­čĹęÔÜĽ´ŞĆ­čĺë­čĹĘÔÜĽ´ŞĆ 12 ya┼č─▒nda ├žocuklarda kan ┼čekeri: Bir gencin normal glikoz seviyesi nedir?

12 ya┼č─▒nda bir ├žocukta kan ┼čekeri: seviye ne olmal─▒?

Çocuklarda ve adölesanlarda diyabet ve hiperglisemi tan─▒s─▒ konulmakta, 9 ila 12 ya┼člar─▒ndaki çocuklar─▒n hastalanma riski bulunmaktad─▒r. Hastal─▒─č─▒n mümkün oldu─ču kadar erken sava┼čmaya ba┼člayabilmesi için, hastal─▒─č─▒n erken evrede varl─▒─č─▒n─▒ belirlemek önemlidir. ┼×eker için zorunlu kan ba─č─▒┼č─▒ s─▒ras─▒nda ortaokul ça─č─▒ndaki çocuklara y─▒lda bir kez t─▒bbi muayene yapmak için gösterilmektedir.

Vücudun normal ya┼čam─▒ sürdürmesi için gerekli olan glikoz, vücudun her hücresini doldurur, beyni besler. Hormon üretimi sayesinde insülin belirli bir düzeyde glisemiyi korur.

Glukozun en dü┼čük seviyesi, gece uykusundan hemen sonra aç karn─▒na tespit edilebilir ve gün içinde yedikten sonra bu gösterge de─či┼čir. Yedikten sonra birkaç saat sonra kan ┼čekeri kabul edilebilir seviyelere dü┼čmediyse, yüksek kalmaktad─▒r, bu da karbonhidrat metabolizmas─▒n─▒n, diyabetin muhtemel geli┼čiminin ihlali anlam─▒na gelir.

Hipoglisemi oldu─čunda, durum tam tersidir – yemeklerden önce ┼čeker ve yerle┼čik t─▒bbi standartlara ula┼čmad─▒─č─▒ zaman, çocuk vücutta halsizlik hissedebilir, halsizlik.Organizmay─▒ te┼čhis etmeden, sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n nedenlerini belirlemek zordur. Bu özellikle bir ya┼č─▒ndaki çocuk için sorunludur.

┼×eker seviyesinin normlar─▒

Diyabet alma riski, ebeveynleri zaten diyabetik olan, a┼č─▒r─▒ kilolu olan çocuklard─▒r. Ço─čunlukla, çocuklar viral bir hastal─▒ktan sonra, yetersiz reçete ile tedavi edilen bir tedaviden sonra, menünün çok miktarda karbonhidratl─▒ yiyecek ve ┼čeker içerdi─činde, hiperglisemiden muzdariptirler.

Bu durumda, zaman zaman kandaki ┼čeker konsantrasyonunun, laboratuvarda veya evde, parmaktan bir k─▒lcal kan testi yap─▒lmas─▒ gereklidir. Birisi ailede bir diyabet oldu─čunda, evde ta┼č─▒nabilir bir glukometre olmal─▒d─▒r. Çocu─čun anne-babalar─▒ yard─▒m─▒ olmadan analiz yapabilirler.

Ya┼č, bir çocu─čun kan─▒ndaki belirli ┼čeker normlar─▒n─▒ düzenler, bu nedenle bir yenido─čanda, bir yeti┼čkinin glisemi oranlar─▒yla kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda, bir miktar azal─▒r. 12 y─▒ll─▒k çocuklarda kan ┼čekeri, bir yeti┼čkinin glikoz düzeyine hemen hemen denk gelir ve kan litresi ba┼č─▒na 3.3 ila 5.5 milimol aras─▒nda bir de─čer olu┼čturur.

9 ila 12 ya┼č─▒ndaki çocuklarda diyabet genellikle te┼čhis edilir, bo┼č bir midede ┼čeker yo─čunlu─čunda bir art─▒┼č ile, doktorlar çocu─čun diyabet oldu─čunu varsayar, ancak henüz do─črulamaz. Varsay─▒m─▒ do─črulamak için:

  1. kan ba─č─▒┼č─▒na ek olarak;
  2. di─čer doktorlara dan─▒┼č─▒n.

Ancak bundan sonra nihai te┼čhis yap─▒l─▒r.

Neden glikoz miktar─▒ normal de─čil


Çocu─čun organizmas─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ ve te┼čhisi s─▒ras─▒nda, patolojinin varl─▒─č─▒ bir kerede belirlenemez. Artan kan glikozunun nedenleri baz─▒ fiziksel ilaçlar, stres, stres, baz─▒ ilaçlar─▒ almak olabilir.

Kan vermeden önce çocu─čun yiyecekleri gizlice kulland─▒─č─▒, adrenal, tiroid veya pankreas hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒ koymam─▒┼č olmas─▒ mümkündür.

Resmi netle┼čtirmeyen, yeterince do─čru olmayan bir sonuç genellikle, çocu─čun okuldaki sa─čl─▒k kontrolünde doktorlar taraf─▒ndan elde edilir. Bu gerçe─či aç─▒klamak için yeterince basit olan çocuk, yakla┼čan ara┼čt─▒rma hakk─▒nda aileleri uyarmad─▒ ve evi terk etmeden önce s─▒k─▒ca yemek yiyemedi.Ayr─▒ca, doktor taraf─▒ndan reçete edilen ilaçlar─▒ da kullanabilir, ki bu da ┼čeker göstergelerine kan vermeden önce yapmaman─▒n daha iyidir.

Ancak en bilgilendirici klinikte elde edilen bir kan testinin sonucudur, ebeveynler çocuklar─▒n─▒ bir gün önce prosedür için haz─▒rl─▒yorlard─▒. Bu durumda, kandaki ┼čeker seviyesi do─čru olarak belirlenebilir.

Bazen 12 ya┼č─▒ndaki bir çocuk te┼čhis edilir ve di─čer anormallikler, örne─čin, büyük ölçüde azalt─▒lm─▒┼č ┼čeker. Bu da iyi bir i┼čaret de─čil hipoglisemi gösterir. Böyle çocuklar ço─ču zaman akranlar─▒n─▒n aras─▒ndan s─▒yr─▒l─▒yorlar.

  1. tatl─▒, yüksek kalorili yiyecekler için yetersiz özlem;
  2. aktivite derecesi artar;
  3. artan endi┼če.

Hasta s─▒k s─▒k ba┼č dönmesi, ciddi bozukluklar ve uzun süreli ┼čeker ile ┼čikayet edebilir, çocuk nöbetleri ba┼člayabilir, bir komaya girebilir, b─▒rakarak sadece bir hastanede mümkündür.

Hipoglisemi tan─▒mlamak için sadece parma─č─▒n kan analizinin imkans─▒z oldu─čunu aç─▒kça anlamak gerekir. ┼×eker seviyesindeki dalgalanmalar, çocu─čun yiyeceklerden uzun süre uzak durmas─▒ dahil olmak üzere çe┼čitli nedenlerle ili┼čkilendirilebilir.Son y─▒llarda, dü┼čük karbonhidratl─▒ beslenmenin modas─▒n─▒n ba┼člad─▒─č─▒ genç k─▒zlar aras─▒nda, k─▒zlar─▒n anne babalar─▒ndan bo┼čaltma günlerini kendileri için gizlice düzenliyorlar.

Halen dü┼čük ┼čeker, vücuttaki metabolik süreçlerin ihlali ile ili┼čkili olan kronik patolojilerin, a┼č─▒r─▒ vücut a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒n varl─▒─č─▒nda belirlenebilir. Glikoz, pankreastaki benign ve malign neoplazmlar─▒n geli┼čmesiyle birlikte insülin üretiminden ve ayn─▒ zamanda sinir sistemindeki patolojik de─či┼čikliklerden sorumludur.

tan─▒lama


Do─čru bir te┼čhis yapmak için, birkaç kan testi yapman─▒z gerekir, tek bir glisemi düzeyinin belirlenmesi yeterli de─čildir. Ek olarak, özel bir ta┼č─▒nabilir cihazda bir glukometre kullanarak yap─▒lan invaziv olmayan çal─▒┼čmalar gösterilmektedir, böyle bir cihaz, kan damarlar─▒n─▒n durumuna ve kan bas─▒nc─▒ de─čerine ba─čl─▒ olarak kan dola┼č─▒m─▒ndaki ┼čeker miktar─▒n─▒ belirleyecektir. Kesinlikle, non-invaziv glucometers biraz daha pahal─▒.

Ayr─▒ca, doktor, kan örne─činin birkaç saat içinde birkaç kez al─▒nd─▒─č─▒ glikoz direncini test etmeyi önerecektir.─░lk olarak, analiz aç karn─▒na yap─▒l─▒r ve bundan sonra hasta konsantre glikoz solüsyonu içermekte ve 2 saat sonra tekrar analiz vermektedir.

Bir doktorun atanmas─▒ndan önce, doktor pankreas─▒n ultrason muayenesinin sonuçlar─▒n─▒ ö─črenmelidir.

Doktor, neoplazmlar─▒n ve di─čer patolojik de─či┼čikliklerin geli┼čmesini olu┼čturmak veya d─▒┼člamakla yükümlüdür.

Çocu─čunuza nas─▒l yard─▒mc─▒ olabilirsiniz?


Çocu─čun kan ┼čekeri seviyesi a┼č─▒ld─▒─č─▒nda, diyabet onaylan─▒r, doktor onun için uygun tedaviyi reçete edecektir. ─░laçlar─▒n kullan─▒m─▒na ek olarak, belirli ilkelere uyulmal─▒d─▒r. Hastan─▒n mukoza zar─▒n─▒ düzenli olarak kontrol etti─činizden emin olun. Bu, olas─▒ püstüler lezyonlar─▒ önleyerek ka┼č─▒nt─▒y─▒ gidermek için önemlidir.

Doktor düzenli fiziksel aktivite önerecektir, herhangi bir spor olabilir. Diyet beslenme kurallar─▒na uyuldu─ču da gösterilmektedir. Diyetin temeli do─čru beslenme, çocu─čun menüsü ya─č ve karbonhidrat yüksek g─▒dalarla s─▒n─▒rl─▒d─▒r. Bu durumda normal, dü┼čük glisemik indeksli ürünlerdir. Yemek yapmak, günde en az 5 kez küçük porsiyonlar─▒ takip eder.

Hiperglisemi ve do─črulanm─▒┼č diyabet varl─▒─č─▒nda, çocu─ča psikolojik yard─▒m sa─člamak gerekir. Bu yard─▒m, nitelikli doktor taraf─▒ndan verilece─či zaman iyidir. Bu, çocu─čun tüm çocuklar─▒n ya da kusurlular─▒n de─čil, at─▒ld─▒─č─▒n─▒ hissetmesine yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Çocu─čun sonraki ya┼čam─▒n─▒n ayn─▒ olmayaca─č─▒ ve endi┼čelenecek bir ┼čey olmad─▒─č─▒ aç─▒kça belirtilmelidir.

Ebeveynlerin, doktorlar─▒n bulundu─ču özel okullara gelmelerine yard─▒mc─▒ olmak için:

  • diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n özelliklerini anlatmak;
  • Çocu─čun adaptasyonu için s─▒n─▒flar yürütmek;
  • Norm ne olmas─▒ gerekti─čini aç─▒klayacakt─▒r.

Ebeveynler diyabetle ilgili her ┼čeyi bilse bile, çocuklar─▒yla birlikte bir diyabet okuluna gidebilirler. Di─čer çocuklarla tan─▒┼čmak için hasta bir çocu─čun dersleri sayesinde, o tek ki┼či olmad─▒─č─▒n─▒ fark eder. Ya┼čamdaki de─či┼čikliklere al─▒┼čmaya yard─▒mc─▒ olur, yeti┼čkinlerin yard─▒m─▒ olmadan kendinizi insülin enjeksiyonu haline getirmeyi ö─črenir.

Bu makaledeki videodaki uzman çocuklarda gliseminin normunu anlatacakt─▒r.

Videoyu izle: A├žl─▒k kan ┼čekeri ka├ž olmal─▒ – Dr. Murat K─▒n─▒ko─člu Sa─čl─▒kta Do─črular

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: