Er´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆYeni ereksiyona nas─▒l ge├žilir - ┼×eker Diyabet

Bir ereksiyon nas─▒l geri al─▒n─▒r

Cinsel ya┼čamda ba┼čar─▒, daha güçlü olan her cinsiyetin ya┼čam─▒nda büyük önem ta┼č─▒r. Bir ereksiyonun etkili bir ┼čekilde restorasyonu, cinsel ya┼čamdaki sorunlar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ için gerekli olan ┼čeydir. Yatakta herhangi bir bozukluk, fiziksel ve duygusal durumun ihlaline neden olur. Birçok erkek kompleksler, depresyon, ya┼čam kalitesi ve duygudurum azalmas─▒ geli┼čtirir. ─░statisti─če göre, daha güçlü cinsiyette seksüel aktivitelerin doruk oranlar─▒ 30 y─▒ld─▒r gözlenmektedir. Bundan sonra bir azalma meydana gelir. Bu süreç sa─čl─▒kl─▒ bir vücut için do─čald─▒r. Olumsuz faktörlerin varl─▒─č─▒nda erektil fonksiyonun iyile┼čmesi daha genç ya┼čta gereklidir.

Potansiyel problem çe┼čitleri

Normal ereksiyonun yoklu─ču birkaç tipe ayr─▒l─▒r:

 • Birincil çe┼čitlilik. Normal cinsel ili┼čkiyi önleyen bir ereksiyon elde etmenin imkans─▒zl─▒─č─▒ ile ili┼čkilidir.
 • ─░kincil tip. Periyodik olarak, bir ereksiyon meydana gelir. Bazen bir adam samimiyet yetene─čine sahiptir ve bazen – hay─▒r.
 • Psikolojik problemler. Bu durumda erektil disfonksiyon, depresif durumdan, duygusal stresin artmas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r.
 • Organik çe┼čitlilik.Cinsel aktivitenin azalmas─▒ çe┼čitli hastal─▒klar─▒n ilerlemesi ile ili┼čkilidir. Zaman─▒nda kaliteli terapi hastal─▒─č─▒ tedavi edebilir ve gücü tekrar sa─člayabilir.

Tedavi ve ereksiyona geri dönü┼č yollar─▒ tan─▒ teknikleri kullan─▒larak belirlenir. Onlar birkaç a┼čamadan olu┼čur. Birincisi, uzman, hastayla bir konu┼čma yapar, problemlerin nerede ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ ve onlar─▒ neyin tetikledi─čini anlamaya çal─▒┼č─▒r. S─▒kl─▒kla, bir cinsel partner ankete kat─▒l─▒r.

─░kinci a┼čama, patolojilerin (fimosis, penis hastal─▒klar─▒ ve di─čerleri) varl─▒─č─▒ için genital organlar─▒n incelenmesidir. Bu rahats─▒zl─▒klar cinsel istekleri ve ereksiyonun kalitesini azalt─▒r.

Sistemik muayene, laboratuarda çal─▒┼čmak için kan─▒n teslim edilmesini içerir. Bir doktor için biyokimya ve hormonal özellikler önemlidir.

Bir güç ihlalinin nedenleri

Normal durumda, üreme organ─▒, bo┼čluk kanla dolduruldu─čunda aktif hale gelir. Bundan sonra, bir erkek bir e┼č ile samimi bir ili┼čkiye sahip olabilir. Kötü bir ereksiyonla, kan penise yetersiz miktarlarda girer ve bir erkek cinsel ili┼čki kuramaz.Birçok insan, erke─čin gücünün restorasyonunun sadece ya┼čl─▒l─▒kta gerekli oldu─čuna inan─▒r. Asl─▒nda, durum böyle de─čildir, çünkü sorunun nedenleri çok farkl─▒ olabilir:

 • Her ya┼čta ortaya ç─▒kan psikolojik do─čan─▒n travmalar─▒.
 • Vücuttaki hormon testosteron konsantrasyonunu dü┼čürmek.
 • Düzenli nörolojik bozukluklar.
 • Zararl─▒ al─▒┼čkanl─▒klar: alkolizm, sigara, uyu┼čturucu.
 • Baz─▒ ilaçlar─▒n kabulü.
 • Ateroskleroz, genital, kardiyovasküler hastal─▒klarda dola┼č─▒m bozukluklar─▒.
 • Enflamatuar bir süreç e┼člik eden patolojiler: prostatit, üretrit.
 • Penisin yap─▒s─▒n─▒n ihlali.
 • Pankreas veya tiroid bezi hastal─▒klar─▒, metabolik bozukluklar ve sonuç olarak a┼č─▒r─▒ kilo görünümü.

Penis aktivitesindeki bozulman─▒n tek nedeni ya┼č de─čildir, çünkü ba┼čka birçok neden vard─▒r. Erkeklerde gücü düzeltmek için önlem almadan önce, uzman bir uzman─▒ ziyaret etmek gereklidir. Doktor, negatif faktörleri do─čru bir ┼čekilde olu┼čturacak ve yeterli tedaviyi önerecektir.

Bir ereksiyonu geri yükleme yöntemleri

Sadece cinsel gücü de─čil, ayn─▒ zamanda tüm organizman─▒n sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumaya yard─▒mc─▒ olan birçok tavsiye vard─▒r.Bunlar aras─▒nda ya┼čam tarz─▒ ve diyet, düzenli egzersiz ve tam bir cinsel ya┼čam gözden geçirme vard─▒r. Bir ereksiyonu geri yükleme yöntemlerini daha ayr─▒nt─▒l─▒ olarak ele alal─▒m.

Ya┼čam ┼čeklindeki de─či┼čim

Sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam tarz─▒ sadece yüksek düzeyde cinsel aktivite sa─člar, ayn─▒ zamanda tüm organizman─▒n normal i┼čleyi┼čini sa─člar. Potansiyelin yenilenmesi için ne gerekiyor? Vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ daima kontrol alt─▒nda tutmak önemlidir. Normal kilo fazlal─▒─č─▒ genellikle ereksiyonun kalitesini olumsuz yönde etkileyen diyabet geli┼čimine yol açar.

Büyük önem ta┼č─▒yan günlük rutinin gözlenmesidir. ─░nsan vücudunun tam dinlenmeye ihtiyac─▒ vard─▒r, bu nedenle en az 8 saat boyunca uyku verilmelidir.

Kötü al─▒┼čkanl─▒klar mastürbasyon sonras─▒ ereksiyonun restorasyonunu engeller. Alkol içeren içecekler için a┼č─▒r─▒ tutku, penisin i┼čleyi┼čini zay─▒flat─▒r. Sigara içmek, hipertansiyonun geli┼čmesine neden olur, çünkü penise giden kan ak─▒nt─▒s─▒ daha az olur.

Gücü yeniden kurmak özellikle ç─▒plak ayakla yürümek ve kontrast du┼č almak için kullan─▒┼čl─▒d─▒r.

Do─čru beslenme ve gücü yeniden üreten ürünler

Bir erkek her gün ayn─▒ zamanda sa─čl─▒kl─▒ yiyecekler kullan─▒rsa, sa─čl─▒─č─▒ onun ya┼č─▒na kadar herhangi bir özel soruna neden olmaz. Potansiyelerini geri yüklemek için menü ürünlerinde yer almaya de─čer. G─▒da, mineral bile┼čenler ve vitaminler aç─▒s─▒ndan zengin, farkl─▒ olmal─▒d─▒r. Üçte bir diyetin hayvansal kaynakl─▒ ya─člardan olu┼čmas─▒ önemlidir. Bu maddeler, testosteron üretimine aktif olarak kat─▒lan lipitleri içerir.

Potansiyeli geri yükleyen ürünler ┼čunlar─▒ içerir:

 • K─▒rm─▒z─▒ et: domuz eti, kuzu eti, s─▒─č─▒r eti, at eti, keçi eti;
 • Do─čal kaynakl─▒ güçlü afrodizyak olan deniz ürünleri;
 • E vitamini bak─▒m─▒ndan zengin besinler

Belirli yemeklerin gücünü geri yüklemeniz gerekiyorsa ve içecekler at─▒lmal─▒d─▒r:

 • Güçlü kahve;
 • Tereya─č unu ürünleri;
 • soda;
 • Makarna (tüketimi s─▒n─▒rlamak gerekir).

Potansiyelli─či düzeltmek için düzenli seks

Genç ya┼čta, daha güçlü cinsiyet temsilcileri, kural olarak, cinsel ya┼čamda s─▒k─▒nt─▒ çekmezler. Ereksiyon hemen cinsel uyar─▒lma oldu─čunda gelir.ek stimülasyon bile gerekli de─čildir. Tüm sa─čl─▒kl─▒ erkekler, ya┼člar─▒ndan ba─č─▒ms─▒z olarak, her zaman seks yapmaya istekli olmal─▒d─▒r.

Cinsel yak─▒nl─▒k üzerinde çok fazla zaman harcayan insanlar için bazen ereksiyon bozuklu─čunun düzeltilmesi gerekir. S─▒k cinsel ili┼čki ve partnerin düzenli de─či┼čimi güç ko┼čullar─▒n─▒ olumsuz yönde etkiler. ─░lerleme sa─čl─▒k için büyük önem ta┼č─▒r, bu nedenle uzun süreli yoksunlukta da iyi bir ┼čey yoktur. Zaman zaman yapmaya de─čer olan k─▒sa molalar, cinsel iste─či art─▒r─▒r ve gücün h─▒zla iyile┼čmesine katk─▒da bulunur.

Potansiyeli iyile┼čtirmek için fiziksel aktivite

Spor yapmadan sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ geli┼čtiremezsiniz. Fiziksel yükler cinsel aktivite de dahil olmak üzere tüm vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Gücün iyile┼čtirilmesi için düzenli olarak jimnastik kullan─▒m─▒ çok etkilidir.

Pelvik bölgede kan dola┼č─▒m─▒n─▒ sa─člayan a─č─▒z kavgas─▒ yapmak faydal─▒d─▒r. Düzenli olarak, uzun zamand─▒r beklenen etkiyi yak─▒nda ç─▒karacak olan bu tür egzersizler hakk─▒nda yapmaya de─čer.Uzmanlar, her gün birkaç dakika boyunca alternatif olarak zorlan─▒p perinenin organlar─▒n─▒ rahatlat─▒rlar. Bu sadece gücün restorasyonunu sa─člamakla kalmaz, ayn─▒ zamanda hemoroidlerin geli┼čimi için iyi bir profilaksi görevi de görür.

Ereksiyonun restorasyonu için etkili egzersizler pelvisi kald─▒rmakt─▒r. Bunu yapmak için uzanma pozisyonunu almal─▒ ve baca─č─▒n─▒z─▒ bacaklar─▒n─▒zla birlikte kald─▒rmal─▒s─▒n─▒z. Bir seferde en az 30 asansör gerçekle┼čtirmelisiniz. Gün boyunca, 7 yakla┼č─▒mda gücü yeniden sa─člamak için benzer egzersizler gerçekle┼čtirilir.

Yerinde yürümek de ereksiyon ile ilgili problemleri çözmeye yard─▒mc─▒ olur. Dizlerinizi en çok kald─▒r─▒rken önemlidir. Bu egzersiz, erkeklerde genital bölgede ho┼č bir s─▒cakl─▒k oldu─ču andaki gücü yeniden sa─člamak için yap─▒l─▒r.

Yüzme tüm vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu tür egzersizler vücudun koruyucu i┼člevlerini güçlendirir, ruh halini ve sa─čl─▒─č─▒n─▒ iyile┼čtirir, kas tonusunu destekler.

Yetene─či yeniden kazanmaya yönelik birkaç al─▒┼čt─▒rma, tam bir cinsel hayata geri dönmek için yeterlidir.

Potansiyel tedavisi

Modern farmakolojik ürünlerin çe┼čitlili─či aras─▒nda erektil disfonksiyon tedavisi için birçok ilaç vard─▒r. Yukar─▒da tarif edilen yöntemler istenen etkiyi yaratmazsa, gücü yeniden kazanman─▒n etkili yollar─▒n─▒ öneren bir doktora dan─▒┼čmak gerekir.

Kendine ilaç tedavisi ve arkada┼č veya akrabalar─▒n─▒n tavsiyeleri üzerine ilaç almak, sa─čl─▒─ča telafisi zarara neden olabilir. Sadece kalifiye bir doktor, testleri inceledikten ve inceledikten sonra, uygun tedaviyi reçete edebilir.

Birçok uzman, uygulamalar─▒nda 3 a┼čamal─▒ olarak gerçekle┼čtirilen ad─▒m ad─▒m güç uygulamas─▒n─▒ kullan─▒r:

 1. Orta ┼čiddette bir hastal─▒k ile sava┼čabilen oral ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒. Bu ilaçlar baz─▒ komplikasyonlara neden olabilir.
 2. ─░ntrakavernöz enjeksiyonlar─▒n kullan─▒m─▒. Bu yöntem, oral preparatlar─▒n kontrendikasyonlar nedeniyle hastaya yasaklanmas─▒ durumunda geçerlidir.
 3. Farkl─▒ tiplerde ilaçlar─▒n al─▒nmas─▒: yat─▒┼čt─▒r─▒c─▒lar, vasküler, biyostimulanlar, vitamin-mineral kompleksleri.

Ereksiyon tedavisi için di─čer seçenekler

Mastürbasyon beldesinden sonra gücü tekrar sa─člamak için alternatif yollar,ilaç hastaya yard─▒mc─▒ olmad─▒ysa. Bunlardan biri, genital organlara kan ak─▒┼č─▒n─▒ normalle┼čtiren vakum cihazlar─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒d─▒r. Ço─ču durumda, bu teknik ya┼čl─▒ insanlar için uygundur.

Genç erkeklerin, ilaçlarla ba┼čar─▒s─▒z tedaviden sonra, gücü yeniden sa─člamak için operasyonu kullanmalar─▒ önerilmektedir. Cerrahi müdahale, penisin kan dola┼č─▒m─▒n─▒ düzeltmenize ve erkek sa─čl─▒─č─▒n─▒n di─čer problemlerini çözmenize izin verir. Pratik olarak, vakalar─▒n% 80'inde, ereksiyon i┼člevini geri yükleme operasyonu tamamen iyile┼čmeye yol açmaktad─▒r.

Ba┼čka bir alternatif yöntem, bir protezin kurulmas─▒d─▒r. Bu durumda, uzmanlar her hastada% 100 iyile┼čme vaat ediyor. Ürünler, varl─▒klar─▒n─▒ görsel olarak belirlemenin imkans─▒z oldu─ču bir ┼čekilde kurulmaktad─▒r.

Tam montaj için 8 tesis

─░nsanlar genellikle potensi iyile┼čtirmek için otlar kullan─▒rlar. Bugün, bu yöntemler çok popülerdir, çünkü bitki bile┼čenleri do─čald─▒r, vücuda zarar vermez, büyük parasal maliyetler gerektirmez. Halk tariflerini kullanmadan önce, olumsuz sonuçlar─▒n ortaya ç─▒kma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ önlemek için bir doktora dan─▒┼čmaya de─čer. En etkili otlar ┼čunlard─▒r:

 • Ginseng.Artan cinsel iste─či te┼čvik eder, kardiyovasküler sistem patolojilerinin iyi bir önleme yöntemidir.
 • Hawthorn. Kan ak─▒┼č─▒n─▒, potensiyel bozukluklar─▒n tedavisinde özellikle önemli olan pelvik bölgeye normalle┼čtirir.
 • Limon otu. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirir, kan dola┼č─▒m─▒n─▒ geri yükler. Ço─čunlukla bitki bitkisel yemlerin bile┼čiminde kullan─▒l─▒r.
 • Ginkgo Biloba. Genitoüriner sistem hastal─▒klar─▒n─▒n tedavisinde etkili olan, beyin ve cinsel organ için kan ak─▒┼č─▒n─▒ art─▒r─▒r.
 • Is─▒rgan. Erektil disfonksiyon üzerine kompleks etkiler: libidoyu artt─▒r─▒r, pelvik organlar─▒n i┼čleyi┼čini iyile┼čtirir, mikroplar─▒ öldürür ve vücudu faydal─▒ maddelerle doyurur.
 • John's Wort. Bu bitkiden haz─▒rlanan potens restorasyonu için tentür, sadece stres, depresif durum, psikolojik sorunlar nedeniyle erektil disfonksiyon ortaya ç─▒kt─▒─č─▒nda kullan─▒l─▒r. John's wort endorfin miktar─▒n─▒ art─▒r─▒r, sinir sisteminin çal─▒┼čmas─▒n─▒ normalle┼čtirir. Bitki, yüksek tansiyonu olan ki┼čilerde kontrendikedir.
 • Maydanoz. Erkek seks hormonlar─▒n─▒n üretimini uyaran apigenin içerir. Bitki, kan dola┼č─▒m─▒n─▒ art─▒r─▒r, gücü yeniden kazan─▒r.
 • Kekik. Bu kokulu bitki e┼čsiz iyile┼čtirici özelliklere sahiptir. Prostatit, kronik sistit tedavisinde kullan─▒l─▒r. Etkili kekik ve dü┼čük sperm motilitesi varl─▒─č─▒nda.

Gerekirse, insanlar─▒n a─č incelemelerinde gücü, ereksiyondaki art─▒┼č─▒ okuyabilirsiniz. Böyle bir ┼čey olarak adland─▒r─▒lan kad─▒nlar─▒n vahiyleri de vard─▒r: "kocam─▒n cinsel faaliyetini nas─▒l geri yükledim" ve di─čerleri.

Yukar─▒daki yöntemlerin ve uzmanlar─▒n tavsiyelerinin birle┼čtirilmesi, daha güçlü olan her bir erke─čin kendi sa─čl─▒─č─▒n─▒ yeniden kurabilmesi ve normal bir cinsel ya┼čam kurmas─▒ mümkün olacakt─▒r. Sonucu kal─▒c─▒ olarak birle┼čtirmek için, sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam tarz─▒na sad─▒k kal─▒n ve özel spor e─čitimi almal─▒s─▒n─▒z.

Bir ereksiyonu geri yükleme

Kötü bir ereksiyonun ilk i┼čaretlerinde, elimine etmek için mümkün olan en k─▒sa zamanda önlem almak gerekir. Hastal─▒k daha erken ke┼čfedildi ve tedavi ba┼člad─▒, bu problemden mümkün oldu─čunca erken kurtulmak daha olas─▒d─▒r. Bir güç ihlalinin ilk i┼čaretlerinde, nitelikli bir uzmandan tavsiye alman─▒z gerekir.Bu olguyu neyin tetikledi─čini belirleyebilecektir ve optimal tedaviyi reçete edecektir.

Ço─ču zaman ilaç kullan─▒m─▒, özel jimnastik Kegel, ya┼čam tarz─▒ de─či┼čikliklerinden olu┼čur. Unutmay─▒n, e─čer bir adam hareketsiz bir ya┼čam tarz─▒na yönelirse, o zaman cinsel do─čan─▒n sorunlar─▒na ba┼člayacakt─▒r. Bu nedenle, "ilk termeden önce" spor yapmak için günde en az bir kez az zaman verin. Düzenli olarak spor salonuna gitmeyi göze alamazsan─▒z, evde yapabilece─činiz egzersizleri kullan─▒n. Erkekler aras─▒nda çok etkili olan egzersizler Kegel kompleksi.

Ayr─▒ca ne yedi─činize de dikkat edin. Çok say─▒da ya─čl─▒ yiyeceklerin beslenmedeki varl─▒─č─▒, fast food'─▒n erkeklerin gücü üzerinde olumsuz bir etkisi vard─▒r. Sa─čl─▒kl─▒ bir insan yemek, bal, bal─▒k ya─č─▒, f─▒nd─▒k, yumurta, kereviz yemelidir. Diyetinizi olabildi─čince çe┼čitlendirmeye çal─▒┼č─▒n.

Erektil disfonksiyonun ba─č─▒ml─▒l─▒klardan kaynaklanabilece─čini biliyor muydunuz? A┼č─▒r─▒ alkol, tütün ve uyu┼čturucu tüketimi, erkek sa─čl─▒─č─▒ üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.Bu nedenle, bu kötü al─▒┼čkanl─▒klardan vazgeçmek arzu edilir.

Kötü bir ereksiyon k─▒┼čk─▒rt─▒lm─▒┼č da stres, yorgunluk, uyku eksikli─či, a┼č─▒r─▒ çal─▒┼čma olabilir. Bu durumda psikojen iktidars─▒zl─▒k geli┼čir. Bu durumda, bir adam─▒n günlük rutinini de─či┼čtirmesi tavsiye edilir. Ço─ču zaman, yeti┼čkinler bir ki┼činin günde en az 8 saat uyumaya ihtiyac─▒ oldu─ču gerçe─čini görmezden gelir. Ancak, bu gerçekten çok önemlidir, çünkü bu süre zarf─▒nda vücudun dinlenmeye vakti vard─▒r.

Bir ereksiyonu geri kazanmak için en iyi ilaç

Zay─▒f ereksiyon bir hastal─▒k olarak s─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒r, ancak etkili bir ┼čekilde haplarla tedavi edilir. Bilindik ilaçlara – Viagra, Levitra'ya ba┼čvurabilir ya da Rusya pazar─▒nda etkili bir yenili─či kullanabilirsiniz – Cialis, oldukça yak─▒n zamanda geli┼čtirilmi┼č ve erkeklerin cinsel alanlar─▒ndaki çe┼čitli bozukluklarla mücadelede oldukça etkilidir.

Cialis, aktif maddesi Tadalafil olan, ereksiyonu iyile┼čtirebilen ve ba┼čar─▒l─▒ bir cinsel ili┼čkiye sahip, etkili, tersinir bir seçici inhibitördür. 36 saat süren zaman eyleminde benzer bir i┼člemden önce bu ilac─▒n avantaj─▒.Etki, uygulamadan sadece 15-20 dakika sonra beklenebilir.

─░laçlar─▒ herhangi bir eczanede sat─▒n alabilirsiniz, ancak özellikle utangaç ya da onur duyan erkekler için yeni bir hizmet var – Cialis postas─▒, hem zamandan hem de paradan tasarruf edecek, tk. eczane a─č─▒nda, bu ilaç çok daha fazla mal olacak.

─░yi güç için halk ilaçlar─▒

Tüm t─▒bbi ürünler sadece güvenilirlik ve güvenlik aç─▒s─▒ndan de─čil, ayn─▒ zamanda nispeten yüksek bir fiyata da farkl─▒l─▒k gösterir. Bu nedenle, birçok erkek ereksiyon halk ilaçlar─▒n─▒n restorasyonunu tercih ediyor. Otlar─▒n, s─▒radan, Kalgan ve ayr, sadece erkek gücünü geri kazanmak de─čil, ayn─▒ zamanda cinsel aktiviteyi harekete geçiren mükemmel araçlard─▒r.

Herkesin erektil disfonksiyondan kurtulmas─▒na yard─▒mc─▒ olacak birçok etkili ve yararl─▒ infüzyon var. Bu tür uyu┼čturucular─▒n sadece tedavi ile de─čil ayn─▒ zamanda önleme s─▒ras─▒nda da yard─▒mc─▒ oldu─čunu belirtmek gerekir. Bu önemlidir: Bu tür fonlar─▒n al─▒nmas─▒ mutlaka doktorunuzla birlikte kabul edilmelidir. Do─čru dozaj─▒ ve kursun süresini seçmenize yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.

 • 0.5 litre k─▒rm─▒z─▒ ┼čarap, 200 mililitre aloe suyu, 250 gram bal, 100 gram gül kalçalar─▒na ihtiyac─▒n─▒z olacakt─▒r. Bütün malzemeler kar─▒┼čt─▒r─▒ld─▒ktan sonra meyveler iyice ezilir. Gelecek ilaç iki hafta boyunca so─čukta tutulmal─▒d─▒r. Her gün kar─▒┼č─▒m─▒ al ve kar─▒┼čt─▒r. 1 yemek ka┼č─▒─č─▒ yemeden önce ilac─▒ günde 2 defadan fazla yar─▒m saat alabilirsin.
 • Bir ┼čurup yapmak için biraz kuru üzüm, kuru kay─▒s─▒, kuru erik, ┼čeker, karanfil, tarç─▒n, kakule gerekir. ─░stedi─činiz miktarda bile┼čen ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeler bir litre k─▒rm─▒z─▒ ┼čarapla dökülür. Gelecek ilaç 30 dakika yüksek s─▒cakl─▒kta pi┼čirilmelidir. Ajan 1 çorba ka┼č─▒─č─▒ günde üç kez kullan─▒l─▒r.
 • Sar─▒msak ba┼č─▒n─▒ al─▒n, ince do─čray─▒n ve bir ┼či┼če beyaz ┼čarap dökün. Dü┼čük bir s─▒cakl─▒kta, et suyu kaynat─▒n, sonra 2 dakika kaynat─▒n. ─░lac─▒ bir cam ┼či┼čeye so─čutun. ─░ki gün boyunca kuru ve karanl─▒k bir yerde durmal─▒d─▒r. Bu saatten sonra, yemeklerden önce 30-60 dakika boyunca günde 1 çorba ka┼č─▒─č─▒ infüzyonu al─▒n. Tedavinin seyri 3 günü geçmemelidir.

┼×ifal─▒ banyolar

Bildi─činiz gibi, özel banyolar─▒n yard─▒m─▒yla bir ereksiyonu gerçekten geri yükleyebilirsiniz.Sonuçta, insan gücüne olumlu etkisi olan genital organlar─▒n damarlar─▒n─▒ e─čitmeye yard─▒mc─▒ olurlar. ─░ki küçük kap haz─▒rlaman─▒z gerekecek. Birinde, so─čuk suda, di─čerinde – s─▒cak olmal─▒.

Bir ve di─čer konteynerdeki suyun s─▒cakl─▒─č─▒ ho┼č olmal─▒d─▒r. ─░lk önce, kendinizi ─▒l─▒k suya dald─▒r─▒n, yar─▒m dakika kadar orada kal─▒n, daha sonra kendinizi serin bir suya bat─▒r─▒n. Yar─▒m dakikada – tekrar s─▒cakta. Bu prosedür 15 dakikadan fazla sürmemelidir.

2 hafta boyunca bu tür banyolar─▒n günlük al─▒m─▒ sa─čl─▒─č─▒n─▒z üzerinde yararl─▒ bir etkiye sahip olacakt─▒r. Yüksek dereceli bir banyonun al─▒m─▒ s─▒ras─▒nda, bir me┼če kabu─ču kabu─čundan bir bardak et suyuna su ilave edilebilir. Pozitif bir etki hissetmek için yar─▒m saat kadar banyo yapmak yeterlidir (tedavi süresi 14 gündür).

Radikal restorasyon yöntemleri

Nadir ve özellikle önemli durumlarda, ilaç tedavisi yard─▒mc─▒ olamayaca─č─▒ zaman, doktorlar cerrahi müdahale önerilmektedir. Bugüne kadar, erektil fonksiyonun geri kazan─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olacak en etkili üç yöntem vard─▒r.

Penisin revaskülarizasyonu

Erkeklerde cinsel iktidars─▒zl─▒─č─▒ tedavi etmek için böyle bir yöntem en popüler olan─▒d─▒r. Bu cerrahi etki deneyimli uzmanlar taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir ve erkek vücuduna zarar vermez.Bu tür manipülasyonlar a─č─▒r bir avantaja sahiptir – operasyondan sonra çok k─▒sa bir rehabilitasyon periyodu.

Ayr─▒ca, ameliyattan sonra, bir erkek ac─▒ verici hislerle kar┼č─▒la┼čmaz. Bu, ya┼čam─▒n ola─čan ritmine h─▒zl─▒ bir ┼čekilde geri dönmenize ve kendi yeteneklerine olan güveni tekrar sa─člaman─▒za olanak tan─▒r.

Venöz cerrahi

Bu yöntem çok nadiren kullan─▒l─▒r. Bu i┼člemi yaln─▒zca hastan─▒n penisin veno-t─▒kay─▒c─▒ mekanizmas─▒n─▒n yenilgisiyle birlikte erektil fonksiyonun ihlali varsa atay─▒n.

Bu yöntem ayr─▒ olarak kullan─▒lmaz, sadece baz─▒ ilaçlar─▒n ve terapötik jimnastiklerin al─▒m─▒ ile ba─člant─▒l─▒ olarak kullan─▒l─▒r.

Endofalloprotezirovanie

Günümüzde erkeklerin eski erektil disfonksiyondan bile kurtulabilmeleri için en modern ve en etkili yöntemdir.

Çe┼čitli çal─▒┼čmalar─▒n sonuçlar─▒, bu tür manipülasyonlardan sonra hastalar─▒n% 90'─▒n─▒n cinsel iktidars─▒zl─▒klar─▒n─▒ tamamen yitirdi─čini söylüyor. Bu i┼člem, implantlar─▒n zor gövdeye yerle┼čtirilmesini içerir. Sonuç olarak, penis sertli─či geri döner.

Erkek aktivite kayb─▒ nedenleri

Bir ereksiyonun restorasyonu, bozulma nedenlerinin tan─▒mlanmas─▒yla ba┼člamal─▒d─▒r. T─▒bbi kaynaklar tüm nedenleri iki gruba ay─▒r─▒r: organik ve psikojenik.

Erektil disfonksiyonun organik nedenleri

 1. Vasküler patolojinin varl─▒─č─▒. Patolojinin tezahürü, genital organda bulunan arteryel damarlar─▒n i┼čleyi┼činde bir de─či┼čiklik ile fark edilir hale gelir.
 2. Androjen eksikli─či. Kötü uyku, uykusuzluk, artan kan bas─▒nc─▒ görünümü ile kendini gösterir.

Zihinsel nedenler

 1. Stresli durumlar: skandal, kavga, i┼čteki sorunlar.
 2. Alkollü içeceklerin aktif al─▒m─▒.
 3. Depresif devletler (bo┼čanma, i┼č kayb─▒).
 4. Görev olarak seks, zevk de─čil.

En sevdi─činiz yöntemlerle tedavi, hastal─▒─č─▒n kesin tan─▒s─▒ndan sonra ba┼člar ve sebebini belirler.

Hastal─▒─č─▒n belirtileri

Ereksiyon kayb─▒ bir tak─▒m i┼čaretlere sahiptir.

Bir insan─▒n s─▒radan ya┼čam─▒n─▒ de─či┼čtirir, ruh halini bozar ve genel esenli─či kötüle┼čtirir:

 • Bir ereksiyonu muhafaza etmede zorluk.
 • Bir ereksiyon elde etmek ve tamamlamak için imkans─▒zl─▒k.
 • Ereksiyon yumu┼čakl─▒─č─▒
 • Cinsel e┼čin aktivitesi ile bo┼čalma sürdürmek.
 • Tamamlanmam─▒┼č ereksiyon ile h─▒zl─▒ bo┼čalma.
 • Bir ereksiyon için zaman seçimi: sabah periyodunun nadir varyantlar─▒.
 • Cinsel duyular─▒n gücünü azaltmak.

Önleyici tedbirler

─░ktidars─▒zl─▒─č─▒n sadece düzenli olarak önlenmesi, erektil disfonksiyon tedavisi ihtiyac─▒n─▒ ortadan kald─▒rmaya yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Doktorlarda, özellikle ürologda önleyici muayene en iyi alt─▒ ayda bir yap─▒l─▒r.

Hastan─▒n durumunu kontrol edecek ve bir ereksiyonun nas─▒l düzeltilece─čini tavsiye edecek:

 • Zararl─▒lara atfedilebilecek al─▒┼čkanl─▒klar─▒n terk edilmesi: sigara içmek, alkol.
 • ─░nflamatuar süreçlerin zaman─▒nda tedavisi (prostata özel dikkat).
 • Kas─▒k f─▒t─▒─č─▒ tedavisi.
 • Erkek vücut için yararl─▒ ürünlerden al─▒nan çe┼čitli menülerden olu┼čan dengeli beslenme sistemi: et, bal─▒k, f─▒nd─▒k, yumurta, sebze ve meyveler.
 • Sa─čl─▒k durumundaki de─či┼čiklikleri payla┼čan samimi ili┼čkilerin güvenilir bir orta─č─▒.

Geleneksel tedavi yöntemleri

Bo┼čalma gücünü art─▒r─▒n, eski önerileri iyile┼čtirerek basit önleme ┼čifac─▒lar─▒ kullan─▒n. Tarifler haz─▒rlamak için sa─čl─▒k için güvenli, kolayd─▒r. Formülasyonlar için gerekli olan materyaller eczanelerin çe┼čitlili─čindedir, baz─▒lar─▒ özel arazilerde büyür, baz─▒lar─▒ ormanda bulunabilir.

 • Ginseng'in kökü.

Bitki mucizevi bir güce sahiptir. Ginseng, kan ak─▒┼č─▒n─▒ aktive ederek ereksiyonu art─▒r─▒r. Bir t─▒bbi et suyu olu┼čturmak için, 0,5 litre kaynar su 100 gram kök dökmeniz gerekir. ─░ki gün bitki kaynar su ile infüze edilir. Daha sonra infüzyon kaynamaya kadar k─▒s─▒k ate┼čte ─▒s─▒n─▒r. Et suyuna 50 g bal, 1 gr tarç─▒n ilave edilir. Kar─▒┼č─▒m 3-4 saat pi┼čirilir. Sonraki ─▒srar için tekrar beklemek gerekiyor, yakla┼č─▒k üç gün. T─▒bbi bir iksir al, günde 2 kez bir bardak tavsiye ederiz. Kabul süreci bir ay sürer.

 • Kekik.
 • Is─▒rgan.

Halk uzmanlar─▒ halk tarifleri modern yay─▒nc─▒lar "Viagra" ile ─▒s─▒rgan temelinde esrar kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒n. Bu nedenle, ─▒s─▒rganlar, hastal─▒─č─▒n tedavisinde erkeklerin sa─čl─▒kl─▒ yeteneklerine h─▒zl─▒ bir ┼čekilde dönmeleri gerekti─činde acil yard─▒m olarak kullan─▒labilir. Haz─▒rl─▒k için yanan bir bitkinin yapraklar─▒, kuru ve taze olacakt─▒r. Kuru norm, yar─▒ya daha taze. 100g / 50g yaprak bir bardak kaynar su dökülür. Yar─▒m saat boyunca infüzyon için b─▒rak─▒n, daha sonra kar─▒┼č─▒m filtrelenir ve yapraklardan ayr─▒l─▒r. S─▒v─▒ya 1-2 ka┼č─▒k bal ekleyin. Yak─▒n ili┼čkiden bir saat önce cinsel ili┼čkiye ihtiyac─▒n var.

 • Adaçay─▒.

Bir çorba ka┼č─▒─č─▒ bir bardak kaynar suya dökülür. ─░nfüzyon için en iyi seçenek bir termos ┼či┼čedir. Filtrelenmi┼č bir koleksiyon yemeklerden önce al─▒n─▒r, giri┼č h─▒z─▒ cam─▒n üçte biri kadard─▒r.

 • Palaslar─▒ temizle (bitki için ba┼čka bir isim köylü köküdür). Bitkisel t─▒bb─▒n ad─▒, bir erke─čin tentür muamelesinden ald─▒─č─▒ etkiyi aç─▒klar. Cinsel organ güçlü, güçlü hale gelir, ereksiyon sadece restore edilmez, ayn─▒ zamanda daha iyi, daha aktif hale gelir. Bitkinin 10 gram─▒, 0.5 litre votka ile doldurulmu┼č bir kar─▒┼č─▒m haz─▒rlan─▒r. Kompozisyon 14 gün boyunca karanl─▒k ve serin bir yerde ya┼član─▒r. Süzüldükten sonra seyreltilmi┼č bir ┼čekilde uygulay─▒n: 50 gram suya bir çay ka┼č─▒─č─▒. Giri┼č süreci – 14 gün boyunca günde 3 defa. Daha sonra resepsiyonda bir mola vermeniz gerekiyor, 10-14 gün sonra tekrarlay─▒n. Acanthopanax dan tentür ile birlikte al─▒nmas─▒ tavsiye edilir. A┼ča─č─▒daki kurallara göre haz─▒rlan─▒r: 30 g sütlü içecek 0,5 litre votka ile dökülür, bir hafta bekletilir. Hastal─▒─č─▒n belirtileri ve semptomlar─▒ ortadan kalk─▒ncaya kadar günde üç kez 30 g içmeniz gerekir.

┼×ifal─▒ Bitkisel Formülasyonlar

Birçok yemek tarifleri çe┼čitli otlar, onlara farkl─▒ takviyeleri kar─▒┼č─▒mlar─▒ sunuyoruz. Bu tür koleksiyonlar─▒n hastal─▒─č─▒n nedeni üzerinde geni┼č bir etkileri vard─▒r.Tedavi yaparlar ve hastal─▒klar─▒ önlerler.

 • Nane, St. John's wort, ─▒s─▒rgan, yonca. Her bitki, be┼č çay ka┼č─▒─č─▒ al─▒n─▒r, toplama, kaynar su ile dökülür ve yakla┼č─▒k bir buçuk saat, tercihen bir termos içinde ─▒srar eder. Terapötik koleksiyon çay al─▒m─▒n─▒n yerini al─▒r. Ot toplamak için Konsey: Is─▒rgan ve nane ya─čmurdan, St. John's wort ve yonca – kuru havalarda toplan─▒r.
 • John's Wort, yapraklar ve çiçekler. ┼×ifal─▒ bitkilerin farkl─▒ k─▒s─▒mlar─▒ bir bardak kaynam─▒┼č su içerisinde demlenir (bir bitkinin kuru bir kar─▒┼č─▒m─▒n─▒n bir çorba ka┼č─▒─č─▒ ihtiyac─▒ vard─▒r). Kar─▒┼č─▒m bir saat ─▒s─▒t─▒ld─▒, kar─▒┼č─▒m elde edilen k─▒sm─▒n yar─▒s─▒ için sarho┼č oldu. Sürekli taze toplama yapmal─▒s─▒n─▒z.
 • Al─▒ç, tatl─▒m. ─░ki çorba ka┼č─▒─č─▒ 400 gr su içine dökülür. Bir ka┼č─▒k bal ile s─▒cak bir ka┼č─▒k eklenir. So─čuk bir kar─▒┼č─▒m al. Hawthorn, tüm vücudun kan ak─▒┼č─▒n─▒ iyile┼čtirir, aktif kan ak─▒m─▒ yükselir, muhtemelen çorba al─▒m─▒n─▒n tam bir seyri için ereksiyona geri döner. ─░nsan─▒n durumu belirgin ┼čekilde iyile┼čir, bo┼čalma ve heyecan süresinin süresi artar. Bir ereksiyonun tamamlanmas─▒n─▒n kontrolünü geli┼čtirmek gerekti─činde tentür önerilir.
 • Demir cevheri, üzüm ┼čarab─▒. 4 yemek ka┼č─▒─č─▒ bitki al─▒r, 0,5 litre ┼čarap ile dökülür. Kar─▒┼č─▒m 5 dakika ─▒s─▒t─▒ld─▒. So─čutulduktan sonra, koleksiyon tülbentten geçirilir.Samimiyetinden bir buçuk saat önce 50 gram içebilirsiniz.
 • Keçi sütü, ceviz Bir bardak cevizle doldurun, sütü dökün, bir gün bekletin. Ertesi gün, tüm bile┼čimi üç parçaya bölmek için yemelisiniz. Kompozisyon, erkek gücünü art─▒r─▒r, sa─čl─▒─č─▒ iyile┼čtirir, a─čr─▒l─▒ semptomlar─▒ ortadan kald─▒r─▒r. Kompozisyon uyar─▒lma periyodunun süresini artt─▒rmak, yak─▒n ili┼čkiler s─▒ras─▒nda penisin gücünü artt─▒rmak için kullan─▒l─▒r.
 • Rhodiola votkada. Bitkinin kökünü toplamak. Votka ile döküldükten sonra 10 gün boyunca kar─▒┼č─▒m─▒ kar─▒┼čt─▒rman─▒z gerekecek. Bir çay ka┼č─▒─č─▒, s─▒k─▒lm─▒┼č su kullanabilir veya suda seyreltin. ─░stenilen resepsiyon zaman─▒ yemeklerden önce. Rhodiola'n─▒n bir anti-inflamatuar etkisi vard─▒r. Hastal─▒─ča neden olan virüsü yok eder, prostat─▒n durumunu iyile┼čtirir.

Tedaviye yard─▒mc─▒ olan di─čer yiyecekler

Ereksiyonu geri yüklemek için, diyet de─či┼čtirmek için tavsiye edilir. Ek┼či krema yard─▒mc─▒ olur. Saf formda kullan─▒labilir, ancak k─▒z─▒lc─▒k veya k─▒z─▒lc─▒k ile kar─▒┼čt─▒rmak daha iyidir. Ortaya ç─▒kan kar─▒┼č─▒ma bal eklerseniz etkisi fark edilecektir. Kabak çekirde─či, zencefil iyi bir yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.

Neden ereksiyon "uzakla┼č─▒yor"?

Bir erke─čin ereksiyon yapmamas─▒n─▒n nedenleri farkl─▒ olabilir. O (, tesadüfen, bir ┼čaka de─čildir: Püriten ortamdan istemsiz ereksiyon, o─član binden fazla iktidars─▒z yay─▒mlanan "pislik" ve "rezalet" olarak kabul edilir) ailede e─čitimin bir stili olabilir; ve i┼čteki ba┼čar─▒s─▒zl─▒klarla ilgili uzun süreli stres; ve en uygun davran─▒┼č orta─č─▒ (erkek orta─č─▒ özelliklerine kar┼č─▒ kötüleyen aç─▒klamalar gücü yetenlerin) vb ve benzerleri. Bütün bu nedenler "psikolojik" damgas─▒ alt─▒nda birle┼čtirilmi┼čtir. Ancak, bir insan─▒n do─čas─▒ gere─či kendisinin amaçlad─▒─č─▒ i┼člevi yerine getirmesini engelleyen çok say─▒da fizyolojik do─čas─▒ vard─▒r.

Bunlar─▒n en yayg─▒n olanlar─▒:

 • kardiyovasküler sistem (vb ateroskleroz, tromboz, penis damarlar─▒nda bozulmu┼č kan dola┼č─▒m─▒,) sorunlar─▒.
 • Hormonal bozukluklar, libido kilolu, kayb─▒na yol açan endokrin bezler (testis, tiroid, pankreas, hipofiz, böbreküstü bezleri) ar─▒za
 • pelvik organlar─▒n enflamatuar hastal─▒klar─▒ (prostatit, üretrit, vb.)
 • bir dizi ilaç (antidepresanlar, antihistaminikler, vb.), alkol, narkotik ilaçlar

Ancak ya┼č faktörü daha önce eklendi─či kadar önemli de─čildir. Bu koruyarak ve erkeklerde ana erkeklik hormonu, testesteron ve erektil fonksiyon sa─čl─▒─č─▒ gerekli düzeyde sürdürmenin ko┼čulu alt─▒nda çok ya┼čl─▒l─▒k kaydedilir bulunmu┼čtur. de─čil y─▒llara göre ancak (Kural ve somatik ve psikolojik olarak – kompleksinde) hastal─▒klar─▒n buket taraf─▒ndan – Yani sorun ereksiyon olmamas─▒, doktorlar söylüyorlar, izin verici e─čer onlar─▒n sa─čl─▒─č─▒ hakk─▒nda, hayat─▒n ak─▒┼č─▒ içinde edinir adam.

Bu nedenle, bir eksikli─či ya da ereksiyon kalitesiz yol açm─▒┼čt─▒r kurmak için, bir kapsaml─▒ bir muayeneden geçmesi gerekir, bu bir adam olmak muayene hakk─▒ için de söylenebilir. Bir hekim, kardiyolog, nörolog dan─▒┼čmak, hormonal durum için test edilecek, kardiyovasküler sistem inceleyin. Ve sonuçlara ba─čl─▒ olarak tedaviye ba┼člayabilirsiniz.

"Misyon ula┼č─▒labilir." Erektil disfonksiyon bugün nas─▒l tedavi edilir?

nedeni tespit ve altta yatan hastal─▒─č─▒n ortaya sonra, "Bir erkek olmak erkek önler" ve ereksiyon etkiler (ördiabetes mellitus tip II; iskemik kalp hastal─▒─č─▒, vs. aterosklerotik damar de─či┼čiklikleri ve) -. doktor tedavi yöntemleri gerekli aral─▒─č─▒n─▒ belirler ve bu arada testosteron ve ereksiyon bozuklu─ču tedavi seviyeleri düzeltme do─črudan do─čruya hedef yöntemler kullan─▒lmas─▒n─▒ önermektedir.

Bu yöntemler aras─▒nda bir kural, motor etkinlikteki de─či┼čikliklerin, diyet, eser elementler, vitaminler kullan─▒lmas─▒, bitkisel vesche olarak

Videoyu izle: Sertle┼čme Sorununun ana bilgisayar─▒ nedir?

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: