ile tedavi edilir, kal─▒nt─▒lar─▒ cilt üzerinde kurumaya b─▒rak─▒l─▒r;
 2. Cilt bir k─▒r─▒┼č─▒kl─▒─ča yakalan─▒r;
 3. ─░─čne bir aç─▒yla yerle┼čtirilir. Güçlü bir itme yap─▒lmaz, daha sonra piston hafifçe gerilir. Gemiye girerseniz, enjeksiyon bölgesini de─či┼čtirmeniz gerekir.
 4. S─▒v─▒ yava┼č yava┼č ve kademeli olarak verilir. Piston iyice hareket etmezse, i─čnenin üstündeki deri ┼či┼čirilir ve incinir – i─čneyi daha derine ta┼č─▒man─▒z gerekir.
 5. ─░nsülin enjekte ettikten sonra 4-6 saniye boyunca cildin alt─▒nda bir i─čne b─▒rak─▒n. Bundan sonra, i─čne keskin bir hareketle ç─▒kar─▒l─▒r, enjeksiyon bölgesi tekrar bir antiseptik ile silinir.

Enjeksiyonun olabildi─čince a─čr─▒s─▒z olmas─▒, bir kat olu┼čtururken, cildin kuvvetli bir ┼čekilde s─▒k─▒lmamas─▒, daha s─▒k─▒ bir el ile kolitin daha k─▒sa ve daha ince bir i─čne seçilmesidir.

Önemli! Bir hasta birkaç tür insülin ilac─▒ için i─čneliyorsa, önce k─▒sa ve uzun bir tu┼ča basman─▒z gerekir.

Fonlara girmeden önce nelere dikkat etmeliyim?

Enjeksiyonu koymadan önce ihtiyac─▒n─▒z olan:

 • Tesisin türünü tekrar kontrol edin;
 • Kauçuk membran─▒n alkol veya ba┼čka bir antiseptik ile dezenfekte edilmesi;
 • Kartu┼čun bütünlü─čünü tekrar kontrol edin.D─▒┼čardan zarar görmü┼čse veya zar─▒n görünen k─▒sm─▒ beyaz band─▒n geni┼čli─čini a┼č─▒yorsa, kullan─▒lamaz ve eczaneye geri gönderilmelidir.

Lütfen daha önce donmu┼č veya yanl─▒┼č saklanm─▒┼č insülinin, içinde bulan─▒k ve renkli s─▒v─▒ bulunan bir kartu┼čun kullan─▒lamayaca─č─▒n─▒ unutmay─▒n. Detemir, insülin pompalar─▒nda kullan─▒lamaz.

Bir enjeksiyon enjekte etti─činizde, a┼ča─č─▒daki kurallara uymal─▒s─▒n─▒z:

 1. Madde sadece deri alt─▒ndan verilir.
 2. Her bir enjeksiyondan sonra, i─čneyi de─či┼čtirin (ampül içinde insülin kullan─▒l─▒yorsa), çünkü s─▒cakl─▒k atlar ve ajan akabilir.
 3. Kartu┼člar─▒ tekrar doldurmay─▒n. Bu prosedür sadece yeniden kullan─▒labilir ┼č─▒r─▒ngalar ile mümkündür.

Bir ilac─▒n a┼č─▒r─▒ dozda al─▒nmas─▒

T─▒pta, bir insülin a┼č─▒r─▒ doz kavram─▒ bu ┼čekilde olu┼čmam─▒┼čt─▒r. Bu durumda, bir hasta, al─▒nd─▒─č─▒ndan daha yüksek bir dozu tüketti─činde, hipoglisemi (çok az ┼čeker konsantrasyonu) klinik tabloyu geli┼čtirir.

Hastan─▒n bu semptomlar─▒ var:

 • solgunluk;
 • titremesi;
 • Kulaklarda sesler;
 • Konsantrasyon kayb─▒;
 • Bulant─▒ hissi;
 • Görme kalitesinde keskin dü┼čü┼č;
 • Anksiyete ve ilgisizlik.

Genellikle bir ki┼či çok kötü olur. Bu durumun hafif tezahürleri, az miktarda ┼čeker veya glikozlu ba┼čka herhangi bir ürün al─▒narak ortadan kald─▒r─▒labilir. Yo─čun olmayan hipogliseminin üstesinden gelmeye yard─▒mc─▒ olan özel haplar vard─▒r.

┼×iddetli vakalarda, ┼čeker miktar─▒ o kadar kritiktir ki, hasta glisemik komaya girebilir.

Bu duruma i┼čaretler e┼člik ediyor:

 • Bilinç ihlali;
 • ba┼č dönmesi;
 • Konu┼čman─▒n ihlali;
 • Kötü koordinasyon;
 • Güçlü bir iç korku hissi.

┼×iddetli hipoglisemi, 1 mg glukagonun intramüsküler veya subkutan enjeksiyonu ile tedavi edilir. ─░nsan vücudu bu enjeksiyona 20 dakika içerisinde reaksiyon göstermezse, glikoz solüsyonu intravenöz olarak enjekte edilir. En ┼čiddetli vakalarda, hasta ölebilir veya bir beyin bozuklu─ču alabilir.

Maddenin yan etkisi

Onlar─▒n görünümü do─črudan kabul edilen insülin dozuna ba─čl─▒d─▒r. Bir ki┼či Demeter'e bu tür tepkiler verebilir:

 1. Metabolik süreçlerin ihlali. Hasta, gastrointestinal bozukluklardan ve kandaki çe┼čitli maddelerin dengesizli─činden mustarip olabilir.
 2. Genel ve yerel vücut reaksiyonlar─▒. K─▒zarmak, ka┼č─▒nt─▒ ve terleyebilir.Belki de vücudun farkl─▒ bölgelerinde lipodistrofi ve ödem geli┼čimi.
 3. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi. Baz─▒ hastalarda alerji, kurde┼čen var. Ciddi bir alerjik reaksiyon, Quincke'in ödemine ve ölüme neden olan di─čer reaksiyonlara neden olabilir.
 4. K─▒r─▒lma ihlali. Objektifte ─▒┼č─▒k ─▒┼č─▒nlar─▒ yanl─▒┼č bir ┼čekilde k─▒r─▒l─▒r, bu da genel görme bozuklu─čuna ve renk alg─▒s─▒na neden olur.
 5. Rinopatik bozukluk.
 6. Periferik sinir sisteminin yenilgisinden dolay─▒, cildin hassasiyetinin ihlali oldu─ču için, kaslar zay─▒flar ve uymazlar. Nöropati de a─čr─▒l─▒ hale gelebilir.

Bir ki┼činin Detemir'in baz─▒ bile┼čenlerine kar┼č─▒ duyarl─▒l─▒─č─▒ artm─▒┼čsa, bu reaksiyonlar ilac─▒n prima küçük dozlar─▒ndan sonra bile ortaya ç─▒kabilir. Kendilerini di─čer hastalardan daha yo─čun olarak gösterirler.

Daha önce de belirtildi─či gibi, detemir, konsantrasyonu kötü ┼čekilde etkileyen hipoglisemiye neden olabilir. Böyle bir rahats─▒zl─▒kla sürü┼čü, karma┼č─▒k mekanizmalar─▒n kontrolünü ve belirli i┼č türlerini s─▒n─▒rlamak tavsiye edilir, çünkü insanlar için tehlikeli olabilirler.

Ayr─▒ca okuyun: Yeti┼čkinlerde ve çocuklarda dü┼čük kan insülininin nedenleri

Baz─▒ hastalarda hipoglisemi semptomsuz veya tezahürlerinin dü┼čük yo─čunlu─ču ile geli┼čebilir. Hastan─▒n bu olay─▒ asemptomatik olarak geli┼čtirebilme riski varsa, ┼čekerin azalt─▒lmas─▒n─▒ önlemek için tedbirler al─▒nmal─▒ ve ayr─▒ca, tedavi süresi boyunca tehlikeli i┼člerde sürü┼č ve dikkatli olman─▒n yararlar─▒ göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r.

Hem┼čirelik, hamile ve çocuk sahibi olabilir mi?

─░nsülin detemir ve s─▒radan insan kullan─▒m─▒ ile teratojenik veya embriyotoksik bir fark yoktur. Bu durumda, terapi s─▒ras─▒nda hamile kad─▒nlar ve emziren kad─▒nlar her zaman bir doktor gözetiminde olmal─▒ ve ┼čeker miktar─▒n─▒ izlemelidir.

2-3 trimesterde diabetes mellituslu kad─▒nlarda glikoz seviyesi biraz stabille┼čir, bu nedenle insülin ihtiyac─▒ azal─▒r. Bir kad─▒n do─čum yapt─▒─č─▒nda ve emzirmeyi durdurdu─čunda, vücut tekrar insülin eksikli─čine ba┼člar. Yani, bu tür durumlarda bu tür durumlarda ilaç almak ritmini tutamazs─▒n─▒z, dozajlar─▒ düzenlemeniz gerekir.

Küçük hastalar için detemir kullan─▒m─▒ konusunda k─▒s─▒tlamalar vard─▒r. 6 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklar taraf─▒ndan kullan─▒lamaz.

Daha büyük çocuklar için insülin tedavisi mümkündür ve çocukta karaci─čer, böbrek ve di─čer organlarda disfonksiyon varsa, glikoz konsantrasyonunu ve etkilenen sistemlerin durumunu düzenli olarak izlemelisiniz.

Di─čer ilaçlarla uyumluluk

Baz─▒ araçlar Detemir'in eylemini güçlendirebilir:

 • A─č─▒z tüketimi için ┼čeker azalt─▒c─▒ maddeler;
 • Monoamin oksidaz ve anjiyotensin dönü┼čtürücü enzimi inhibe eden ilaçlar;
 • B-grubunun inflamatuar olmayan adrenoblocker'lar─▒.

Benzer ┼čekilde, alkollü içecekler insülin etkisini etkiler. Ayr─▒ca hipoglisemik etkinin süresini de uyar─▒rlar.

Bu maddenin etkisi bu maddeler taraf─▒ndan engellenir:

 • Farkl─▒ büyüme hormonlar─▒;
 • glükokortikoidler
 • Grup b'nin sempatomimetik;
 • Tiroid bezinin hormonlar─▒;
 • Danazol ile ilaçlar.

Lancreotidler ve oktreoditler, bilateral etkiyi etkileyebilir. Farkl─▒ durumlarda, onlar uyar─▒r veya matla┼čt─▒r─▒r. ─░nsülin detemir anlam─▒na gelir, sülfitler ve tiyoller kullanmazlar, çünkü insülinin yap─▒s─▒n─▒ tahrip eder ve etkisini azalt─▒rlar. Bu ilaç damlal─▒klara yönelik infüzyon çözeltilerine eklenmemelidir.

Detemir'e di─čer insülin tiplerinden geçi┼č

Böyle bir prosedür bir uzman gözetiminde yap─▒lmal─▒d─▒r. Konsantrasyondaki de─či┼čim, çare tipindeki de─či┼čiklik (insandan hayvana / insan insülin analoglar─▒ndan ve tam tersi) ve di─čer faktörler insülin tedavisinin ritminde bir de─či┼čiklik gerektirebilir.

─░le
Detemir'e giderken, hastan─▒n kan ┼čekeri seviyesini sürekli olarak izlemeniz gerekir.
Bu kontrol ilk birkaç haftada gerçekle┼čtirilir.

Karma┼č─▒k diyabetik tedavi yaparken, farkl─▒ ilaç türleri aras─▒nda molalar alman─▒z gerekir. Birbirlerinin emilimini ve asimilasyonunu etkileyebilirler.

Benzer insülin içeren

─░nsülin Detemir, ana aktif maddenin (insülin detemir) ayn─▒ oldu─ču iki ana analoguna sahiptir.

─░simleri ve tahmini fiyatlar─▒:

 • Enjeksiyon ┼čeklinde đŤđÁđ▓đÁđ╝đŞĐÇ đĄđ╗đÁđ║Đüđ┐đÁ𠕋 100 ml üzerinde ambalaj için fiyat 4500 ruble yapar.
 • Levemir Penfil da bir çözüm ┼čeklinde – ayn─▒ miktarda 5000 ruble.

Ayn─▒ farmakolojik grup, insülin glargin içeren ajanlar─▒ içerir. Ticari isimler ve paketleme masraflar─▒:

 • Enjeksiyon çözeltisi Aylar – 3500 rubleye kadar;
 • Latus Optiset ve Latus Standard─▒ – 2900 ruble;
 • Latus Solostar – 3000 ruble;
 • Tozheo Solostar 1000 ila 2700 ruble aras─▒nda.

Detektörün di─čer analoglar─▒:

 1. Monodar Ultralong (enjektabl süspansiyon) – domuz insülin bile┼čimlerinde.
 2. Tresiba Flexstach – insülin degludek ile bir çözüm, yakla┼č─▒k 5000 ruble maliyeti.

Kullan─▒lan insülinin türünü de─či┼čtirmeden önce, bir doktorun dan─▒┼čmas─▒ gerekir, çünkü yukar─▒dakilerin bir k─▒sm─▒ hastaya kontrendike olabilir.

Sonuç

Detemir, fiziksel ve kimyasal endeksler için en iyi insülin preparatlar─▒ndan biridir. Do─čal insan insülinine en çok benzemektedir. Çare vücutta olumsuz etkileyebilecek eriyen herhangi bir aktif maddeyi vücutta b─▒rakmaz. Bunun fiyat─▒ di─čer insülin türlerinden daha yüksek de─čildir.

Bu nedenle, bu arac─▒n ortalama maliyeti ve çok yönlülü─čü, çe┼čitli hasta kategorilerinde kullan─▒lmas─▒n─▒ mümkün k─▒lmaktad─▒r.

Videoyu izle: Tip 2 diabetes mellitus 2017 i├žin yeni ins├╝lin detemir ve ins├╝lin glargine

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: